Inżynieria odwrotna, modelowania blach – CAD DESIGNER 2022.4.

W wersji 2022.4 DESIGNER, przeznaczony do inteligentnej modelowania CAD, otrzymał ulepszenia przede wszystkim w obszarze inżynierii odwrotnej, modelowania blach. Poprawiono również interfejs użytkownika.


Poprawa funkcjonowania modułu CAD

Korzystając z programu CAD DESIGNER 2022.4, użytkownicy mogą wygenerować listę części lub listę materiałów (BOM), aby mieć dostęp do wszystkich części wraz z ich ilościami i odpowiednimi informacjami PMI (Product Manufacturing Information), takimi jak np. materiał, typ części.

Ponadto oprogramowanie DESIGNER 2022.4 posiada nowe drzewko, które pozwala na łatwe zarządzanie wszystkimi danymi modelu oraz funkcje wyszukiwania i filtrowania, które ułatwiają wprowadzanie zmian w określonych elementach. Podsumowując, wydajność i odczucia względem prostoty użytkowania zostały ulepszone, dzięki czemu opcje są bardziej intuicyjne i prostsze w nawigacji.

DESIGNER 2022.4 ogólne usprawnienia w module CAD

Ulepszenia w zakresie inżynierii odwrotnej

Możliwości inżynierii odwrotnej zostały jeszcze bardziej rozszerzone w programie CAD DESIGNER 2022.4, aby dać użytkownikowi więcej możliwości i kontroli. W szczególności, narzędzie do automatycznego tworzenia powierzchni jest teraz bardziej intuicyjne i pozwala szybciej uzyskać powierzchnię o wyższej jakości.

Usprawnienia w module inżynierii odwrotnej

Funkcje do modelowania blach

W najnowszej aktualizacji prościej jest zmienić część blaszaną, poprzez usuniecie zagięć i dodanie ich w inne, bardziej odpowiednie miejsce.

Pozwala to uniknąć późniejszych komplikacji podczas układania elementów na arkuszu blachy (nesting ). Nowa funkcja rozpoznawania elementów rur pomaga użytkownikom szybko odróżnić okrągłe i prostokątne części od innych części blaszanych.

DESIGNER 2022.4 modelowanie elementów blaszanych

DESIGNER to system CAD, który wypełnia lukę między programem CAD i CAM. Zakres dostępnych modułów sięga od inżynierii odwrotnej, modelowania elementów z blach, elektrod aż po moduł do projektowania powierzchni. DESIGNER stanowi najlepsze rozwiązanie CAD do celów produkcyjnych.


Inżynieria odwrotna, modelowania blach – CAD DESIGNER 2022.4.


Ogólne usprawnienia w interfejsie CAD


Ulepszenia w zakresie inżynierii odwrotnej


Funkcje do modelowania blach