CAD inżynieria odwrotna modelowanie blach – DESIGNER 2022.4.

DESIGNER, przeznaczony do inteligentnego modelowania CAD, otrzymał ulepszenia przede wszystkim w obszarze inżynierii odwrotnej, modelowania blach. Poprawiono również interfejs użytkownika.


Poprawa funkcjonowania modułu CAD

Korzystając z programu CAD DESIGNER 2022.4, użytkownicy mogą wygenerować listę części lub listę materiałów (BOM), aby mieć dostęp do wszystkich części wraz z ich ilościami i odpowiednimi informacjami PMI (Product Manufacturing Information), takimi jak np. materiał, typ części.

Więcej o module CAD.


Ponadto oprogramowanie DESIGNER 2022.4 posiada nowe drzewko, które pozwala na łatwe zarządzanie wszystkimi danymi modelu oraz funkcje wyszukiwania i filtrowania, które ułatwiają wprowadzanie zmian w określonych elementach. Podsumowując, wydajność i odczucia względem prostoty użytkowania zostały ulepszone, dzięki czemu opcje są bardziej intuicyjne i prostsze w nawigacji.

DESIGNER 2022.4 CAD Inżynieria odwrotna modelowanie

Ulepszenia w zakresie inżynierii odwrotnej

Możliwości inżynierii odwrotnej zostały jeszcze bardziej rozszerzone w programie CAD DESIGNER 2022.4, aby dać użytkownikowi więcej możliwości i kontroli. W szczególności, narzędzie do automatycznego tworzenia powierzchni jest teraz bardziej intuicyjne i pozwala szybciej uzyskać powierzchnię o wyższej jakości.

Usprawnienia w module inżynierii odwrotnej

Funkcje do modelowania blach

W najnowszej aktualizacji prościej jest zmienić część blaszaną, poprzez usuniecie zagięć i dodanie ich w inne, bardziej odpowiednie miejsce.

Pozwala to uniknąć późniejszych komplikacji podczas układania elementów na arkuszu blachy (nesting ). Nowa funkcja rozpoznawania elementów rur pomaga użytkownikom szybko odróżnić okrągłe i prostokątne części od innych części blaszanych.

DESIGNER 2022.4 modelowanie elementów blaszanych

CAD DESIGNER 2022.4, inżynieria odwrotna modelowanie blach.


CAD DESIGNER 2022.4 – ogólne usprawnienia w interfejsie CAD


CAD DESIGNER 2022.4 – inżynieria odwrotna


CAD DESIGNER 2022.4 – Modelowanie blach

Podsumowując: CAD DESIGNER 2022.4, inżynieria odwrotna modelowanie blach. oraz modelowaniu powierzchniowym.

DESIGNER to system CAD, który wypełnia lukę między programem CAD i CAM. Zakres dostępnych modułów sięga od inżynierii odwrotnej, modelowania elementów z blach, elektrod aż po moduł do projektowania powierzchni. DESIGNER stanowi najlepsze rozwiązanie CAD do celów produkcyjnych.