Strategia wave

Technologia tworzenia ścieżki zapewniająca zachowanie stałej szerokości skrawania oraz stałego obciążenia narzędzia.

Stała szerokość skrawania

Strategia WAVE umożliwia obróbkę z dużymi prędkościami. Zapewnia stałą szerokość skrawania w każdym położeniu narzędzia. Poddaje go równomiernym obciążeniom. Ścieżki narzędzia układa tak, aby unikać ostrych przejść oraz zapewnić stały kąt opasania narzędzia.

Korzyści
  • Redukcja czasu obróbki.
  • Zwiększenie trwałości narzędzi.
  • Zwiększenie liczby ciągłych ścieżek.
  • Stosowanie większych głębokości skrawania.
  • Utrzymanie równomiernego obciążenia narzędzia.
Stałe zagłębienie w materiale

Strategia WAVE pozwala prowadzić obróbkę zgrubną przy stałym zagłębieniu narzędzia w materiale. Wykorzystuje najefektywniej jego część roboczą. Utrzymuje na optymalnym poziomie kąt opasania narzędzia w całym cyklu obróbki. To znacznie wydłuża jego trwałość i redukuje ryzyko złamania.

Ścieżki strategii WAVE

Aby utrzymać stałą objętość usuwanego materiału, cykl wykorzystuje filozofię układania ścieżki „od półfabrykatu do części”. Zmniejsza to ilość przejazdów do kolejnych regionów obróbki – szczególnie w przypadku zewnętrznych obszarów. Oznacza to, że narzędzie przez dłuższy czas pozostaje zagłębione w materiale na jednym poziomie. Tradycyjne cykle generalnie układają ścieżki odsunięte od części, aż do granic półfabrykatu. W efekcie to może prowadzić do tworzenia ostrych krawędzi a także nieciągłych torów przebiegu narzędzia.

W przypadku obróbki kieszeni, narzędzie porusza się po ścieżce spiralnej do zadeklarowanej głębokości w jej centrum. Następnie przemieszcza się ciągłym ruchem po ścieżce spiralnej do osiągnięcia krawędzi kieszeni. Pozostały we wszelkich narożach materiał jest usuwany.

Podczas obróbki wklęsłych obszarów, kąt opasania narzędzia i jego obciążenie wzrastają. Strategia WAVE tak dostosowuje odległość między poszczególnymi ścieżkami, aby zachować stały kąt opasania narzędzia oraz obciążenie.

Podczas obróbki obszarów wypukłych występuje przeciwny efekt. Wówczas WAVE zwiększa odpowiednio odległości pomiędzy ścieżkami tak, aby zachować w każdym położeniu stały kąt opasania narzędzia.

Płynne ścieżki narzędzia

Stosowanie płynnych ścieżek narzędzia pozwala utrzymać prędkości posuwu na pożądanym poziomie. Redukuje to drgania maszyny i obrabianego elementu.

Łączenie ścieżek narzędzia

Łączenia ścieżek w strategii WAVE pozwalają maksymalnie wykorzystać prędkości maszyny. Cykl automatycznie wybiera najszybszą metodę przemieszczania narzędzia pomiędzy kolejnymi obszarami obróbki. Ścieżki w obszarach położonych blisko siebie są łączone na głębokości. Przy dłuższych przejazdach, narzędzie jest wycofywane do poziomu bezpiecznego.

High Speed Machining

Strategia WAVE znacznie podnosi standard obróbki zgrubnej. Zapewnia stałą objętość usuwanego materiału. Otwiera drogę do obróbki wysokowydajnej – zwłaszcza dla twardych materiałów.

Skrawanie na całej długości części roboczej zapewnia równomierne rozłożenie obciążenia nie tylko na wierzchołku narzędzia, ale na całej jego długości. Odpowiednia redukcja promieniowej szerokości skrawania zapewnia utrzymanie stałej siły na pożądanym poziomie. Większość ciepła jest usuwana w wiórach, co wydłuża trwałość narzędzia.

Przykładowe wartości posuwu oraz głębokości cięcia, jakie mogą być osiągnięte w materiałach twardych:

Materiał SS1650 carbon Steel 6AL4V Titanium
Narzędzie 10 mm endmill 1/2 inch endmill
Głębokość skrawania 20mm 3/4 inch
Szerokość skrawania 10% 10%
Posuw 5700mm/min 50 in/min
Prędkość 9500 rpm 3128 rpm
Inteligentna obróbka CNC w Twojej firmie. Sprawdź nasze usługi:
SZKOLENIA EDGECAM POSTPROCESORY