EDGECAM 2021.0 – poprawa wydajności, nowe funkcje

20.01.2022

Poprawa wydajności, nowe funkcje w cyklu Planowania, to i wiele więcej niesie najnowsze wydanie systemu EDGECAM 2021.0, poniżej zestawienie najciekawszych opcji.

Planowanie – nowe funkcje

Obróbka regionami, nowa opcja umożliwiająca obróbkę wszystkich przejść w zadanym regionie przed przejściem do następnego obrabianego regionu. Funkcja znajduje się na zakładce Głębokość w cyklu Planowanie.

Obróbka regionami, nowa opcja umożliwiająca obróbkę wszystkich przejść w zadanym regionie przed przejściem do następnego obrabianego regionu.

Strategia spirala – wprowadzono nową strategię obróbki, która umożliwia ułożenie ścieżek od zewnętrznych krawędzi do środka obrabianej powierzchni.

Poprawa wydajności, nowe funkcje w cyklu Planowania, to i wiele więcej niesie najnowsze wydanie systemu EDGECAM 2021.0, poniżej zestawienie najciekawszych opcji:

Profilowanie – nowe funkcje

Wsparcie dla narzędzi typu „jaskółczy ogon”, aby wykorzystać ten typ narzędzia należy:

  • Wprowadzić wartość Max podcięcie do zakładki Więcej … w taki sam sposób jak dla narzędzia krążkowego lub sferycznego.
  • W oknie dialogowym Profilowania należy wybrać powierzchnie bryły w zakładce Ogólnie Kąty ujemne w zakładce Kontrola.
  • Wybrać powierzchnię do obróbki.

Dodatkowo można użyć funkcji bryły lub powierzchni i pracować z zakresami.

Dodatkowo można użyć funkcji bryły lub powierzchni i pracować z zakresami.

Indeksowanie

Wsparcie dla płaszczyzn zaawansowanych. Podczas indeksowania do płaszczyzny roboczej, która normalnie wymagałaby wyrównania z osiami maszyny, pozostawiana jest w bieżącej orientacji. Cykle są generowane względem tej płaszczyzny. Dodano nową opcję Użyj płaszczyzn zaawansowanych do zakładki Ogólnie okna dialogowego Indeksowania, która po zaznaczeniu nie wyrówna płaszczyzny roboczej do osi maszyny. Dodano nową zmienna WPROTATION, gdzie wartość 0 oznacza, że płaszczyzna była już wyrównana i nie ma potrzeby generowania obrotu w kodzie NC. 

Zalety:

  • Łatwiej wprowadzić na sterowniku odsunięcia lub wywołać ręczne cykle pomiarowe.
  • Program odpowiada osiom w dokumentacji.
  • Łatwiejszy do odczytania kod NC.
Podczas indeksowania do płaszczyzny roboczej, która normalnie

Poprawa wydajności, nowe funkcje

W tej wersji zwrócono główną uwagę na obszary, w których EDGECAM spowalniał podczas pracy z bardzo dużymi plikami, dlatego też usprawniono następujące elementy:

  • Powolne usuwanie geometrii, gdy sekwencja zawiera setki instrukcji.

Odświeżanie sekwencji niezależnie od użycia geometrii w cyklu.

  • Włączenie/wyłączenie warstwy może zająć dużo czasu.

Można to zauważyć przy projektach z dużą ilością instrukcji i cech, podczas jej aktualizacji. Wcześniej u niektórych klientów zajmowało to ponad minutę, teraz zajmuje sekundę.

  • Generowanie modelu STL w pliku PPF.

Części ze złożonymi elementami generowały za każdym razem model STL do symulacji. W tym momencie w pliku PPF, model STL jest generuje się i przechowuje.

Aktualności

EDGECAM 2022.0 – Nowe wydanie oprogramowania

Moduł CAD DESIGNER, symulator NCSIMUL, poprawa wydajności systemu, wsparcie dla obrabiarek sześcioosiowych, to jedne z najważniejszych ulepszeń w nowym wydaniu EDGECAM 2022.0. System w swojej najnowszej odsłonie oferuje wsparcie dla […]

WIĘCEJ INFORMACJI

Modelowanie bezpośrednie z EDGECAM DESIGNER 2022.0

Różnorodne możliwości modelowanie brył, powierzchni i blach, tworzenie rysunków 2D, projektowanie elektrod, automatyzacja projektowania za pomocą makr i skryptów oraz łącze do oprogramowania Hexagon CAM i funkcji inżynierii odwrotnej. EDGECAM […]

WIĘCEJ INFORMACJI

Wsparcie producentów opakowań dzięki DESIGNER, WORKNC, EDGECAM

Rozwiązania CAD CAM firmy Hexagon wspierają producentów opakowań, poprzez zwiększenie produktywności i automatyzację procesów. Wydajność firmy, czas realizacji zleceń zwiększyła się o ponad 40%. „Rok 2020 stał się najgorszym rokiem […]

WIĘCEJ INFORMACJI