EDGECAM 2022.1

Ważne informacje

Aby zaktualizować EDGECAM do wersji 2022.1 wymagane jest posiadanie opieki technicznej minimum do końca kwietnia 2022 lub dłużej.

 

Windows 11 jest wspierany.

 

5-osiowe cykle oparte na PDI zostały usunięte z instalacji.

 
W przypadku nowych instalacji, instalowany jest ToolStore Sever z SQL Server 2014 SP3. Wcześniejsze instalacje opierały się na SQL Server 2014 SP1.
Dodatek SP1 wygasł, dodatek SP3 jest obsługiwany do lipca 2024 r.
 

Z EDGECAM 2022.1 został wycofany moduł EWS. Użytkownicy otrzymają komunikat o braku możliwości otwarcia pliku PPF w którym używany był moduł EWS, pliki nadal można otwierać w starszej wersji systemu.
EDGECAM 2022.0 to ostatnia wersja obsługująca EWS. Aby otworzyć istniejące pliki PPF z modelami EWS, wymagany będzie moduł licencji: ENEWS-M "EDGECAM EWS Module". Licencja ta jest bezpłatna i dostępna dla obecnych użytkowników EDGECAM na żądanie, ale nie będzie dostępna dla nowych klientów. Klienci próbujący uruchomić EWS w wersji 2022.0 bez licencji otrzymają komunikat z informacją o konieczności skontaktowania się resellerem w przeciągu 10 dni.

 

Wsparcie dla modeli z SOLIDWORKS 2022

EDGECAM 2022.1 posiada pełne wsparcie dla modeli z SOLIDWORKS 2022.

 

CADLinks dla Inventora 2022

CADLinks wspiera system Inventor 2022.

 

Solid Machinist dla Granite - Aktualizacja V8

Solid Machinist dla Granite został wycofany i zastąpiony Solid Machinist dla Creo, jednak obecni klienci nadal będą posiadali wsparcie. W związku z tym API Granite zostało zaktualizowane do wersji V8.

 

Eksport modelu EWS do STEP

Podczas zapisu modelu EWS, EDGECAM tworzy plik XML z dodatkowymi danymi PMI, np.: Informacjami o gwintowanym otworze. Sposób działania jest podobny do pliku XML utworzonego przez CADLinks dla Inventor i SOLIDWORKS. Oznacza to, że w przypadku korzystania z wyszukiwania cech w EDGECAM z pliku step, gwint zostanie dodany do cechy.

Jeśli zostanie wczytany plik STEP do DESIGNER, a następnie zapisany pod tą samą nazwą, plik XML będzie nadal ważny i zostanie zastosowany podczas znajdowania cech w pliku VDF. Należy zmienić nazwę pliku XML, jeśli plik VDF został zapisany pod inną nazwą. Jeśli VDF zostanie zapisany w innym folderze, należy przenieść plik XML do tego samego folderu.

 

Pliki STEP

Zdarza się, że utworzony plik STEP nie jest zamkniętą bryłą. Dlatego w DESIGNER dostępna jest opcja Zszywaj arkusze. Za pomocą której można zamknąć model do bryły. Jeśli plik VDF zostanie zapisany pod tą samą nazwą co plik STEP, plik XML zostanie użyty podczas wyszukiwania cech.

 

Licencja CAD 3D - DESIGNER Companion

Wraz z wycofaniem EWS w kolejnej wersji EDGECAM, uruchomione zostało nowe rozwiązanie CAD jakim jest DESIGNER. Podobnie jak w przypadku EWS, DESIGNER będzie działać po zaakceptowaniu przez użytkownika warunków użytkowania, podobnych do tych wymaganych podczas uruchomienia EWS:

DESIGNER Companion będzie dodany do wszystkich konfiguracji licencji klienta, które są na aktywnej subskrypcji.

Licencje DESIGNER Companion jest bezpłatną licencją czasową, która wygasa w dniu zakończenia aktywnej subskrypcji licencji EDGECAM.
Po odnowieniu subskrypcji dla licencji EDGECAM, licencja DESIGNER Companion jest automatycznie wznawiana.
Użytkownicy będą musieli zainstalować nową licencję, aby otrzymać licencje DESIGNER Companion.
W przypadku licencji sieciowych, licencja DESIGNER Companion zostanie dodana do każdej konfiguracji licencji EDGECAM, np. jeśli użytkownik posiada 2 x EDGECAM Standard Milling + 3 EDGECAM Advanced Turning, dodane zostanie 5 licencji DESIGNER Companion.
W przypadku konfiguracji licencji sieciowej, użytkownik musi skonfigurować licencje systemowe EDGECAM, zanim będzie mógł wybrać licencję DESIGNER Companion.

Po uruchomieniu DESIGNER licencja dla EDGECAM jest pobierana automatycznie z puli licencji wraz z licencją DESIGNER Companion.

DESIGNER to aplikacja do bezpośredniego modelowania. Modelowanie bezpośrednie uwalnia użytkownika od ograniczeń tradycyjnego systemu modelowania. Zamiast modyfikować długie serie parametrów w celu wprowadzenia zmian w projekcie, modelowanie bezpośrednie umożliwia użytkownikowi przesuwanie, ciągnięcie i przeciąganie geometrii w celu uzyskania pożądanego kształtu. Zmiany te mogą mieć całkowicie dowolne kształty lub być sterowane numerycznymi przyrostami i pomiarami pobranymi z istniejącej geometrii. Wiedza o tym, jak skonstruowano oryginalny model, nie jest już konieczna, a zmiany projektowe nie są ograniczone do oryginalnych metod tworzenia. Modelowanie bezpośrednie daje użytkownikowi pełną swobodę konstrukcyjną, niezależnie od tego, czy tworzy nowy komponent, czy modyfikuje istniejący projekt utworzony w dowolnym z niezliczonych formatów CAD obsługiwanych przez DESIGNER.

EDGECAM DESIGNER posiada dodatkowe moduły takie jak:

 • 2D Drawing – do tworzenia rysunków konstrukcyjnych z modeli 3D.
 • Advanced Customisation – bezpłatny dodatkowy moduł pozwalający na dostosowywanie interfejsu pod własne potrzeby oraz nagrywanie makr.
 • Analysis – moduł do dokładnej analizy bryły pod względem możliwości produkcji.

 

Rowki zgrubnie – Wymuś dodatkowe przejścia

W tym wydaniu do zakładki Zaawansowane w cyklu Rowki zgrubnie dodano opcję Wymuś dodatkowe przejścia.

Gdy ta opcja jest zaznaczona, wymuszony jest ruch narzędzia do wykonania cięcia wzdłuż stromej lub pionowej ściany, jeśli w obszarze rowka pozostało zbyt dużo materiału. Pomoże to upewnić się, że jak najwięcej materiału zostało usunięte tym cyklem przed wykończeniem.

 

Rowki zgrubnie – Użyj bieżącego półfabrykatu

Cykl Rowki zgrubnie został zaktualizowany, w celu uwzględnienia bieżącego półfabrykatu. Może to znacznie zmniejszyć ilość niepotrzebnych przejść w miejscach, które zostały obrobione innym cyklem. Dobrym przykładem jest użycie cyklu Zgrubne toczenie Wave, w którym zastosowane narzędzie z okrągła płytką pozostawia naddatek w narożach.

Opcja Użyj bieżącego półfabrykatu została dodana do zakładki zaawansowane w cyklu Rowki zgrubnie.

 

Frezowanie gwintów – Posuw wgłębny

W tej wersji do karty Ogólnie w cyklu frezowania gwintów dodano opcję Posuw wgłębny. Pozwoli to na kontrolowanie ruchu w dół do pozycji przez własną prędkość posuwu.

 

Głowica kątowa – Obsługa orientacji AC

Domyślną konfiguracją głowicy kątowej jest BC, ale niektóre maszyny mogą wymagać, aby była to AC. W tej wersji do karty Głowica kątowa w oknie dialogowym Frez dodano opcję Użyj konfiguracji AC, umożliwiając użycie orientacji AC zamiast orientacji BC.

 

Menadżer uchwytów wielopozycyjnych – Kontrola nad ruchem do wymiany narzędzia

Moduł oferuje kontrolę nad wymianą narzędzia, umożliwiając użytkownikowi kontrolowanie, które osie powinny zostać stałe. Może to pomóc w ograniczeniu niepotrzebnych ruchów.

Uwaga: Komunikat w oknie informacji jest wyświetlany, jeśli ten sam numer pozycji jest używany przez różne narzędzia.

 

Menadżer uchwytów wielopozycyjnych – Obsługa cykli 5-cio osiowych

W tej wersji program Tombstone Manager został ulepszony w celu obsługi części obróbką cyklami 5-cio osiowymi.

 

Ruch definiowany zależy i zależy od dwóch

W tej wersji dodaliśmy możliwość bezpośredniego wybierania krawędzi modelu, a także geometrii w poleceniach Ruch definiowany, zależy i zależy od dwóch.

 

Cykl zgrubny– Unikaj odginania resztek

Opcja Unikaj odginania resztek została dodana do zakładki Kontrola w cyklu Zgrubnym. Jest ona dostępny tylko, gdy jest włączona opcja Zapobiegaj wiórom.

Jeśli opcja jest zaznaczona to ścieżka narzędzia w kanałach przecinających cienkie ścianki będzie nadal zapętlać się, tak jakby po drugiej stronie znajdował się materiał, dopóki nie nastąpi zbyt duża obróbka w powietrzu. Powinno to wyeliminować zawijania się wiór wokół narzędzia, które potencjalnie mogłoby spowodować jego złamanie.

 

Cykl zgrubny – Regulowanie prędkości i posuwu na cienkich ściankach

Cykl Zgrubny Wave został ulepszony w celu kontrolowania prędkości posuwu podczas obróbki cienkich ścianek.

Opcja Zwolnienie posuwu dla resztek została dodana do zakładki Kontrola w cyklu obróbki zgrubnej, która jest procentem prędkości posuwu XY. Jest ona dostępny tylko, gdy jest włączona opcja Zapobiegaj wiórom.

Zmniejszając posuw, istnieje mniejsze prawdopodobieństwo pęknięcia narzędzia podczas obróbki cienkich ścianek, w których materiał może się ugiąć lub wyrwać.

 

Zgrubny Wave – Automatyczny punkt startu

W tej wersji do karty Kontrola, w cyklu obróbki zgrubnej dodano opcję Automatyczny punkt startu.
Zwykle strategia Wave na otwartej części rozpocznie cykl najbliżej jego bieżącej pozycji lub bezpiecznego punktu początkowego, jeśli jest ustawiony. Ta nowa opcja pozwoli cyklowi wybrać najlepsze miejsce do wprowadzenia narzędzia na otwartej części, zapewniając bardziej wydajne generowanie wzoru ścieżki narzędzia.

 

Zgrubny Wave – Automatyczny punkt startu

W tej wersji do karty Kontrola w cyklu obróbki zgrubnej dodano opcję Automatyczny punkt startu.

Zwykle strategia Wave na otwartej części rozpocznie cykl najbliżej jego bieżącej pozycji lub bezpiecznego punktu początkowego, jeśli jest ustawiony. Ta nowa opcja pozwoli cyklowi wybrać najlepsze miejsce do wprowadzenia narzędzia na otwartej części, zapewniając bardziej wydajne generowanie wzoru ścieżki narzędzia.

 

Zgrubny Wave – Typ naroża

Dodano nową opcję Typ naroża do zakładki Kontrola w cyklu Zgrubne toczenie Wave, która umożliwia wybranie typów narożników okrągłych lub ostrych:

 • Po ustawieniu na Okrągły narożnik ścieżki narzędzia jest prowadzony zgodnie z promieniem obrabianego profilu.
 • Po ustawieniu opcji Ostry ścieżka narzędzia zawiera ten sam ostry narożnik co profil.
Domyślnie typ narożnika jest ustawiony na Okrągły, ponieważ taki był generowany w poprzednich wersjach.

Podczas obróbki profilu, który ma kombinację ostrych i okrągłych narożników, ustawienie typu ostrego narożnika pozwoli na odbicie tej ostrej krawędzi na ścieżce narzędzia, zachowując okrągły wzór okrągłego narożnika.

 

Zgrubne toczenie Wave – Punkt kontrolny narzędzia

Dodano nową opcję Punkt kontrolny narzędzia. Znajduję się w zakładce Kontrola cyklu Zgrubne toczenie Wave.

Opcja ta daje możliwość lepszej kontroli nad ruchami wycofania się narzędzia i liczbą jego ścieżek.

 

Profilowanie – Korekcja 3D w frezowaniu oraz toczeniu

W tej wersji włączyliśmy opcję Korekcja 3D w cyklu Profilowanie dla środowiska tokarskiego. Zaznaczenie tej opcji umożliwia normalną kompensacje dla powierzchni 3D.

Kody dla XPARTNORMAL, YPARTNORMAL i ZPARTNORMAL są dostępne dla konstruktorów C & Y General Motion Code.

Uwaga: Kody nie zostały dodane do domyślnej linii wyjściowej.

 

Zaawansowany 5 osi – Gratowanie

W tym wydaniu rozszerzyliśmy cykl Zaawansowany 5 osi o nową strategię Gratowanie. Strategia może być używana z narzędziami kulistymi.

 

Zaawansowane 5 osi – Obsługa narzędzi Jaskółczy ogon

W tym wydaniu, gdy używane jest narzędzie typu Jaskółczy ogon, parametry narzędzia są przekazywane do cyklu Zaawansowany 5 osi, który jest teraz dostępny. Wcześniej cykl był niedostępny.

 

Automatyczne ustawianie półfabrykatu i uchwytów z Manufacturing Suite

EDGECAM może teraz odczytywać ustawienie elementu bryłowego z pliku VDF, aby automatycznie ustalić, które bryły są półfabrykatem i uchwytem podczas otwierania pliku.

W Manufacturing Suite można ustawić bryłę reprezentującą część, półfabrykat lub uchwyt w oknie Właściwości. Zapewnia obsługę wielu półfabrykatów i uchwytów.

 

Obróbka zgrubna – Unikanie kolizji z oprawką

W tym wydaniu wprowadziliśmy opcję unikania kolizji z oprawką w Cyklu obróbki zgrubnej.

Aby włączyć tę opcję, otwórz polecenie Aktualizuj uchwyt. Istniejąca opcja Uwzględnij oprawkę jest teraz używana w cyklu obróbki zgrubnej i dodano opcję Strefa oprawki. Usuń wartość Strefa oprawki, aby wyłączyć unikanie kolizji.

 

Konfiguracja przeglądarki – Podświetlenie uchwytu po najechaniu kursorem myszy na element

W tym wydaniu, po najechaniu kursorem myszy na okno Ustawienia, uchwyty są teraz podświetlane w oknach graficznych wraz z częściami i półfabrykatami.

 

Ulepszenia Symulatora – Tolerancja modelu części do kontrolowania wyglądu i poprawy prędkości ładowania

Symulator - Tolerancja modelu części do kontrolowania wyglądu i poprawy prędkości ładowania.

Do karty Tolerancja znajdującej się w opcjach symulatora dodano nową opcję Tolerancja modelu części, aby sterować wyglądem modelu części. Domyślnie wynosi 0,01 mm (0,0004 cala), na bardzo dużych częściach może spowolnić czas uruchamiania symulatora. Plik PPF, który przechowuje składnik STL, może również stać się bardzo duży.

Użycie większej wartości poprawi szybkość ładowania, ale może wpłynąć na pogorszenie grafiki widoku, ponieważ model będzie mniej dokładny.

 

Kreator postprocesorów – Frezowanie osiowe dla maszyn z głowicą kardanową.

Uwaga: Opcja Wymuś płaski dla obrotu osiowego będzie musiała zostać odznaczona, a odpowiednie konstrukcje kodu odpowiednio skonfigurowane i przetestowane.

EDGECAM 2022.0

Ważne informacje

Aby zaktualizować EDGECAM do wersji 2021.0 wymagane jest posiadanie opieki technicznej minimum do końca marca 2021 lub dłużej.

 

Windows 7 oraz 8.1 nie jest już obsługiwany. Wersją systemu, która jest aktualnie wspierana jest Windows 10.

Brak wsparcia dla Live Job Reports, nadal można go instalować.

 

EDGECAM 2022.0 będzie ostatnią wersją obsługującą moduł EWS.

 

Stary PDI został wycofany i usunięty z okna Ustawienia. Opcja Nowy import DWG / DXF została usunięty i domyślnie włączony.

 

Aby zainstalować licencje sieciową wymagany jest Menedżer licencji Sentinel RMS w wersji 9.7 lub nowszej.

W przypadku, gdy EDGECAM 2022.0 połączy się z serwerem licencji i wykryje wersję wcześniejszą niż 9.7, zostanie wyświetlony następujący komunikat:
„Ta wersja CLS nie jest zgodna z serwerem, z którym próbujesz się połączyć. Zaktualizuj menedżer licencji na serwerze do wersji 9.7 lub nowszej.”

Menedżer licencji Sentinel RMS 9.7 znajduje się w plikach instalacyjnych. Aby zainstalować Menedżera licencji, uruchom plik setup.exe i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Instalator zaktualizuje starszego Menedżera licencji na komputerze.

 

Wycofanie EWS

EDGECAM 2022.0 będzie ostatnią wersją obsługującą EWS. Aby otworzyć istniejący PPF z modelami EWS, wymagana jest licencja: ENEWS-M „Moduł EDGECAM EWS”. Licencja ta będzie bezpłatna i dostępna dla obecnych użytkowników EDGECAM, na żądanie. Nie będzie dostępna dla nowych klientów. Klienci próbujący uruchomić EWS w 2022.0 bez licencji otrzymają ostrzeżenie, aby skontaktować się z resellerem w przeciągu 10 dni.

W tej wersji wprowadzono polecenie Zapisz EWS jako STEP, które można uruchomić z poziomu EDGECAM lub za pośrednictwem pliku wiersza poleceń.

Przyszłe wersje EDGECAM nie będą obsługiwały EWS. Wyświetlany będzie komunikat o braku możliwości otwarcia wybranego pliku w formacie PPF.

 

Licencja CAD 3D - DESIGNER Companion

Wraz z wycofaniem EWS w kolejnej wersji EDGECAM, uruchomione zostało nowe rozwiązanie CAD jakim jest DESIGNER. Podobnie jak w przypadku EWS, DESIGNER będzie działać po zaakceptowaniu przez użytkownika warunków użytkowania, podobnych do tych wymaganych podczas uruchomienia EWS:

DESIGNER Companion będzie dodany do wszystkich konfiguracji licencji klienta, które są na aktywnej subskrypcji.
Licencje DESIGNER Companion jest bezpłatną licencją czasową, która wygasa w dniu zakończenia aktywnej subskrypcji licencji EDGECAM.
Po odnowieniu subskrypcji dla licencji EDGECAM, licencja DESIGNER Companion jest automatycznie wznawiana.
Użytkownicy będą musieli zainstalować nową licencję, aby otrzymać licencje DESIGNER Companion.
W przypadku licencji sieciowych, licencja DESIGNER Companion zostanie dodana do każdej konfiguracji licencji EDGECAM, np. jeśli użytkownik posiada 2 x EDGECAM Standard Milling + 3 EDGECAM Advanced Turning, dodane zostanie 5 licencji DESIGNER Companion.
W przypadku konfiguracji licencji sieciowej, użytkownik musi skonfigurować licencje systemowe EDGECAM, zanim będzie mógł wybrać licencję DESIGNER Companion.

Po uruchomieniu DESIGNER licencja dla EDGECAM jest pobierana automatycznie z puli licencji wraz z licencją DESIGNER Companion.

DESIGNER to aplikacja do bezpośredniego modelowania. Modelowanie bezpośrednie uwalnia użytkownika od ograniczeń tradycyjnego systemu modelowania. Zamiast modyfikować długie serie parametrów w celu wprowadzenia zmian w projekcie, modelowanie bezpośrednie umożliwia użytkownikowi przesuwanie, ciągnięcie i przeciąganie geometrii w celu uzyskania pożądanego kształtu. Zmiany te mogą mieć całkowicie dowolne kształty lub być sterowane numerycznymi przyrostami i pomiarami pobranymi z istniejącej geometrii. Wiedza o tym, jak skonstruowano oryginalny model, nie jest już konieczna, a zmiany projektowe nie są ograniczone do oryginalnych metod tworzenia. Modelowanie bezpośrednie daje użytkownikowi pełną swobodę konstrukcyjną, niezależnie od tego, czy tworzy nowy komponent, czy modyfikuje istniejący projekt utworzony w dowolnym z niezliczonych formatów CAD obsługiwanych przez DESIGNER.

EDGECAM DESIGNER posiada dodatkowe moduły takie jak:

 • 2D Drawing – do tworzenia rysunków konstrukcyjnych z modeli 3D.
 • Advanced Customisation – bezpłatny dodatkowy moduł pozwalający na dostosowywanie interfejsu pod własne potrzeby oraz nagrywanie makr.
 • Analysis – moduł do dokładnej analizy bryły pod względem możliwości produkcji.
 

Eksport modelu EWS do STEP

W najnowszej wersji użytkownicy mają możliwość eksportowania modelu EWS z pliku EDGECAM do STEP. Dzięki czemu możliwe jest przeniesienie pliku w formacie STEP do Designer’a w celu wprowadzenia zmian lub adnotacji.

Polecenie nie znajduje się bezpośrednio w interfejsie, ale można je uruchomić za pomocą paska szybkiego wyszukiwania, wpisując Zapisz EWS jako STEP.

 

Wsparcie dla SolidWorks 2021

EDGECAM wspiera SolidWorks 2021.

 

Wsparcie Solid Edge 2021

EDGECAM wspiera Solid Edge 2021.

 

Aktualizacja i wsparcie Granite dla Creo V71

EDGECAM został zaktualizowany i obsługuje części z Creo v7 dla licencji Solid Machinist for Granite.

Licencji nie ma aktualnie w cenniku, jest aktualizowana dla obecnych klientów.

 

Ustawienia – Załaduj SolidWorks SLDASM

Wczytywanie plików SLDASM do EDGECAM
W wcześniejszych wydaniach przycisk CADLink w SolidWorks tworzył plik XML a także X_B, plik złożenia i dopiero wtedy możliwe było uruchomienie go w EDGECAM.

CADLinks
Nowa funkcja Załaduj SolidWorks SLDASM została dodana do wersji, kontroluje w jaki sposób CADLinks importuje model do EDGECAM:

 • Opcja zaznaczona - CADLinks załaduje plik SLDASM do EDGECAM.
 • Opcja niezaznaczona - CADLinks tworzy plik X_B dla złożeń i załaduje plik X_B do EDGECAM.
 

Przechowuj bryły Inventor jako Parasolid

W ramach dostosowania w EDGECAM wszystkie modele bryłowe będą zapisywane jako Parasolid. Daje to szereg zalet w zależności od typu modelu:

 • Brak potrzeby instalowania Autodesk Inventor view.
 • Designer jak i EDGECAM będą używać tego samego programu do ładowania plików (Solidlink).
 • CADLinks będzie nadal działał.
 • Triangulacja jest bardziej niezawodna w Parasolid i może poprawić ścieżki narzędzi.

Do sekcji Opcje zapisu na karcie Bryły w oknie dialogowym Ustawienia dodano nową opcję Przechowuj bryłę Inventor jako Parasolid.

Istniejące pliki z rozszerzeniem .ipt będą nadal przechowywane jako modele programu Inventor, a po zaktualizowaniu pozostaną jako modele programu Inventor. Nie będzie konwersji dla istniejących części.

Uwaga: Pliki złożenia (.iam) muszą być z wersji programu Inventor 2008 lub nowszym.

 

Przechowywanie Bryły ACIS i SpaceClaim jako Parasolid

W ramach dostosowania w EDGECAM wszystkie modele bryłowe będą wczytywane jako pliki Parasolid. Daje to szereg zalet w zależności od typu modelu:

 • Brak potrzeby instalowania Autodesk Inventor view.
 • Designer jak i EDGECAM będą używać tego samego programu do ładowania plików (Solidlink).
 • CADLinks będzie nadal działał.
 • Triangulacja jest bardziej niezawodna w Parasolid i może poprawić ścieżki narzędzi.

Do sekcji Opcje zapisu na karcie Bryły w oknie dialogowym Ustawienia dodano nową opcję Przechowuj Bryły ACIS i SpaceClaim jako Parasolid.

Istniejące pliki części zawierające rodzimy typ pliku (.sat, sab i scdoc) będą nadal przechowywane jako modele natywne, a po zaktualizowaniu pozostaną jako modele natywne. Nie będzie konwersji dla istniejących części.

 

Ustawienia – Przechowuj bryły Catia jako Parasolid

W ramach dostosowania w EDGECAM wszystkie modele bryłowe będą wczytywane jako pliki Parasolid. Daje to szereg zalet w zależności od typu modelu:

 • Brak potrzeby instalowania Autodesk Inventor view.
 • Designer jak i EDGECAM będą używać tego samego programu do ładowania plików (Solidlink).
 • CADLinks będzie nadal działał.
 • Triangulacja jest bardziej niezawodna w Parasolid i może poprawić ścieżki narzędzi.

Do sekcji Opcje zapisu na karcie Bryły w oknie dialogowym Ustawienia dodano nową opcję Przechowuj bryły Catia jako Parasolid.

Istniejące pliki części zawierające CATPart i CATProduct będą nadal przechowywać model natywny, a po zaktualizowaniu pozostaną jako model natywny. Nie będzie konwersji dla istniejących części.

 

Ustawienia – Minuty między sprawdzeniami

W tej wersji dodaliśmy nowe ustawienie, które pozwala kontrolować czas pomiędzy sprawdzeniem, czy model CAD został zaktualizowany. Może to wpływać na wydajność sieci, gdy kilku użytkowników korzysta z dysku sieciowego. Nowa opcja Minuty między sprawdzeniami została dodana do sekcji Opcje ponownego wczytywania na karcie Bryły w oknie dialogowym Ustawienia. Wartość domyślna to 10 minut. Jeśli wartość będzie 0, sprawdzanie wykonywane jest, co kilka sekund.

 

Wsparcie dla Głowicy poziomej osie - AC + oś B stół

EDGECAM obsługuje teraz poziomą obrabiarkę z osiami obrotowymi A i C w głowicy oraz stołem w osi B. Użytkownicy mogą sterować 5 osiami jednocześnie dodatkowo dodano polecenie wyboru, które pozwala wybrać aktywne osie, funkcja znajduje się na zakładce Obróbka > Różne > Wskaż osie obrotowe.

Daje to możliwość zdecydowania, które osie obrotowe mają być używane podczas indeksowania lub cyklu 5-osiowego. Obsługuje również tryb obrotowy, gdy narzędzie jest ustawione osiowo lub promieniowo względem osi B.

 

Symulacja toczenia / frezowania z osią X na wrzecionie

Zazwyczaj obrabiarka CYB posiada oś C w wrzecionie i XYZB w głowicy. W nowym wydaniu dodano wsparcie dla osi XC we wrzecionie i osi YZB w głowicy. Jest to typowe dla frezarek pionowych z funkcją toczenia, np. Mazak Integrex e-1060.

 

NCSIMUL Essential - Symulacja ścieżek narzędzi w EDGECAM

Do najnowszej wersji EDGECAM wprowadzono NCSIMUL Essential jako nową opcję pozwalającą na symulacje ścieżki narzędzia.

Jest to pierwszy etap integracji i na tym etapie będzie ograniczony do frezowania 3- osiowego. Nie każda funkcja frezowania 3 - osiowego będzie w pełni obsługiwana. Rozwój będzie kontynuowany i rozwijany wraz z przyszłymi aktualizacjami.

Za pomocą NCSIMUL Essential użytkownicy mogą przeprowadzać symulację przede wszystkim części, półfabrykatu, uchwytu, narzędzi i ścieżki narzędzia. NCSIMUL Essential uruchamiany jest za pomocą opcji dostępnej na karcie Obróbka pod przyciskiem Symulacja.

Uwaga: NCSIMUL to część instalacji EDGECAM i zostanie automatycznie zainstalowana.

 

Cykl zgrubny - Poprawa wydajności dla strategii Wave

Zgrubny Wave (i inne strategie) zostały poprawione pod względem wydajności w zależności od zastosowanego procesora i liczby rdzeni w stacji roboczej. Wydajność może zostać poprawiona dwukrotnie, a nawet trzykrotnie w zależności od geometrii modelu i liczby dostępnych rdzeni.

 

Cykl Zgrubny – Minimalna średnica otworu

W poprzedniej wersji, Max średnica otworu była dostępna w cyklu Zgrubnym Wave. Funkcjonalność została rozszerzona na pozostałe strategie.

 

Cykl Profilowanie – Ścieżki wielokrotne dla narzędzia Jaskółczy ogon

Cykl profilowania został ulepszony tak aby stosując narzędzie „jaskółczy ogon” można było obsługiwać Ścieżki wielokrotne na modelach krawędziowych oraz bryłowych. Ta opcja pozwala wykonać kilka przejść, w celu zmniejszenia sił skrawania.

 

Profilowanie – Chroń model, uwzględnij naddatek

W tej wersji do karty Kontrola dodano nowy modyfikator Chroń model, uwzględnij naddatek.

Gdy opcja jest zaznaczona, naddatek w cykl zostanie również zastosowany do bryły, zwiększając lub zmniejszając bryłę o wartość naddatku. Gdy odznaczone, bryła zachowuje oryginalny rozmiar.

 

Cykl zgrubny i profilowanie – cecha otwór nieprzelotowy

Podczas obróbki zgrubnej lub profilowania cechy otworu nieprzelotowego, w tym wydaniu cykl pozwala na obróbkę poniżej głębokości cechy.

W przypadku zastosowania większej głębokości otworu, Użytkownik otrzyma ostrzegający komunikat.

 

Cykl Teksty – Dojazd na bezpieczny

Aby zachować spójność, do zakładki Głębokość w cyklu Teksty dodano polecenie Dojazd na bezpieczny.

 

Cykl Rowek – Dojazd na bezpieczny

Funkcja Dojazd na bezpieczny w cyklu Rowki jest teraz dostępny dla wszystkich strategii.

 

Cykl Obróbka 5 - osiowa - Obliczenia oparte na środku narzędzia

Dodano nowe pole wyboru Obliczanie oparte na środku narzędzi do karty Kontrola osi. Ta opcja jest dostępna w cyklu Zaawansowanym 5-osiowym.

 

Licencja Standard 4-axis Simultaneous Milling – obsługa zaawansowanego cyklu 5-osiowego

Klienci posiadający licencję Standard 4-axis Simultaneous Milling mają teraz dostęp do zaawansowanego cyklu 5-osiowego, który jest ograniczony w funkcjonalności do 3 lub 4 osi.

 

5-osiowe frezowanie symultaniczne połączone z zaawansowanym 5-osiowym frezowaniem symultanicznym

Licencja na 5-osiowe frezowanie symultaniczne (EN050-S) zostanie scalona z licencją zaawansowane 5-osiowe frezowanie symultaniczne (EN050-A).

Klienci korzystający z EN050-S przejdą na EN050-A, który będzie miał dostęp do cykli 3 do 5 osi, pięciu osi i zaawansowanych 5 osi:

 • Klienci posiadający tylko EN050-S otrzymują cykl zaawansowane pięć osi.
 • Klienci posiadający tylko EN050-A otrzymają cykl pięcioosiowy (obsługa makr JS).

Uwaga: Ultimate 5-Axis Simultaneous Milling (EN050-U) pozostaje niezmienione.

 

Toczenie zgrubne i Profile zgrubnie – Punkt kontrolny narzędzia

W tej wersji do okna dialogowego Punkt kontrolny narzędzia na karcie Kontrola w cyklach Toczenie zgrubne i Profile zgrubnie dodano opcję Zmień kolejność wycofania osi. Ta opcja daje użytkownikowi większą kontrolę nad końcowym wynikiem ścieżki narzędzia.

Po zaznaczeniu narzędzie zmieni kolejność wycofywania. Jeśli pierwotnie wycofuje się w Z, a następnie w X, wycofa się najpierw X, a następnie w Z.

 

Zgrubne Toczenie Wave - Wygładzanie kodu NC

Cykl Zgrubne Toczenie Wave został ulepszony poprzez dodanie opcji Wygładzanie kodu NC. Pozwala to zmniejszyć kod NC o 75%.

 

Rowki profile – Dołącz pierwszy i ostatni element

Cykl Rowki profile został ulepszony, aby umożliwić zastosowanie fazowania na pierwszej, ostatniej lub obu stronach rowka.

 

Wycinanie drutowe

 • Wsparcie dla Uniqua Machine: nowy postprocesor jest dostępny dla AC Uniqua machine
 • Aktualizacja technologii dla Accutex (AU-700 IA)
 

Migracja narzędzi z SURFCAM 2021.0 do EDGECAM 2022.0

Migracja narzędzi została zaktualizowana, aby przenieść bazę SURFCAM 2020.0 do EDGECAM 2022.0.

W przypadku gdy EDGECAM 2022.0 jest uruchamiany po raz pierwszy, wyszukiwana będzie poprzednia instalacja EDGECAM i wyświetlana opcja migracji ustawień, postprocesorów, skryptów itp. Jeśli nie zostanie znaleziony żadna poprzednia wersja EDGECAM sprawdzi, czy jest zainstalowany SURFCAM 2020.0 lub nowszy i wyświetli komunikat o migracji do EDGECAM 2022.0.

 

EDGECAM 2021.0

Import plików CAD

EDGECAM 2021.0 współpracuje z najnowszymi wersjami programów CAD (w zależności od posiadanej licencji):

 • Part Modeler - 2019 R1 i 2020.0 (z wsparciem CAD link).
 • Autodesk Inventor  2019 i 2020 – wsparcie CAD link.
 • SOLIDWORKS – 2019, 2020 - wsparcie CAD link.
 • Solid Edge V18-2019 - wsparcie CAD link.
 • Creo TM Parametric 5.0 - (poprzednie nazwy Creo Elements/Pro, Pro/ENGINEER, Wildfire).
 • CATIA V5 (jedynie modele bryłowe) do V5-6 R2019. Uwaga: pliki CATIA V6 należy zapisać w wersji CATIA V5.
 • UGS NX –  NX 11 i NX 12.
 • SpaceClaim 2018 i 2019.
 • VISI CAD 2020.0 i 2020.1.
 • Designer 2020.0 i 2020.1.
 • KOMPAS-3D (KOMPAS- 3D musi być zainstalowany na komputerze).
 

Planowanie

Obróbka regionami
Dzięki temu, że Planowanie rozpoznaje bieżący półfabrykat, cykl można wykorzystać do obróbki górnej powierzchni rożnych stempli. Wcześniejsze ścieżki nie miały właściwej kolejności, przeskakując między płaszczyznami powodowały niepotrzebne przejścia.
W tym wydaniu dodano opcję Obróbka regionami do zakładki Głębokość w cyklu Planowania umożliwiając cyklowi obróbkę wszystkich przejść każdego stempla przez przejściem do następnego.

 

Spirala

W tym wydaniu dodano strategię obróbki w cyklu Planowania. W zakładce Ogólne mamy wybór pomiędzy strategią:
 • Spirala – umożliwia obróbkę od zewnętrznych krawędzi do wewnątrz.
 • Wierszowanie– równoległy wzór ścieżki stosowany we wcześniejszych wersjach

 

Przekroczenie krawędzi

Wcześniej zastosowano odsunięcie od półfabrykatu aby zapewnić obróbkę krawędzi materiału, co oznaczało dodatkowe przejścia narzędzia.
 
W tym wydaniu dodano opcję Przekroczenie krawędzi do zakładki Ogólnie w cyklu Planowania, która dostosowuje ostatnie przejście w ten sposób, aby frez obrabiał krawędź końcową. Realizowane jest to poprzez rozłożenie przejść bez zwiększania czasu cyklu lub szerokości skrawania.
 
Opcja jest zaznaczona domyślnie, a poprzednie domyślne wartości przesunięcia (0.5mm lub 0.2 cal) zostały usunięte, aby uniknąć niepotrzebnego zwiększania odległości.
 

Wsparcie dla typu narzędzi jaskółczy ogon

Została dodana obsługa narzędzi jaskółczy ogon w cyklu Profilowania:
 • Wartość Max podcięcie należy wprowadzić w zakładce Więcej … w taki sam sposób jak dla narzędzia krążkowego lub sferycznego,
 • W oknie dialogowym Profilowania należy wybrać powierzchnie bryły w zakładce Ogólnie i Kąty ujemne w zakładce Kontrola
 • Można użyć funkcji bryły lub powierzchni i pracować z zakresami
 • Musi być wybrana powierzchnia do obróbki
 

Indeksowanie – wsparcie dla płaszczyzn zaawansowanych

Podczas indeksowania do płaszczyzny roboczej, która normalnie wymagałaby wyrównania z osiami maszyny, EDGECAM pozostawi ją w bieżącej orientacji, a cykle będą generowane względem tej płaszczyzny.
 
Dodano nową opcję Użyj płaszczyzn zaawansowanych do zakładki Ogólnie okna dialogowego Indeksowania, która po zaznaczeniu nie wyrówna płaszczyzny roboczej do osi maszyny. Została dodana nowa zmienna WPROTATION, gdzie wartość 0 oznacza, że płaszczyzna była już wyrównana i nie ma potrzeby generowania obrotu w kodzie NC.
 
Zalety:
 • Jeśli w obrabianym detalu musi zostać zmierzone położenie lub kąt łatwiej wprowadzić na sterowniku odsunięcia lub wywołać ręczne cykle pomiarowe.
 • Program odpowiada osiom w dokumentacji
 • Łatwiejszy do odczytania kod NC.
 

Głowice kątowe dostępne na maszynach MTM

Od tej wersji rozszerzono dostęp do głowic kątowych o maszyny MTM.
 

Toczenie- Dynamiczny Punkt Płytki

W tej wersji dodano opcję Zablokuj dzięki której wraz ze zmianą orientacji narzędzia punkt płytki obraca się razem z nim, oraz opcje Naroże dzięki któremu możemy zdefiniować punkt płytki w dowolnym narożniku płytki:
 • Do zakładki Oprawka dodano opcje Naroże i Zablokuj, są one dostępne dla punktu płytki Na przecięciu i Promień prostopadle.
 • Nowe zmienne będą dostępne dla wszystkich typów płytek we wszystkich orientacjach.
 

Rowki profile – Dodano modyfikatory Wejść/Wyjść drugiej ścieżki

Wejścia drugiej ścieżki są dostępne w zakładce Wejścia/Łączenia w cyklu Rowki profile.
 
Wcześniej podczas korzystania z cyklu Rowki profile nie było możliwości kontrolowania ruchów wejścia i wyjścia dla drugiej ścieżki:
 • Aby umożliwić większą kontrole nad ścieżką narzędzia dla drugiego przejścia dodano opcje Wejście drugiej ścieżki i Wyjście drugiej ścieżki.
 • Oryginalne opcje wejścia i wyjścia nadal kontrolują pierwszą ścieżkę cyklu.
 • Z racji tego, że większość użytkowników będzie ustawiała wejścia/wyjścia drugiej ścieżki tak samo jak pierwszej to dla wartości drugiej ścieżki automatycznie przypisane są modyfikatory, które podczytują wartość wejść/wyjść pierwszej ścieżki.
 

Ustawienia Wycinania – pre-definiowane strategie

Do zakładki ogólnie w oknie dialogowym Ustawienia Wycinania dodano pre-definiowaną Strategie „Kieszenie – ścieżki: zgrubne, mostki i wykańczające w osobnych plikach”.
 
Po wybraniu tej strategii są generowane cztery pliki NC:
 • Obróbka kieszeni.
 • Przejście zgrubne pozostawiające mostek.
 • Przejście usuwające mostek.
 • Wykańczające przejście.
 

Usprawnienia w EDGECAM Inspect

Podczas ciągłego udoskonalania EDGECAM Inspect wprowadzono szereg ulepszeń:

• Edytuj wiele funkcji

Okno dialogowe Edytuj zostało ponownie wprowadzone. Dzięki temu poleceniu możemy zastąpić określone właściwości dla wszystkich wybranych cech. Okno dialogowe wyświetla się po wybraniu kilku cech.

• Zmień warstwę i kolor za pomocą polecenia Edytuj

Dzięki temu ulepszeniu można zmienić Warstwę i Kolor w wybranych cechach podczas korzystania z okna Edytuj

• Okno dialogowe

Dla szyku liniowego i prostokątnego ponownie wprowadzono okno dialogowe

• Nagrywanie PCI dla cech i funkcji Inspect

Nagrywanie PCI-JS zostało dodane do EDGECAM Inspect i można nagrywać wszystkie cechy i polecenia

• Przenoszenie i kopiowanie wielu Punktów

Udoskonalono polecenie Przesuń i można teraz przenosić cechy przy użyciu różnych metod:
 • Jeśli wybierzesz cechę z ekranu, pojawi się okno dialogowe o wybraniu nowego położenia cechy
 • Jeśli wybierzesz cechę lub kilka cech z drzewa cechy to zostanie wyświetlone okno dialogowe z trzema opcjami ( Przenieś, Przenieś do, Odsunięcie) oraz opcja Kopiuj, która utworzy kopię cechy.

• Cecha konstrukcyjna stożek

Dostępna jest nowa cecha konstrukcyjna, którą można skonstruować z cech okrągłych ( cylinder, stożek, otwór). Dzięki tej cesze użytkownik może sprawdzić tolerancję okrągłości, stożkowości wielu powierzchni.

• Wsparcie nierównomiernych łuków

Wcześniej silnik cechy Inspect nie obsługiwał wyrównania łuków. Ten problem został rozwiązany, a łuki można nanosić na różne płaszczyzny.
 

Ogólne usprawnienie wydajności

Zwrócono uwagę na obszary, w których EDGECAM spowalniał podczas pracy z bardzo dużymi plikami i rozwiązaliśmy szereg następujących problemów:
 • Powolne usuwanie geometrii, gdy sekwencja zawiera setki instrukcji
Problem polegał na tym, że sekwencja była odświeżana niezależnie od tego, czy geometria była używana w cyklu czy nie.
 • Włączenie/wyłączenie warstwy może zająć dużo czasu
Można to zauważyć przy projektach z dużą ilością instrukcji i cech, podczas jej aktualizacji. Wcześniej u niektórych klientów zajmowało to ponad minutę, teraz zajmuje sekundę.
 • Generowanie modelu STL w pliku PPF
Części ze złożonymi elementami generowały za każdym razem model STL do symulacji. Model STL jest teraz generowany i przechowywany w pliku PPF, co pozwala zaoszczędzić czas.
 

Ulepszenia wydajności w obróbce WAVE

Cykl WAVE został zoptymalizowany poprzez poprawę przetwarzania równoległego. Średnio cykl zostaje wygenerowany dwa razy szybciej, ale może być to nawet czterokrotnie.
 
Uwaga: Aby skorzystać z tego usprawnienia trzeba posiadać wielordzeniowy procesor.
 

Ustawienia – Opcja kompresji modeli STL w symulacji

Symulator teraz przechowuje modele STL generowane przez półfabrykat i część wewnątrz pliku PPF.
 
Nowa opcja Kompresowanie pliku została dodana do Karty Ogólnie:
 • Zaznacz aby skompresować modele STL i zmniejszyć rozmiar pliku PPF, chociaż proces kompresji zajmie więcej czasu.
 • Odznacz, jeśli jest wystarczająco dużo miejsca na dysku, lub dodatkowy czas będzie stanowił problem.
 

Zachowanie modeli symulacji dla zwiększenia wydajności

Symulator przechowuje teraz modele STL generowanie przez półfabrykat i część podczas symulacji w pliku PPF.
Oznacza to, że gdy plik zostanie ponownie otworzony w symulatorze, w ramach tej samej sesji lub nowej sesji będzie on znacznie szybciej się wczytywał, nawet jeśli plik będzie używany na innym komputerze.
 

Kreatora postprocesorów - Stopnie obrot./Posuw min.

Do okna Parametry maszyny dodano opcję Stopnie obrot./Posuw Min.
Ta zmienna dostępna jest dla dowolnego typu maszyny, zmieni wartość zmiennej systemowej FEED w ruchach obrotowych, przekształcając wartości posuwu na stopnie na minutę.
Możliwa jest zmiana wartości G-kodu w zakładce Styl NC, G-Kody i Modalnie.

 

Siatka punktów wymiany narzędzia
W przypadku narzędzi montowanych liniowo, EDGECAM obsługiwał pojedynczą linie o stałym skoku rozstawu narzędzi. Niektóre obrabiarki mają zmienny skok rozstawu narzędzi, a także wiele linii do montażu narzędzi.
Dodano opcję Siatka punków wymiany narzędzi do zakładki Magazyn, która pozwoli na zdefiniowanie narzędzi rozmieszczonymi w siatce punktów:
 • Kiedy ta opcja jest zaznaczona, dodatkowe zmienne będą dostępnie w obszarze właściwości magazynu, co zapewni użytkownikowi domyślą strukturę do szybkiego rozmieszczenia punktów wymiany narzędzi.
 • Punkty wymiany narzędzi można skonfigurować i zastąpić dowolną wcześniej ustawioną konfiguracją. Współrzędne te określają odległości od każdego punku wymiany narzędzi, umożliwiając użytkownikowi rozmieszczenie punktów wymiany na siatce.
Uwaga: Te współrzędne są mierzone od położenia początkowego.

EDGECAM 2021.1

Import plików CAD

EDGECAM 2020.1 współpracuje z najnowszymi wersjami programów CAD (w zależności od posiadanej licencji):

 • Part Modeler - 2019 R1 i 2020.0 (z wsparciem CAD link).
 • Autodesk Inventor  2019 i 2020 – wsparcie CAD link.
 • SOLIDWORKS – 2019, 2020 - wsparcie CAD link.
 • Solid Edge V18-2019 - wsparcie CAD link.
 • Creo TM Parametric 5.0 - (poprzednie nazwy Creo Elements/Pro, Pro/ENGINEER, Wildfire).
 • CATIA V5 (jedynie modele bryłowe) do V5-6 R2019. Uwaga: pliki CATIA V6 należy zapisać w wersji CATIA V5.
 • UGS NX –  NX 11 i NX 12.
 • SpaceClaim 2018 i 2019.
 • VISI CAD 2020.0 i 2020.1.
 • Designer 2020.0 i 2020.1.
 • KOMPAS-3D (KOMPAS- 3D musi być zainstalowany na komputerze).
 

Toczenie zgrubne- definiowanie Czasu (min) pomiędzy wycofaniami

W tym wydaniu dodano opcję Czas (Min) pomiędzy wycofaniami w oknie dialogowym Punkt kontrolny narzędzia na zakładce Kontrola w cyklu Toczenie zgrubne. Ta opcja umożliwia użytkownikowi wycofanie narzędzia po upływie określonego czasu obróbki (w min), jest to alternatywne rozwiązanie dla opcji Liczba ścieżek.

Uwaga: na całkowity czas obróbki wpływają jedynie rzeczywiste elementy ścieżki narzędzia, a nie ruchy Wejścia/Łączenia ścieżek lub dojazd szybki.
 

Fazowanie

Strategia naroży
Opcje Strategii naroży z cyklu profilowania są teraz dostępne w cyklu fazowania, umożliwiają pełną obróbkę ostrych naroży zewnętrznych. Funkcjonalność jest taka sama jak w profilowaniu.
Opcje strategii naroży zostały dodane do nowej karty Kontrola w cyklu Fazowania.

Optymailzacja ścieżki i Tolerancja liniowości

Opcje Optymalizacji ścieżki i Tolerancja liniowości z cyklu profilowania jest teraz dostępna w cyklu fazowania. Funkcjonalność jest taka sama jak ta dostępna 
w Profilowaniu:
 • Opcje Optymalizacji ścieżki i Tolerancja liniowości zostały dodane do nowej karty kontrola w cyklu fazowania.
 • Opcja Interpolacja została przeniesiona z zakładki Ogólne do zakładki Kontrola.
Uwaga: Istniejące części są skonfigurowane do korzystania 
z opcji Wskaż dla optymalizacji ścieżki.

Głębokość skrawania i naddatek Z

W tej wersji dodano dwie nowe funkcje do cyklu Fazowania w celu poprawy użyteczności. Dodano Głębokość skrawania do zakładki Głębokość, a do zakładki Ogólne dodano Z naddatek:
 • Głębokość skrawania będzie działała w połączeniu z Głębokością fazowania, zaczynając od góry fazy i powtarzając w dół, aż do osiągnięcia ustawionej głębokości.
 • Głębokości skrawania można używać zarówno z elementami krawędziowymi, jak i bryłowymi. Podczas korzystania z informacji o cechach zostanie z nich pobrana głębokość.
Z Naddatek pozwala użytkownikowi określić naddatek i jest wyszarzane, gdy Typ fazowania jest ustawiony na Gratowanie.

Karta Kontrola, przeniesienie opcji

Aby poprawić funkcjonowanie cyklu Fazowania i uniknąć przeciążenia karty Ogólne, dodano kartę Kontrola do której przeniesiono niektóre opcje.
Parametry związane z Głębokością (Głębokość fazowania, Punkt kontaktowy i Odsunięcie narzędzia) również zostały przeniesione z zakładki Ogólne do zakładki Głębokość.
 

Wierszowanie - Wydłużenie

Możliwość wydłużenia ścieżki narzędzia została dodana do Wierszowanie.
Dodano cztery opcje:
 • Start
 • Koniec
 • Rozpocznij prostopadle
 • Zakończ prostopadle
Wydłużenie Start i Koniec jest stosowane dla głównego kierunku obróbki.
Opcje Rozpocznij  prostopadle i Zakończ prostopadle są dostępne i stosowane tylko wtedy, gdy ścieżka narzędzia  jest w kierunku prostopadłym.
Wydłużenie jest zgodne z kierunkiem obróbki (Współbieżny / Przeciwbieżny / Optymalny).
Opcje Wydłużenia zostały dodane do zakładki Kontrola w cyklu Wierszowania.
 

Obróbka addytywna

Zakres

Dodano funkcję Zakres do cyklu Obróbki addytywnej.
Funkcje Zakresu są takie same jak w przypadku innych cykli:
 • Wewnątrz
 • Środek
 • Na zewnątrz
 • Naddatek
Opcje Kontroli zakresów zostały dodane do zakładki Ogólne w cyklu Obróbki addytywnej.

Maksymalny kąt nawisu

Podczas budowania elementu za pomocą napawania materiału można zastosować kąty ujemne, aby utworzyć podcięte obszary z nawisami. Różne materiały i procesy powodują różnorodne ujemne nagromadzenia. Dlatego podczas tworzenia ściany o ujemnym kącie pochylenia można teraz określić maksymalny kąt nawisu: 

 • Jeśli zostanie przekroczony kąt, cykl doda materiał w celu kompensacji.
 • W przypadku napotkania ujemnego nachylenia ze wszystkich stron, cykl nie pozwala obecnie na pełną kontrolę i może dodać więcej materiału niż optymalnie oczekiwano.
Opcja Maksymalny kąt nawisu została dodana do zakładki Ogólne w cyklu Obróbki addytywnej i jest dostępna tylko po wybraniu opcji Model podcięty.
 

Rowki - Wyłącz sprawdzanie średnicy narzędzia

Dodano możliwość sprawdzania średnicy w cyklu Rowki.
Nowa funkcja Wyłącz sprawdzanie średnicy narzędzia została dodana do zakładki Ogólne w cyklu Rowki.
 

Planowanie

Typ wejść

Do tej wersji dodano dwa nowe typy wejść Poziomo i Pionowo w cyklu Planowanie, umożliwiając tym samym dostosowanie parametrów takich jak Kąt, Promień i Długość.

Półfabrykat

Wprowadzono możliwość wyboru typu półfabrykatu. Opcje działają w taki sam sposób, jak w przypadku cyklu Zgrubnego:
 • Profil pozwala na wybór profilu 2D i działa w taki sam sposób, jak w poprzednich wersjach.
 • Model 3D pozwala użytkownikowi wybrać rzeczywisty model.
 • Bieżący półfabrykat analizuje  zaktualizowany półfabrykat.
 

Nowa sekwencja - Tolerancja uchwytu

Podczas tworzenia nowej sekwencji półfabrykat jest wczytywany do symulatora z określoną tolerancją. Można zastosować większą tolerancję dla lepszych rezultatów, a mniejszą tolerancję dla lepszej wydajności.
W tym wydaniu ta sama funkcja została wprowadzona dla uchwytów. Użytkownik może ustawić tolerancję podczas tworzenia sekwencji i będzie ona stosowana przez całą sekwencję:
 • Zmieniono nazwę pola Tolerancja na Tolerancja półfabrykatu.
 • Dodano nową Tolerancję uchwytu, która domyślnie wynosi 0,25 mm lub 0,01 cala.
Ponieważ większość uchwytów jest pryzmatycznych, oczekiwany jest bardzo mały wzrost wydajności przy domyślnej tolerancji 0,25 mm. Ponadto elementy ze złożonymi i dużymi uchwytami będą miały lepszą wydajność, gdy:
 • Symulator zostanie otwarty przy pierwszym użyciu.
 • Generowany cykl obróbkowy będzie uwzględniał uchwyt podczas generowania ścieżek narzędzi.
Uwaga: Dostępne tylko podczas tworzenia nowej sekwencji frezowania.
 

Solid Machinist dla Creo i Granite

Aby pomóc w zapisie modeli z Granite na Solid Machinist z Creo, wprowadzono następujące zmiany:
Poprzednio:
 • Model Creo załadowany i zapisany w Solid Machinist dla Granite NIE mógł zostać otwarty w Solid Machinist dla Creo.
 • Model Creo załadowany i zapisany w Solid Machinist dla Creo (Parasolid) NIE mógł zostać otwarty w Solid Machinist dla Granite.
Teraz:
 • Model Creo załadowany i zapisany w Solid Machinist dla Granite NIE może zostać otwarty w Solid Machinist dla Creo-  bez zmiany.
 • Model z Creo załadowany i zapisany w Solid Machinist dla Creo (Parasolid) MOŻE być otwarty w Solid Machinist dla Granite, zmodyfikowany i ponownie zapisany.
Nowa opcja została dodana do zakładki Bryły w Ustawieniach. Oznacza to że licencje Solid Machinist for Granite i Solid Machinist for Creo może otwierać plik PPF, a bryła jest zapisywana jako Parasolid.
Ta zmiana dotyczy tylko istniejących klientów, którzy posiadają licencje Solid Machinist for Granite i niedawno kupili jedną lub więcej licencji Solid Machinist for Creo. Umożliwi wczytywanie i edytowanie pliku PPF utworzonego w Solid Machinist dla Creo w Solid Machinist dla Granite (jako Parasolid).
 

Rowki profile - Użyj bieżącego półfabrykatu dla Wstępnego zagłębienia

Opcja Użyj bieżącego półfabrykatu jest teraz dostępna dla Wstępnego zagłębienia na karcie Ogólne w cyklu Rowki profile.
Poprzednio poziom bezpieczny  był oparty na wysokości elementu, co w niektórych przypadkach nie zawsze było poprawne:
 • Gdy półfabrykat jest większy niż wykonywany rowek może dojść do kolizja narzędzia z półfabrykatem, w zależności od wartości dla opcji Bezpieczny. Można tego teraz uniknąć dzięki opcji Użyj bieżącego półfabrykatu.
 • Nowa opcja jest również przydatna, gdy rowek został wstępnie obrobiony w poprzednim cyklu.
 

Zapobieganie przełączania sekwencji podczas przetwarzania w tle

EDGECAM obsługuje tylko jedną sesję (jedno aktywne okno ) z powodu konfliktów w folderze pamięci podręcznej. Stwierdzono, że pojedyncza sesja z wieloma sekwencjami może wykazywać podobne wyniki, jeśli użytkownik włączy opcję Ustaw punkt bezpiecznego startu. Użytkownik może zregenerować całą sekwencję, przełączyć się na inną sekwencję i również ją zregenerować, co prowadzi do konfliktów; szczególnie z indeksowaniem i podobnymi cyklami lub jeśli użytkownik zdecyduje się usunąć pamięć podręczną, podczas gdy kolejna sekwencja wciąż się regeneruje.
Aby zapobiec występowaniu tych problemów, wyłączono możliwość przełączania sekwencji, gdy aktywne jest przetwarzanie w tle (cykle obróbki lub obliczanie aktualizacji półfabrykatów). Zostanie wyświetlony następujący komunikat:
Nie można wyjść z bieżącej sekwencji podczas przetwarzania w tle
 

EDGECAM Inspect – udoskonalenia

W ramach ciągłych ulepszeń modułu EDGECAM Inspect wprowadzono szereg ulepszeń: 
 • Zoptymalizowanie cech
W module EDGECAM Inspect przeprojektowano i zoptymalizowano cechy. Cechy w Inspect są teraz traktowane w podobny sposób jak cechy w EDGECAM. Utworzona cecha jest wyświetlana w przeglądarce cech, a jej dwukrotne kliknięcie umożliwia edycję dowolnej cechy oraz zmianę parametrów. 
Uwaga: Ze względu na przebudowę cech w Inspect, cechy utworzone w starszych wersjach EDGECAM będą musiały zostać ponownie utworzone.
 • Cecha szerokość
Cecha pozwala użytkownikowi utworzyć obiekt do pomiaru odległości między dwiema równoległymi ścianami poprzez zdefiniowanie dwóch punktów. 
 • Opcja Normalizuj
Jeśli opcja Normalizuj w oknie Wyniki jest wybrana, zaprogramowane wartość odchylenie i tolerancje są obliczane od środka strefy tolerancji. 
W przypadku gdy opcja jest niezaznaczona to, jeśli zaprogramowana pozycja X wynosi 100, zmierzona to 100,01, a tolerancje to -0,02 / 0, to odchylenie wynosi +0,01. Jeśli jednak opcja jest zaznaczona, wówczas zaprogramowana wartość brana pod uwagę przy obliczaniu odchylenia wynosi 99,99 (środkowa wartość między 99,98 a 100), a odchylenie wynosi +0,02.
 • EDGECAM Inspect, cykl Sondy i postprocesory
Ze względu na opinie z poprzedniej wersji, cykl Sondy w EDGECAM został przebudowany i wzbogacony o nową funkcjonalność, która pozwala na szerszy zakres zastosowań. 
Reorganizacja cyklu Sondy wymagała wprowadzenia zmian w zmiennych systemowych Generatora kodu, co oznacza, że istniejące postprocesory z funkcją Inspect muszą zostać zaktualizowane do najnowszej wersji. 
W przeciwnym razie stary postprocesor z niezmienionymi zmiennymi systemowymi nie zostanie skompilowany.
 • Cechy Na zewnątrz i Wewnątrz
Cechy Wewnątrz i Na zewnątrz zostały ulepszone i te dwa typy elementów można tworzyć nawet wtedy, gdy między równoległymi ścianami znajdują się przeszkody, na przykład stempel w kieszeni lub otwór między dwiema ścianami.
 • Cykl inspekt – Nazwa Zera 
Dodano opcję Nazwa Zera do zakładki Zaawansowane w cyklu inspekcji. Ta opcja pozwala użytkownikowi zdefiniować lub wybrać układ odniesienia, w którym kula jest pozycjonowana. 
Jeśli okienko jest puste, nazwa punktu kalibracji jest kompilowany w następujący sposób:
„Clb + dotknięcie nazwy punktu odniesienia + _ + pozycja kuli kalibracyjnej”.
Na przykład „clbComponentDatum _ (- 200/0/0)”. 
 • Dodano filtry do opcji Wyczyść wszystko 
Polecenie Wyczyść wszystko została ulepszona, użytkownik może teraz filtrować, który typ cechy ma zostać usunięty.
 

Opcje sortowania

W tej wersji dodano dwie nowe opcje i w dwóch starych zmieniono nazwy, aby zapewnić większą przejrzystość użytkownikowi:
 • Według narzędzia i następnie wg płaszczyzny.
 • Według płaszczyzny - i następnie wg narzędzia.
 • Według narzędzia - zachowaj kolejność sekwencji.
 • Według płaszczyzny - zachowaj kolejność sekwencji.
Nowe opcje powinny umożliwić użytkownikowi większą kontrolę nad sekwencją obróbki.
 

Kontrola myszy w Symulatorze

Symulator został zaktualizowany, tak aby działał zgodnie z opcjąUżyj kontroli myszy Designer w EDGECAM.

 

Toczenie - Wsparcie dla głowic półpozycyjnych

Użytkownicy mogą teraz ustawiać głowice półpozycyjne w Kreatorze postprocesorów i EDGECAM.
Do zakładki Głowica w oknie dialogowym Parametry obrabiarki dodano opcję Wsparcie dla głowic półpozycyjnych.
W symulatorze EDGECAM pozycje półpozycyjne zostaną wyświetlone zgodnie z ustawieniem rzeczywistej pozycji maszyny.
 

EDGECAM 2020.0

Nowy cykl – Głębokie otwory

W tym wydaniu wprowadzono nowy cykl głębokich otworów. Ten osobny interfejs ma na celu uproszczenie wprowadzania danych w oknie dialogowym oraz zapewnienie takiej samej funkcjonalności jak  zakładka Głębokie otwory w cyklu Wiercenie, ale z dodatkowymi opcjami do kontroli cyklu. 

Uwaga: Zakładka Głębokie otwory w cyklu Wiercenia będzie wycofana w najbliższej przyszłości.

 

Nowy cykl – Profilowanie gwintu

EDGECAM wprowadził cykl Profilowanie gwintu. Ten nowy cykl umożliwia obróbkę dużych gwintów, gdzie głębokość gwintu jest zbyt duża, aby obrobić ją zwykłą płytką do gwintowania.

 

Zaawansowane 5 osi – usprawnienia

Wsparcie dla narzędzi baryłkowych

Od tej wersji EDGECAM obsługuje narzędzia baryłkowe. Można je wykorzystywać w zaawansowanym cyklu 5 osiowym podczas obróbki powierzchni oraz SWARF.  

Pochylenie boczne według punktu kontaktowego

Dodana funkcja wprowadza dodatkową możliwość pochylania narzędzia podczas obróbki 5osiowej. Umożliwia zdefiniowanie nachylenia osi narzędzia poprzez określenie punktu styku na profilu narzędzia, który jest styczny do powierzchni obróbki wzdłuż ścieżki narzędzia. Oprócz określenia punktu kontaktowego można określić również kat wyprzedzenia/opóźnienia, aby w pełni określić orientację narzędzia.

Dodana opcja znacznie upraszcza ustawienie narzędzia, zwłaszcza w przypadku narzędzi o złożonej geometrii np. narzędzia baryłkowe. Punkt styku określa się albo według odległości wzdłuż osi narzędzia, albo odległości wzdłuż profilu narzędzia zaczynając od jego wierzchołka. Użytkownik może określić statyczny punkt kontaktowy lub zakres dynamiczny, tak aby punkt kontaktowy zmieniał się wzdłuż konturu po wyznaczonym zakresie. 

Opcje znajdują się:

 • Zakładka kontrola osi.
 • Wybierz – Oś narzędzia będzie odchylana relatywnie do kierunku obróbki.
 • Narzędzia sferyczne powinny być zdefiniowane.
 • Ustaw pochylenie boczne za pomocą punktu kontaktowego.

Na przykład,  obrabiając narzędziem baryłkowym można ustawić punkt styku na wysokości od 0.3 do 0.5 freza, czyli utrzymywać zakres pracy narzędzia na głównej średnicy frezu.

 

Istniejąca ścieżka narzędzia

Powiadom, jeśli ścieżka narzędzia została przycięta

Jeśli korzystamy ze strategii konwertuj 3 do 5 osi możemy włączyć informację, gdy ścieżka narzędzia została przycięta z powodu kolizji.

Sprawdź czy nie ma kolizji

Jeśli korzystamy ze strategii konwertuj 3 do 5 osi możemy włączyć informacje o pozostałych kolizjach. 

Łączenia

W strategii konwertuj 3 do 5 osi, nowe łączenia ścieżek są tworzone po przycięciu jej, gdy może dość do kolizji między narzędziem, a obrabianym przedmiotem. Użytkownik może zmienić ustawienia łączeń odstępu dla przyciętych ścieżek narzędzia na: 

 • Strefa bezpieczna.
 • Bezpieczny wygładź splajnem.
 • Szybki długość.

Mogą być używane razem z opcją wejścia/wyjścia

Wygładzanie

Wygładzanie to operacja oparta na interpolacji w celu optymalizacji ścieżki przy zachowaniu kątów nachylenia w ograniczonym zakresie. 

Wygładzanie za pomocą kątów nachylenia próbuje przekształcić ścieżkę narzędzia (która może mieć pewne odchylenia) na bardziej płynną. Ta opcja modyfikuje ściężkę, w której wektory są różne, aby zapewnić płynne ruchy narzędzia. 

 

Ruch roboczy dla łączeń bezpośrednich/spline

Można teraz kontrolować prędkość posuwu dla danego typu łączenia (bezpośrednie, mieszane, spline).

Dostępne jest to dla strategii Powierzchnie

 

SWARF powierzchnie chronione - dodatkowa kontrola

Nowa opcja umożliwia wprowadzenie dodatkowej kontroli frezowania dla strategii obórbki SWARF.

 

Ulepszenia kontroli tulei

W tym wydaniu wprowadzono nowe okno dialogowe Kontrola tulei oraz możliwość dodania dodatkowych osi Z do postprocesorów MTM:

Kontrola tulei

Nowe okno dialogowe Kontrola tulei w menu Ruch narzędzia zapewnia pełną kontrolę nad sterowaniem ruchami osi pomocniczej, to jest która oś jest aktywna po zakończeniu ruchu i która oś (główna lub pomocnicza) powinna się przesunąć jako pierwsza.

Okno współrzędnych

Dodano nową funkcję, aby zwiększyć kontrolę nad pozycją tulei, czyli możliwość śledzenia jego aktualnej pozycji w oknie współrzędnych. Jest to przydatne podczas symulacji wewnętrzych ruchów osi pomocniczej. To samo usprawnienie dotyczy pomocniczych osi X.

Dodatkowa tuleja na maszynach MTM  

Pomocnicze osie Z

Pomocnicze osie Z można teraz dodawać podczas tworzenia postprocesorów MTM. Poprzednio opcje osi pomocniczych były niedostępne, gdy wybrano opcję Możliwość Toczenia.

Możliwe jest dodanie pomocniczej osi do pionowych oraz poziomych maszyn do frezowania, w stole lub głowicy. Pozwala to na wsparcie konfiguracji VTL Crossrail.

 

Nowe typy narzędzi frezujących

W tej wersji dodano trzy typy narzędzi frezujących, które można wybrać z zakładki Ogólne w oknie dialogowym frezu: 

 • Narzędzia baryłkowe dla obróbki 5 osiowej.
 • Jaskółczy ogon i podwójny trójkąt do obróbki ścięć.

Dla narzędzi baryłkowych, w zakładce „Więcej…” mamy możliwość określenia średnicy dolnej, średnicy górnej, maksymalnej średnicy, i promienia profilu. W przypadku narzędzi Jaskółczy ogon i podwójny trójkąt średnicę i kąt można określić na kacie Ogólne, długość roboczą w zakładce „Więcej…” Należy zwrócić uwagę na to, że kąt zawarcia w zakładce Frez określany jest jako kąt. 

Dla wszystkich narzędzi, można opcjonalnie dodać promień naroża.

 

EDGECAM Inspect – udoskonalenia

W ramach ciągłych ulepszeń w EDGECAM Inspect wdrożono szereg ulepszeń:

Aktualizacja zakładek

 Aby usprawnić przepływ pracy w EDGECAM Inspect polecenia zostały zreorganizowane w następujących obszarach:

 • Karta Cechy.
 • Karta Obróbka.
 • Karta Kod NC.

Podzielone opcje menu

Opcje menu na kacie Cechy nazywają się teraz Wartości Domyślne, i zawierają wszystkie wartości domyślne nowych funkcji i tolerancji.

Drugie menu (Opcje kontroli) znajdują się na karcie Kod NC i zawiera opcje wyjścia. 

Ustawienia związane z raportem w oknie Wyniki

Opcje związane z raportem można teraz kontrolować bezpośrednio z okna Wyniki.

Kontrola bezpiecznego wycofania

Cykl Inspekcji zapewnia teraz kontrolę tego co cykl robi przed indeksowaniem sondy oraz na końcu cyklu.

Możliwość korzystania z alternatywnego indeksowania

EDGECAM Inspection oferuje teraz opcję kontrolowania sposobu indeksowania sondy.

Punkty Eksportu/Importu

 • Polecenie Eksportuj pozwala użytkownikowi eksportować punkty do dowolnego formatu tekstowego (przeważnie .xml).
 • Polecenie Import pozwala użytkownikowi importować punkty z innych aplikacji takich jak PCDMIS i 3DFI. Polecenie odczytuje plik XML utworzony z przetworzonego pliku tekstowego.

Ulepszenia w cecha Kąt do osi

Polecenie Kąt do osi X, Kąt do osi Y i Kąt do osi Z zostały zastąpione pojedynczym poleceniem Kąt do lini. Oś odniesienia jest ustawiona automatycznie w zależności od wybranych poleceń, ale w razie potrzeby można ją zmienić, edytując funkcję. Ponadto kierunek cechy można kontrolować podczas tworzenia cechy, drugi wybór określa kierunek cechy. 

Zmiany w cechach konstrukcyjnych

 • Zmieniono nazwy cech konstrukcyjnych. Odległość do linii to odległość, a kąt względny to kąt.
 • Linia może być utworzona dla więcej niż dwóch jednopunktowych elementów umożliwiających ocenę prostoliniowowści.

Uwaga: Aby ocenić prostoliniowość, utwórz element linii wybierając więcej niż dwie jednopunktowe cechy, a następnie zaznacz opcję prostoliniowość, edytując cechę.

 • Odległość można zastosować do dowolnej kombinacji jednopunktowej cechy, kostrukcyjnej linii i płaszczyzny. Możemy mierzyć odległość między punktami, odległość od linii, odległość między punktami, odległość do płaszczyzny i odległość między płaszczyznami. 

Przekształcanie cechy kołowej na cechę łuk

Cechę kołową można przekształcić w cechę łuku, a cechę łuku można przekształcić w cechę kołową edytując kąt końcowy:

 • Jeśli wartość kąta końcowego jest pusta, to obiekt traktowany jest, jako okrąg.
 • Jeśli jest wpisana jakaś wartość w pozycji kąta końcowego, to okrąg zamieniany jest w łuk.

Ponowne indeksowanie cechy

To ulepszenie pozwala użytkownikowi na ponowne przypisanie cesze stożek, cylinder, otwór i prostokąt do dowolnej innej płaszczyzny, jeśli ta płaszczyzna jest równoległa do elementu.

Umożliwienie użycia ostatniego bloku (między operacjami 14 i 9) w pliku raportu

EDGECAM Inspect używa teraz ostatniego bloku danych (między operacjami 14 i 9) w pliku raportu do oceny wyników. Jest to ważne ulepszenie, ponieważ niektóre sterowniki nie mają funkcji usuwania pliku raportu i mogą zawierać kilka bloków, z których ostatni jest najważniejszy.

Asocjatywność z cechą, gdy nie ma modelu bryłowego

Poziom bezpieczny z asocjatywnością można teraz stosować w cyklu kontrolnym nawet bez bryły. Gdy asocjatywność jest włączona, poziom bezpieczny jest obliczany względem najwyższego punktu elementu.

 

Cykl zgrubny – dodatkowa opcja „zapobiegaj wiórom”

Podczas obróbki zgrubnej, ścieżka narzędzia może generować ścieżkę narzędzia w taki sposób, że powstaje na środku cienka ścianka nieobrobionego materiału. Te ścianki stają się słabe, wchodzą w wibrację i pękają, co potencjalnie powoduje uszkodzenie narzędzia. 

W tej wersji wprowadzono opcję zapobiegania powstawania cienkich ścian w strategii Wave. 

Opcja Zapobiegaj wiórom umożliwia ruchy poprzeczne, które usuwają wąskie ścianki materiału i zapobiegają uszkodzeniu narzędzia.

 

Toczenie wykańczające – odejście dostępne dla kierunku do góry  

Opcja Odejście jest teraz dostępna dla kierunku Do góry i w dół. Wcześniej był dostępny tylko dla obróbki w dół. Przy obróbce części z narożnikami większymi od płytki narzędzia mogło dochodzić do kolizji z półfabrykatem. 

Użytkownik może teraz skonfigurować cykl Toczenia wykańczającego, aby uniknąć tego typu kolizji.

 

Rowki profile – Kąt orientacji profilu teoretycznego  

W tej wersji została dodana nowa opcja Kąt orientacji profilu teoretycznego do karty Kontrola, w cyklu Rowki profile. Ta funkcja już wcześniej była dostępna w innych cyklach. 

Opcja umożliwia zmienienie geometrii wejść, gdy nie jest podany promień/faza. Wartości ustawione w tym polu zostaną zastosowane do pierwszego profilu wybranego przez użytkownika. 

Uwaga: Opcja nie będzie dostępna, jeśli nie będzie zaznaczona opcja Dołącz pierwszy i ostatni element.

Podczas generowania ścieżki unika się czerwonego zakresu kąta, jak na obrazku obok, dzięki czemu część nie zostaje uszkodzona.

 

Wiercenie – Naddatek XY został dodany do Strategii Spirala

Strategia Spirala cyklu wiercenie ma teraz możliwość określenia naddatku XY. Umożliwia to cyklowi pozostawienie materiału na cykl wykańczający lub na inną operację. 

Uwaga: Nie będzie dodawany Naddatek Z. Każdy poziom w osi Z powinien być sterowany za pomocą parametrów głębokości.

 

Tworzenie sekwencji – Możliwość przesunięcia ZERA 

Podczas tworzenia sekwencji toczenia, użytkownik ma teraz możliwość ustawienia przesunięcia ZERA elementu na jednym lub obu wrzecionach za pomocą opcji Odsunięcie zera.

 

Obsługa najnowszej wersji CAD

Można załadować następujące wersje plików CAD:

 • Parasolid – aktualizacja do 31.1.188.
 • ACIS R1 – 2019 1.0
 • Datakit Library – aktualizacja do DTK-2019.2
 • Solidworks 2019
 • SpaceClaim 2019
 • Inventor 2019
 • Creo 5
 • Granite – Creo 5 support
 • NX 11 0 NX 12.0.0
 • CATIA V5R8-V5-62018
 

Podział okręgu na ćwiartki koła

Poprzednio Generator kodu generował tylko pełne okręgi. Ponieważ niektóre maszyny nie mogą wykonywać pełnych okręgów, nowa opcja Pojedynczy kwadrant została dodana do Karty Osie obrotowe, w Parametrach obrabiarki. Zauważ, że opcja jest dostępna tylko jeśli mamy zaznaczoną opcję R na łukach.  

Po wybraniu opcji Pojedyńczy kwadrant postprocesor generuje łuki oparte na ćwiartce okręgu. 

 

Zmienne systemowe dla głębokich otworów

Dwie nowe zmienne systemowe (DEEPHOLE I ENTRYDEPTH) zostały dodane do następujących makr generatora kodu:

 • Milling Macro Reference (MACRO 9 - DRILL CYCLE). 
 • Turning Macro Reference (MACRO 9 - DRILL CYCLE).
 

EDGECAM magazyn narzędzi – Nowe typy narzędzi frezarskich

Trzy typy narzędzi frezujacych zostały dodane do magazynu narzędzi: 

 • Baryłkowe do obróbki 5-osiowej
 • Jaskółczy ogon i podwójny trójkąt do obróbki fazowań

W przypadku narzędzi Jaskółczy ogon i podwójny trójkąt można określić średnicę, kąt zawarty oraz długość roboczą. Zauważ, że zmienna kąt zawarty nosi nazwę Kąt w oknach dialogowych narzędzia. Opcjonalnie można wprowadzać promień narzędzia.

Dla narzędzi Baryłkowych można określić górną średnicę, dolną średnicę, promień zaokrąglenia, maksymalną średnicę, długość oraz promień profilu. Opcjonalnie można wprowadzić promień narzędzia.

 

Kreator licencji – konfigurowanie licencji sieciowych 

Udoskonalono kreator licencji, aby umożliwić użytkownikom konfigurowanie licencji sieciowych po wybraniu serwera licencji sieciowej. Wcześniej użytkownik mógł wybrać tylko serwer i musiałby uruchomić menadżera licencji, aby skonfigurować licencje sieciowe: 

 • Wybranie przycisku zapisz, zapisuje konfigurację licencji, a nie profil.
 • Wybranie przycisku zapisz jako, pozwala użytkownikowi zapisać konfigurację licencji jako profil.

Inne ulepszenia w kreator licencji

 • Nazwa marki oraz nazwa wybranego serwera licencji sieciowej są wyświetlane w pasku tytułowym.
 • Nowy przycisk serwera pozwala użytkownikowi przełączać się między różnymi serwerami licencji sieciowych.
 • Pole wyboru umożliwiające włączenie wyboru profilu podczas uruchamianai jest zawarte w Kreatorze licencji.

Uwaga: Licencje sieciowe i profile można nadal konfigurować w Menadżerze licencji.

 

EDGECAM 2019

Cykl toczenie wykańczające – opcja kierunek obróbki „Do góry”

Opcja „Do góry” została dodana do opcji kierunek obróbki na karcie kontrola, która po zaznaczeniu powoduje podział  profilu na pionowe i poziome obszary; wymuszenie kierunku cięcia na stromych obszarach w górę, który jest preferowanym kierunkiem cięcia dla niektórych płytek narzędziowych.

 

Nowy cykl – Przecinanie

W tym wydaniu wprowadzono nowy cykl przecinania, który słuzy do oddzielenia obrabianego komponentu od półfabrykatu:

 • Cykl będzie działał zarówno dla zewnętrznego jak  i wewnętrznego odcinania.
 • Cykl będzie działał dla wrzeciona głównego  i podwrzeciona.
 • Z cyklu można skorzystać używając górnej i dolnej głowicy.
 • W przypadku wewnętrznego odcinania cykl będzie działa tylko dla bieżącego półfabrykatu.
 

Rowki profile – Wydłużenie profilu startu i końca

Możliwe jest teraz określenie wartości początkowych i końcowcyh rozszerzeń w zakładce Wejścia/Łączenia  w cyklu Rowki profile. Wcześniej było to możliwe tylko poprzez przeciąganie punktów startu / końca.

Uwaga : Można zastosować dodatnie lub ujemne wartości wydłużeń.

 

Toczenie zgrubne – dodano długość i kąt odjazdu od półfabrykatu

Opcja odjazd od półfabrykatu w cyklu toczenie zgrubne była dostępna w poprzednich wersjach EDGECAM. Ten parametr pozwolił na przedłużenie każdego przejścia ścieżki w kierunku granic półfabrykatu. W tym wydaniu dodano dwie nowe opcje:

 • Kąt wyjścia modyfikuje kąt przedłużenia.  W przykładzie na pierwszym obrazie zastosowano kąt 10°, na drugim obrazie zastosowano kąt 70°.
 • Długość wyjścia można wykorzystać gdy odjazd musi zostać przycięty, ponieważ  w niektórych sytuacjach byłby zbyt długi.

Uwaga: Długość wyjścia nie ma wyższego priorytetu niż oryginalna długość odjazdu i będzie stosowana tylko wtedy gdy jest większa.

 

Cykl gwintowanie – dodano odległość bezpieczną

W tym wydaniu dodano nową opcję odległości bezpiecznej do zakładki głębokość w cyklu gwinotwanie.

Ta wartość definiuje bezpieczną odległość między przejściami, która jest zawsze stosowana prostopadle do profilu wejściowego. W poprzednich wersjach ten parametr można było ustawić z menu „Różne”, ale teraz jest dostępny w oknie dialogowym cyklu.

 

Sterowanie kątem w osi C podczas dokowania

W tym wydaniu zapewniliśmy możliwość sterowania kątami w osi C wrzeciona głównego i podwrzeciona podczas przechwytu. 

Nowe modyfikatory Główne wrzeciono i Podwrzeciono zostały dodane do zakładki Ogólne w oknie dialogowym Przechwyt nowy, które będą dostępne pod warunkiem, że maszyna ma możliwość sterowania osią C.

Podczas wykonywania przechwytu następuje :

 • Wrzeciono przekazujące jest wybrane.
 • Wrzeciono przekazujące obraca się używając ruch kątowy do wymaganego kąta.
 • Wrzeciono przechwytujące jest wybrane.
 • Wrzeciono przechwytujące obraca się używając funkcji ruch kątowy do wymaganego kąta.
 • Wrzeciono główne jest wybrane.
 • Podwrzeciono porusza się, aby zbliżyć się do końcowego położenia do chwytu.
 • Komponent jest przekzywany do wrzeciona przechwytującego.
 • Komponent (półfabrykat, bryła, cechy) jest teraz obracany o wynikowy kąt dwóch wrzecion, co odzwierciedla fizycznie obrót wypadkowy, który nastąpił w maszynie.

Uwaga: Jeśli maszyna ma offsetowe podwrzeciono (w X) sterowanie kątem C nie jest obsługiwane

 

Fazowanie – kontrola odsunięcia narzędzia

W celu uniknięcia niechcianych nacięć na krawędziach, które nie zostały wybrane do cyklu, nowa opcja kontrola odsunięcia narzędzia została dodana do zakładki Ogólnie w cyklu fazowania. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy gdy typ fazowania jest ustawiony na gratowanie.

Pomaga to użytkownikowi kontrolować jak blisko ściany może przejść narzędzie. Z definicji wartość kontroli odsunięcia narzędzia jest odległością powyżej wybranej krawędzi, gdzie narzędzie nie może już przecinać modelu:

 • Pozostaw puste dla domyślnej wartości (połowa wartości głębokości fazy).
 • Użyj zera aby wyłączyć kontrole odsunięcia.
 

Sprawdzanie kolizji dla cykli wiercenia (zasłoniętych otworów)

W cyklu wiercenia, kontrola kolizji uchwytu podniesie poziom ruchów łączeń aby uniknąć kolizji pomiędzy narzędziem/oprawką a uchwytem. W EDGECAM 2019 R1 opcja ta pominie również wszystkie zasłonięte otwory przez uchwyt :

 • W oknie informacji wyświetli się komunikat ostrzegający użytkowników, że niektóre otwory nie zostały wykonane ponieważ narzędzie kolidowałyby z uchwytem.

Uwaga: Użytkownicy mogą widzieć różnice podczas regeneracji sekwencji. Ponieważ jest zgodna  z konfiguracją ostatniej instrukcji aktualizacji uchwytów, może zaistnieć sytuacja, w której należy to dostosować.

 

EDGECAM Inspect usprawnienia

W ramach ciągłych ulepszeń EDGECAM Inspect w najnowszej wersji wprowadzono następujące:

Przejście z Wilcox Gateway do bibliotek PCDMIS

EDGECAM Inspect 2019 R1 zacznie korzystać z bibliotek dopasowanych do PCDMIS, które posiadają certyfikat  i zatwierdzoną matematykę oraz zawierają nowe funkcje takie jak ocena cylindryczności i stożkowatości.

Asocjatywność poziomu bezpiecznego

Cykl oferuje teraz opcję aby poziom bezpieczny był asocjatywny z modelem bryłowym:

            • Zaznacz opcję aby poziom bezpieczny był przyrostowy od najwyższego punktu bryłowego i asocjatywny do modelu bryłowego.

            • Odznacz opcję aby wartość poziomu bezpiecznego była relatywna do aktywnego układu odniesienia.

Opcja tworzenia warstw

Dodano opcję do menu Opcje, która pozwala użytkownikowi wybrać między utworzeniem cech na zdefiniowanych warstwach lub aktywnej warstwie.

Ocena odchylenia osi

EDGECAM inspect oferuje teraz opcję oceny odchylenia osi cylindrów/ stożków 3D( więcej niż 1 poziom) i cech płaszczyzn.

Opcja obliczania i wyświetlania w pliku raportu znajduje się na karcie Zaawansowane.

Ponadto w raporcie wyświetlanych jest więcej właściwości cech, takich jak liczba poziomów i dotknięcia na poziom.

Zezwalaj na tworzenie cech krawędziowych na obrotowych powierzchniach

Cechy krawędzi i kąta krawędzi mogą być teraz tworzone na obrotowych powierzchniach, na przykład pomiędzy stożkami i cylindrami.

Ulepszenia dla cech odległości

Cechy odległości do punktu i odległości do linii można teraz tworzyć w oparciu o cechy krawędzi i prostokąta.

Wprowadzanie cech ręcznie

W EDGECAM Inspect 2019 R1 możliwe jest tworzenie cech pomiarowych poprzez ręczne wprowadzanie współrzędnych. Pozwala użytkownikowi tworzych cechy nawet wtedy, gdy nie używa się modelu bryłowego lub modelu  z nieprawidłową geometrią. Aby z niego skorzystać, zaznacz opcję Wprowadź ręcznie (Opcje->Cechy), a następnie podczas tworzenia cechy zostanie wyświetlone okno dialogowe umożliwoające wprowadzenie współrzędnych.

Zezwalaj aby cechy pomiaru łuku były indeksowane

Cechy łuku teraz mogą być mierzone dowolną orientacją trzpienia sondy.

Są dwa ograniczenia, łuk nie może przekraczać 180 stopni oraz pomiar musibyć wykonany bezkolizyjnie z zadaną orientacją narzędzia. 

Zbudowany okrąg

Zbudowany okrąg pozwala tworzyć cechę okręgu ( koło/łuk) na podstawie pojedynczych punktów.

Opcje przy wyborze odsunięcia powierzchni roboczej

Aktualizacja odsunięcia powierzchni roboczej rozstała rozbudowania o dwie opcje:

 • Typ, który określa tabelę, którą chcesz zaktualizować (ZERO- przesuń, Błąd kompensacji). 
 • Osie, które pozwalają wybrać, które osie należy uwzględnić podczas aktualizacji.

Została ukryta sekcja Postprocesor z Opcji

 • Została usunięta sekcja Postprocesor z okna Opcje.
 • Tryb Demo i Zewnętrzny są teraz domyślnie wyłączone.
 • Ustawienia w ElShowProcessor PCI zmiennej na 1 włącza wyświetlanie tej sekcji ponownie.

Niestandardowy raport

EDGECAM Inspect obsługuje teraz niestandardowe raporty. To ulepszenie pozwala użytkownikowi opracować własny szablon i wygenerować plik raportu z pomiarów dostosowany do własnych potrzeb.

Obsługa cykli standardowych

EDGECAM Inspect standardowe cykle zostały opracowane w celu umożliwienia realizacji cykli pomiarowych.

 

Addytywna / Hybrydowa obróbka 

EDGECAM oficjalnie wprowadza obsługę technologii przyrostowej, która w połączeniu z istniejącymi cyklami „usuwania materiału” tworzy tak zwaną obróbkę hybrydową.

Funkcjonalność jest w pełni licencjonowana od 2019 R1 i dostępna do kupienia. Moduł EDGECAM Additive Machining (ENADD-M) wymaga funkcji Advanced lub Ultimate jako warunków wstępnych.

Głównym fizycznym aspektem tego cyklu jest to, że głowica addytywna musi być pionowa a powierzchnia pozioma lub zblizona do poziomu ( jest niewielka przyczepność do ściany, chociaż podcięcia mogą być konstruowane stopniowo): 

 • W EDGECAM cykle addytywne można budować na podstawie każdego dostępnego cyklu  a nawet ruchów ręcznych. Ruchy łączeń, dojazdów i szybkie ruchy nie są addytywne.
 • Można również stosować zaawansowane cykle, takie jak w trybie obrotowym  i 5 osiowe gdzie mamy mniejszą i trudniejszą kontrolę obróbki.
 • Dostępny jest dedykowany cykl „Nakładanie materiału” przeznaczony do konstruowania geometrii warstwowo, od dołu do góry. 

Cykl Nakładanie materiału ma następujące funkcje:

Zewnętrzny kontur

Rozgałęzienie ścieżki narzędzia może prowadzić do rozbieżności i spływów na zewnętrznych krawędziach gdzie region topnienia jest bardziej podatny na działanie grawitacji

Z tego powodu wymagane jest przejście po zewnętrznym konturze przed lub po wypełnieniu obszaru wewnętrznego. Jest to podobna ścieżka do tej generowanej przez cykl płaskie regiony z opcją ołówkowa.

Po włączeniu, dla każdej warstwy zostanie utworzone jedno lub więcej przejść zewnętrznych, zgodnie z dokładnym obrysem wybranej geometrii wliczając offsety i zakresy.

Podcięcia / kąt ujemny ścianek

Aby umożliwić tworzenie kształtów podciętych uwzględniono opcję „Model podcięty”, która zapewni, że cykl nie wypełni pustych przestrzeni

Kontrola łączeń

Długie łączenia na poziomie bezpiecznym sprawią, że narzędzie wycofa się na ten poziom w ruchu szybkim. Długie łączenia jako optymalne spowodują wycofanie na odległość bezpieczną i przejście do następnego punktu z dużym posuwem.

 

Narzędzia przyrostowe

W tym wydaniu narzędzie przyrostowe zostało dodane do magazynu narzędzi:

 • Na karcie Ogólne ustaw Typ narzędzia jako przyrostowe i wybierz jeden z podtypów:  depozycja proszku, depozycja drutu, metalizacja, wyciskanie.
 • Na karcie Ogólne, średnica i promień naroża określi wymiary  addytywnej głowicy, opcjonalnie długość części roboczej można zdefiniować na zakładce Więcej
 • Na karcie Grafika długość trzonka jest używana do określenia długości strumienia mieszającego od dyszy do wierzchołka głowicy w przypadku osadzania proszku. Ogólnie rzecz biorąc jest to odległość pomiędzy dyszą  a obszarem w którym materiał gromadzi się na części
 • Karta Więcej zawiera dodatkowe parametry technologii addytywnej, które można wykorzystać do sterowania procesem obróbki przyrostowej i mogą być bezpośrednio wprowadzane do NC za pomocą kreatora kodu.
 

Czas obliczania strategi Wave

Poprawiliśmy czas obliczania przebiegu strategii Wave o co najmniej 15%, w niektórych przypadkach nawet do 60%, głównie dla wąskich kanałów i silnie zakrzywionych regionów modeli.

 

Redukcja regeneracji sekwencji w toczeniu

Sekwencja toczenia zredukuje teraz czas regenracji sekwencji szczególnie w takich instrukcjach jak Ruch Kątowy.

 

Zmniejszenie danych w analizie pochyleń

Przy włączonej analizie pochyleń przetwarzamy tylko geometrię modelu między poziomem a głębokością cyklu. Może to prowadzić do poprawy wydajności w przypadku bardzo złożonych komponentów.

 

Obsługa najnowszej wersji CAD

Można załadować następujące wersje plików CAD:

 • Parasolid version 30.1.247.
 • SpaceClaim 19 (ACIS V28).
 • Inventor 2019
 • EDGECAM | Designer 2019 R1 (*.vdf).
 • Creo 5.0.

Uwaga: Aby załadować pliki programu Inventor 2019 na komputerze musi być zainstalowany program Inventor lub Inventor View 2019.

Cset IGES Loader wycofany

Moduł Cset Ci2x IGEX używany w EDGECAM i Part Modeler został wycofany.

IGES loader domyślnie używa teraz SOlidLink a nadmiarowe modyfikatory Cset zostały usunięte z powiązanych okien EDGECAM i Part Modeler.

Ładowanie plików EDGECAM | Designer bez potrzeby posiadania Solid Machinist

Teraz możliwe jest ładowanie plików EDGECAM | Designer (*.v_t i *.vdf) do EDGECAM bez konieczności posiadania licencji Solid Machinist:

 •  Wszystkie licencje system EDGECAM umożliwiają ładowanie plików EDGECAM | Designer (*.v_t I *.vdf).
 •  Wyszukiwarka cech i strategii jest w pełni obsługiwana dla tych plików na wszystkich licencjach systemu CAM.

Uwaga: Inne pliki modeli bryłowych, nie mogą być otwierane w EDGECAM chyba że dostępna jest odpowiednia licencja opcji Solid Machinist.

 

Obsługa odwróconego posuwu czasowego

Odwócony posuw czasowy to metoda reprezentowania prędkości ruchu w oparciu o czas skrawania zamiast standardowej miary posuwu.

Ta opcja była dostępna dla wyjść w cyklach  5-osiowych, ale teoretycznie może być używana przy każdym ruchu, pod warunkiem, że obsługuje go kontroler i podany jest poprawny kod G.

W tym wydaniu Odwrócony posuw czasowy może być używany oddzielnie w trzech trybach:

 • 5-osiowym (już istnieje).
 • Tryb płaskim.
 • Tryb obrotowym.

Postprocesor umożliwia ich skonfigurowanie zgodnie z wymaganiami w oknie dialogowym Parametry maszyny.

W obszarze Styl NC, funkcja odwórconego posuwu czasowego została przeniesiony do zakładki G-Kod, ponieważ jest już dostępna nie tylko dla 5 osi.

Uwaga: Postprocesor musi zostać zaktualizowany do najnowszego szablonu, aby skorzystać z tej opcji. Token [FEEDMODEGCODE] również musi być poprawnie użyty w odpowiednich konstruktorach kodu.

Niektóre cykle nie generują odwróconego posuwu czasowego, dlatego wywoływane są podstawowe parametry posuwy roboczego. Cyklami tymi są:

 • Cykle otworów (wszystkie wiercenia, otwór spiralny, frezowanie gwintów).
 • Cykle toczenia.
 

Odwrócenie kierunku obrotu głowicy rewolwerowej

W poprzednich wersjach kolejność zamontowania narzędzi nie mogła zostać zmieniona dla rewolwerowej głowicy rewolwerowej. W tym wydaniu EDGECAM uwzględnia tę funkcję.

Użytkownik musi zmienić Oś głowicy, w Drzewie Maszyny, w Kreatorze Postprocesorów. Zmiana osi głowicy rewolweru na ujemną w osi Z zmieni kierunek obrotu głowicy przy zmianie narzędzia (zgodnie z ruchem wskazówek zegara / w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara).

 

Magazyn EDGECAM – Technologia Addytywna/Obróbka Hybrydowa

Narzędzia dodatków można teraz tworzyć  i przechowywać w Magazynie narzędzi; są one dostępne w zakładce Przyrostowe.

Dostępne są 4 typy narzędzi przyrostowych: 

 • Osadzanie w proszku. 
 • Deponowanie drutu. 
 • Metalizacja.
 • Wytłaczanie.

EDGECAM został pierwotnie zaprojektowany dla osadzania Proszkuw.

Wymiary wprowadzone w zakładce Geometria dotyczą wymiaru ściegu dodatków; Średnica, promień naroża  i długość rowka. Długość trzpienia określa długość strumienia mieszającego od dyszy do wierzchołka ściegu.

Zakładka Technologia przechowuje informacje specyficzne dla procesu addytywnego.

EDGECAM 2018 R2

Usprawnienia w obróbce

Cykl Gwintowania jest obecnie dostępny dla wszystkich rodzajów noży tokarskich

Wcześniej w EDGECAM, Gwintowanie było możliwe tylko z użyciem noża do gwintowania. Jednak formy gwintów występują we wszystkich kształtach i rozmiarach, dlatego teraz możemy pozwolić aby cykl odbywał się przy użyciu dowolnego typu noża tokarskiego. Przykład pokazuje formowanie gwintu o kształcie kwadratowym za pomocą noża do rowków.

Dodano funkcje w Ustawieniach Systemu, aby kontrolować aktualizację zadań/zestawów

Nowe opcje zostały dodane do zakładki Magazyn w oknie dialogowym Ustawienia systemu. Te preferencje „Aktualizacja zadań/zestawów” umożliwiają użytkownikowi kontrolowanie zachowania podczas aktualizacji zadań/zestawów w EDGECAM. Domyślnym zachowaniem jest wyświetlenie się zapytania za każdym razem, gdy narzędzie jest dodawane lub usuwane z zadań/zestawów. Teraz użytkownik ma nad nimi kontrolę za pomocą czterech opcji, które zostały dodane.

Toczenie – Opcja wyszukiwania cech tylko z tyłu

W tym wydaniu dodaliśmy nową opcję Cechy tylko z tyłu, aby zmienić funkcję wyszukiwania. Może to być przydatne w obróbce detalu na podwrzecionie, w której wymagane są tylko cechy znajdujące się z tyłu elementu:

 • Dodano nowe opcje do kontrolowania miejsca rozpoczęcia i zakończenia profilu tokarskiego tylko z tyłu.
 • Aby znaleźć cechy z tyłu oraz czołowe odznacz Tylko cechy czołowe oraz Cechy tylko z tyłu.

Profilowanie – Przejścia Wielokrotne z obsługą spirali

W tym wydaniu wprowadziliśmy możliwość wyboru Spirali przy jednoczesnym użyciu przejść wielokrotnych:

 • Na tym etapie jest to możliwe tylko przy wskazaniu ścian pionowych, które mają dokładną geometrię.
 • Jeśli geometria wejściowa nie jest odpowiednia dla funkcji Ścieżek Wielokrotnych po spirali, komunikat zostanie wyświetlony i ścieżki zostaną wygenerowane na płasko.

Uwaga: W poprzednich wersjach opcja Spirali na zakładce Głębokość była niedostępna, gdy Ścieżki Wielokrotne były ustawione na zakładce Ogólne.

Profilowanie – blokowanie profilowania za pomocą narzędzia stożkowego z użyciem korekcji geometria

Połączenie profilowania narzędziem stożkowym z korekcją typu Geometria na niektórych profilach może prowadzić do wycofania krzyżującej się ścieżki.W rezultacie ścieżka z korekcją typu geometria posiada inną liczbę elementów w odróżnieniu do korekcji typu ścieżka.

W tej sytuacji maszyna podążałaby za ścieżką odsuniętą (korekcja geometria). W efekcie przejeżdżając narzędziem przez detal.

Symulator symuluje tor linii środkowej i dlatego można łatwo tę sytuację pominąć.

W związku z tym nie dopuszczamy do kompensacji = Geometria podczas profilowania za pomocą narzędzia stożkowego.

Po wykryciu tej kombinacji zostanie wyświetlony komunikat ekranowy informujący, że Kompensacja = Geometria nie jest prawidłową opcją dla narzędzi stożkowych, a użytkownik zostanie poproszony o wybranie kompensacji = brak lub kompensacja = ścieżka; w ten sposób nie będzie można przegapić tej sytuacji.

Profilowanie – Poprawa wydajności opcji Wskaż Powierzchnię

Cykl profilowania został ulepszony w celu optymalizacji danych, które wykorzystuje do obliczania ścieżek narzędzia, gdy użytkownik wybiera powierzchnie modelu.

Poprzedni sposób polegał na zebraniu całej geometrii modelu, tak aby cykl mógł bezpiecznie obliczyć ruchy łączenia, które nie uszkodzą modelu poza wybranymi ścianami.

Ta metoda została sprawdzona i wprowadzono zmiany zmniejszające ilość zbieranych danych, które następnie są wykorzystywane do obliczeń. Ruchy łączenia będą nadal na poziomie bezpiecznym, a obliczanie cyklu powinno być

Toczenie zgrubne - Dodano wejście po łuku

W cyklu toczenia zgrubnego można teraz zastosować wejścia i wyjścia po łuku stycznym:

 • Jest to preferowana metoda dla wchodzenia w twarde materiały takie jak tytan itp.
 • Jest również wymagana gdy kierunek cięcia jest odwrócony. Jest to preferowany kierunek cięcia dla płytek Sandvik Prime.
 • Szybkość posuwu na łuku można regulować za pomocą opcji Wgłębny %

Dodano następujące modyfikatory:

 • Wejścia takie jak głębokość skrawania – Zaznaczenie tej opcji powoduje wygaszanie opcji Promień Wejścia/Wyjścia i ustawia na taką samą wartość jak głębokość skrawania
 • Promień wejścia/ wyjścia - używany w połączeniu z kątem, aby kontrolować rozmiar łuku

Toczenie zgrubne – sprawdzanie kontroli kolizji konika

Cykl Toczenie Zgrubne został ulepszony o sprawdzanie kontroli kolizji konika.

Opcja Kontrola kolizji dla konika została dodana do Opcji Zaawansowanych w zakładce Kontrola, co zapobiega kolizji narzędzia z konikiem.

 • Odsunięcie od uchwytu w opcji uaktualnij uchwyty (zakładka ogólne) określa minimalną dopuszczalną odległość między narzędziem a konikiem.
 • W EDGECAM ruch konika jest sterowany za pomocą komendy Ruch konika.
 • Ścieżka toczenia zgrubnego jest przycinana do granic konika + odsunięcie od uchwytu.

Uwaga: Konik musi zostać zdefiniowany w kreatorze kodu jako część maszyny; Koniki które są tylko uchwytami nie są obsługiwane.

Cykl Zgrubny – Wejścia w pozycje otworów wstępnych

Cykl obróbki zgrubnej został ulepszony, aby umożliwić generowanie pozycji otworów wstępnych i zagłębianie się w tych lokacjach.

Po wybraniu typu wejść jako W otworze(ach) i zaznaczeniu Generuj linie dla otworów startowych, cykl zgrubny zagłębi się w otworach pod warunkiem, że zostały już wywiercone. Optymalny poziom musi być określony aby uniknąć szybkiego przejścia w materiał resztkowy pozostawiony przez kąt ostrza wiertła.

Po wygenerowaniu przez cykl zgrubny wejść dla grupy otworów startowych, użytkownik może wstawić cykl wiercenia przed obróbką zgrubną aby wywiercić te otwory; należy wybrać wiertło o nieco większej średnicy niż ta która została zastosowana do obróbki zgrubnej (frez). W cyklu wiercenia:

 • Wybierz Linie Pionowo na karcie Filtr
 • Zaznacz Zmienny poziom i Zmienna głębokość na zakładce głębokość; poziom i głębokość są pobierane z każdego elementu linii w grupie.
 • Ustaw wartość zero dla poziomu i głębokości.

Uwaga:

 • Grupa otworów wstępnych może się zmieniać, jeśli cykl obróbki zgrubnej jest zmodyfikowany, zostanie wyświetlony komunikat, że wszystkie powiązane cykle wiercenia wstępnego muszą zostać zregenerowane aby pozostały skojarzone z obróbką zgrubną.
 • Wiele grup otworów wstępnych na tym samym zerze może być wywierconych w jednym cyklu.
 • Aby wywiercić grupy otworów wstępnych na wielu zerach potrzebny jest osobny cykl wiercenia, ponieważ cykl wiercenia nie jest w stanie automatycznie indeksować, gdy geometrią wejściową są profile.

Cykle obróbki powierzchniowej są teraz dostępne w trybie obrotowym dla narzędzia osiowego

Następujące cykle obróbki powierzchniowej są teraz dostępne w środowisku toczenia w trybie obrotowym z zamontowanym osiowo narzędziem:

 • Wierszowanie
 • Koncentryczny
 • Obróbka naroży
 • Po powierzchni
 • Obróbka ołówkowa
 • Ścieżki
 • Koncentryczne
 • Po krzywych
 • Kołowe

Cykle są również dostępne w środowisku frezowania w trybie obrotowym, gdy oś obrotowa jest równoległa do osi narzędzia.

Uwaga: Aby użyć cykli obróbki powierzchniowej w trybie obrotowym we frezowaniu, dany postprocesor musi mieć odznaczoną opcję Wymuś płaski dla obrót. Osiowego, która znajduje się w kreatorze postprocesorów w oknie Parametry obrabiarki.

Frezowanie gwintów

Cykl frezowania gwintów został ulepszony i zapewnia lepszą kontrolę przy przejściach wielokrotnych, umożliwiając zmienną głębokość. Zapewnia także większą kontrolę nad wejściami i łączeniami między przejściami.

Zmienna głębokość dla wielu przejść – Wielokrotne przejścia

W zakładce Gwint dodano następujące opcje:

 • Stała degresji – parametr, który stopniowo zmniejsza głębokość każdego przejścia, wraz ze wzrostem liczby tych przejść. Należy wprowadzić wartość większą od 1 (nie musi być to liczba całkowita).
 • Głębokość skrawania – określa odległość jaką narzędzie porusza się w kierunku cięcia przy każdym przejściu. Jeśli współczynnik cięcia nie wynosi 1.0 to głębokość skrawania określa tylko pierwsze przejście, ponieważ ścieżka narzędzia będzie zmniejszać się na głębokości.
 • Ostatnie przejście – określa ostatni przyrost cięcia. Bieżąca głębokość skrawania jest interpolowana na podstawie Głębokości skrawania i Ostatniego przejścia.
 • Przejść wykańczających - liczba przejść wykańczających realizująca Głębokość na wykończenie do finalnej głębokości.
 • Głębokość na wykończenie – określa głębokość materiału który ma zostać usunięty po każdym z przejść wykańczających.

Uwagi:

 • Liczba ścieżek i Głębokość skrawania wzajemnie się wykluczają
 • Stała degresji i Ostatnie przejście wzajemnie się wykluczają.
 • Stała degresji może być użyta tylko w przypadku wielu przejść.
 • Przejścia wykańczające można używać tylko wtedy gdy jest więcej niż jedno przejście.

Łączenia między przejściami wielokrotnymi

Poprzednio na gwincie wewnętrznym gdy było załączone wiele przejść, narzędzie zwykle wycofywało się z powrotem do poziomu wycofania i ponownie zanurzało się aby kontynuować następne przejście. Może to niepotrzebnie wydłużyć czas cyklu.

Opcja Pozostań na głębokości dla ścieżki wielokrotnej, została dodana w celu opcjonalnego utrzymania narzędzia na głębokości, zmuszając go do prostego przejścia w punkt startowy następnego przejścia.

Uwaga: Dostępne tylko na gwintach wewnętrznych.

Łączenia między przejściami wielokrotnymi

Obliczenia domyślnego wejścia po promieniu w gwincie wewnętrznym zostało nieznacznie zmienione w odpowiedzi na opinie użytkowników.

W tym wydaniu w przypadku gwintu wewnętrznego gdy Wgłębnie w środku jest załączone, a użytkownik nie określił promienia głównego, domyślnie będzie on tworzony w taki sposób, że promień na 180 stopniach rozpocznie się dokładnie w środku nici.

Dodatkowo, gdy frezowanie gwintu zawiera przejścia wielokrotne dodano opcję Dostosuj promień dla ścieżki wielokrotnej. Zmieni to promień każdego przejścia tak aby punkt startu był stały.

Uwaga: Dostępne tylko dla gwintów wewnętrznych.

Ruch kątowy w trybie szybkim wyłącza modyfikatory technologii

W poprzednich wersjach ruch kątowy w trybie szybkim (typ ruchu ustawiony na szybki) mógł nadpisać parametry technologiczne dla prędkości i posuwu co powodowało nieprawidłowe wartości w kodzie NC dla następnego cyklu obróbki. Modyfikatory te są teraz niedostępne, gdy ustawiony jest ruch szybki.

Zmiany w naddatku XZ - Toczenie

W tym wydaniu wprowadziliśmy zmianę w naddatku XZ w cyklach toczenia, aby rozwiązać problem z skracaniem lub nawet usuwaniem segmentów ścieżki narzędziowej w niektórych przypadkach. Było to szczególnie zauważalne gdy określono duże naddatki XZ, jak pokazano na obrazku.

Uwaga: Ta zmiana dotyczy wszystkich cykli toczenia, które używają naddatków XZ.

Cecha frezarska z profilu

Dodaliśmy nowe polecenie, aby ulepszyć funkcje tworzenia cech, które teraz tworzy cechę frezarską z profilu.

To polecenie może być używane gdy ściany lub krawędzie bryły nie są odpowiednie do stworzenia cechy. Geometryczne dane wejściowe do cechy to zawsze profil krawędziowy 2D złożony z linii, łuków itp.:

 • Poziom i głębokość cechy są określone w oknie dialogowym. Dostępne są dodatkowe modyfikatory do definiowania górnego/dolnego promienia lub fazy i kąta pochylenia ściany.
 • Po edycji cechy dostępne będą dodatkowe parametry umożliwiające zmianę warstwy, odwrócenia strony materiału czy dodania komentarza do cechy.
 • Można również nadać nazwę dla tej cechy, aby była rozpoznawalna w oknie przeglądarki cech.

Ze względu na powiązanie między profilem a utworzoną z niego cechą, jeśli obiekt jest utworzony z prostokąta (zamknięty kształt), usunięcie jednej linii spowoduje, że cecha będzie miała otwarty kształt. Regeneracja nie jest jednak automatyczna, aby uniknąć problemów z funkcjami zmieniającymi geometrię bez interakcji użytkownika i musi być wykonana ręcznie za pomocą polecenia Regeneruj cechę krawędziową.

Uwaga:

 • Asocjatywność ogranicza się do prostych zmian w geometrii wejściowej.
 • Jeśli geometria krawędziowa zostanie wyodrębniona z modelu bryłowego, nie będzie powiązania między bryłą a krawędziami.
 • Cechy krawędziowe są przeznaczone do użytku z modelami bryłowymi i dlatego są dostępne tylko wtedy gdy w sesji EDGECAM znajduje się bryła. Gdy obecna jest bryła cechy krawędziowe można tworzyć i obrabiać za pomocą cykli. Te cechy nie są przeznaczone dla plików krawędziowych.
 

Ulepszenia - uchwyt wielopozycyjny

Dodaj uchwyt wielopozycyjny

Wcześniej uchwyt wielopozycyjny wymagał od użytkownika ręcznego otworzenia pliku z uchwytem a następnie wstawienia na nim części w celu utworzenia zespołu uchwytu wielopozycyjnego. Po zakończeniu użytkownik był odpowiedzialny za prawidłowe zapisanie tego pliku ponieważ istniała możliwość zagubienia pliku uchwytu (np. poprzez nadpisanie).

W tej wersji moduł został ulepszony, a pierwszym krokiem jest wstawienie pliku uchwytu do nowego projektu. Dopiero po wykonaniu tej czynności użytkownik będzie mógł kontynuować montaż części. Zapobiega to przypadkowemu nadpisaniu pliku z samym uchwytem.

Edycja zamontowanych części

Gdy użytkownik zakończy montaż i zastosuje uchwyt wielopozycyjny, moduł umożliwi edytowanie części z poziomu przeglądarki. Spowoduje to uruchomienie nowej sesji EDGECAM dla tej konkretnej części, umożliwiającej edycje zgodnie z wymaganiami.

Uwaga:

 • Część musi być dostępna w oryginalnym miejscu (w momencie wstawiania do uchwytu wielopozycyjnego), w przeciwnym razie nie można jej edytować.
 • Aby edytować część, wybierz ją w przeglądarce a następnie kliknij Edytuj.

Przeładuj mechanizm

Uchwyt wielopozycyjny utrzymuje stałe łącze do każdej części, która została wstawiona do złożenia. To łącze pozostaje aktywne gdy lokalizacja pliku części się nie zmienia. Kiedy zostanie wykryte, że część została zmieniona ( przez sprawdzenie jej sygnatury czasowej), poprosi użytkownika o rekonstrukcję złożenia z nową edytowaną częścią lub zachowanie bieżącego stanu.

Jeśli wybrano opcję Tak, uchwyt wielopozycyjny ponownie utworzy złożenie. Zauważ, że jeśli nie można znaleźć części,uchwyt wielopozycyjny ostrzeże użytkownika i uniemożliwi odbudowę.

Edycja złożenia uchwytu wielopozycyjnego

Gdy sekwencja uchwytu wielopozycyjnego już istnieje, użytkownik może chcieć zmienić na przykład, złożenie, ilość, odstępy, kolejność. Po wprowadzeniu zmiany w przeglądarce przycisk Zastosuj zostanie ponownie aktywowany, a użytkownik zostanie zapytany w zależności od wielkości edycji:

 • Jeśli zmienią się odniesienia, cele lub wiązania, cały zespół musi zostać zrekonstruowany. Użytkownik zostanie poproszony o wykonanie regeneracji.
 • Jeśli przesunięcie, wysunięcie lub kolejność zostały zmienione, ścieżka musi zostać zregenerowana, ale montaż nie wymaga rekonstrukcji. Użytkownik zostanie ostrzeżony, aby zregenerować sekwencję, która następnie zaktualizuje ścieżki narzędzia.

Wydajność

Moduł Uchwyt wielopozycyjny jest znacznie szybszy do zastosowania. Silnik został ulepszony, aby zmniejszyć niepotrzebne obliczenia, ponieważ jest inteligentniejszy w zmniejszaniu danych i obliczaniu części podrzędnych. Skrócenie czasu przetwarzania może wynosić do 80% w zależności od skomplikowania złożenia.

Ulepszona kolejność – w pobliżu

Algorytm ścieżki narzędzia i racjonalizacji został ulepszony, aby poprawić kolejność ścieżek narzędzia i zapewnić, że gdy tylko jest to możliwe, obrabiana jest najbliższa następna część. Poprzednio kolejność była zgodna z porządkiem, w którym wstawiono części, co potencjalnie mogłoby uczynić każde zadanie o kilka sekund dłuższe. W środowisku produkcyjnym na dużą skalę to ulepszenie powinno dokonać znacznej zmiany.

Nieograniczona liczba części do dodania

Wcześniej uchwyt wielopozycyjny był ograniczony do dwóch charakterystycznych części dodawanych do jego zespołu. Ten limit został usunięty i teraz użytkownik może wstawić dowolną ilość części.

Części zawierające wiele komponentów

Części zawierające wiele komponentów są teraz obsługiwane w uchwycie wielopozycyjnym.

Ważne jest aby struktura elementu na wstawianej części była poprawnie zdefiniowana, w przeciwnym razie elementy mogą nie być poprawnie rozpoznane.

Podprogramy dla otworów

Wcześniej podprogramy dla cykli otworów zostały wyłączone z powodu konfliktów pomiędzy podprogramami uchwytu wielopozycyjnego i podprogramami dla wiercenia.

Ten problem został rozwiązany, a punkty dla cyklu wiercenia zostaną teraz zgrupowane w podprogramy, jeśli to możliwe.

Uwaga: Na tym etapie uchwyt wielopozycyjny nie obsługuje zagnieżdżania podprogramów, co oznacza, że zgrupowane zostaną tylko punkty cykli wiercenia, a nie całe kompletne cykle.

Wsparcie dla ruchu kątowego

Części zaprogramowane za pomocą funkcji ruchu kątowego są teraz akceptowane przez uchwyt wielopozycyjny.

Będą one ponownie przetworzone, a ruchy kątowe zastąpione przez bezkolizyjne indeksowanie dające użytkownikowi kontrolę nad zerami.

Ilekroć uchwyt wielopozycyjny znajdzie część zawierającą ruch kątowy, zastąpi go poprzez indeksowanie. Zero generowane przez to indeksowanie będzie ustawione absolutnie lub przyrostowo i będzie dołączane do dolnej części listy zer. Zero zachowa także swoje pierwotne położenie (zaprogramowane w pierwotnej części), aby zminimalizować kolizje.

Zostanie również wyświetlony komunikat zwrotny informujący użytkownika, że powinien przejrzeć wynik i pozycję zera.

Obrócone pozycje docelowe

Uchwyt wielopozycyjny umożliwia teraz wstawianie części w obróconych docelowych lokalizacjach, pozwalając użytkownikowi na ustawianie części w inny sposób lub tak jak wymaga tego uchwyt wielopozycyjny.

Oznacza to, że część może być obracana, a silnik zapewnia, że odniesienia są odpowiednio wyrównane z wyjściową osią maszyny.

Warunkiem wstępnym jest utworzenie pliku źródłowego z tymi pozycjami docelowymi; obowiązkiem użytkownika jest określenie liczby lokalizacji i związanych z nimi orientacjami.

Podczas montażu części, nadrzędna część może być wstawiona w dowolnym miejscu, a podrzędne muszą być wstawiane w miejscach docelowych, które mają tę samą orientację w zakresie osi maszyny. Jeśli użytkownik chce wstawić tę samą część, ale w innej orientacji, musi zostać ponownie wstawiona jako nowa nadrzędna część, a lokalizacje muszą zostać wybrane ponownie.

Jeśli część nadrzędna zawierająca obiekty podrzędne zostanie zmieniona na nową pozycję o innej orientacji, podrzędne części zresetują pozycję, a użytkownik będzie musiał wybrać ponownie z nowo filtrowanej listy z lokalizacjami pasującymi do części nadrzędnej.

Uwaga: Obróbka / indeksowanie nie powiedzie się, jeśli maszyna nie może fizycznie osiągnąć orientacji.

Części pochodzące z różnych maszyn / postprocesorów

Często użytkownik programuje wstawione części z użyciem domyślnych postprocesorów, ponieważ na tym etapie typ maszyny, na którym zostanie wykonana ostateczna obróbka w uchwycie wielopozycyjnym może nie być znany. Uchwyt wielopozycyjny w pełni obsługuje wstawianie części, które zostały zaprogramowane przy użyciu innego postprocesora, pod warunkiem, że istnieje podstawowa kompatybilność. Zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy wskazujący, że wstawiona część używa innej konfiguracji, ale jest kompatybilna.

Licencjonowanie

Uchwyt wielopozycyjny ma dedykowany moduł licencjonowania, który kontroluje dostępność przeglądarki uchwytu wielopozycyjnego. Licencjonowanie kontroluje także funkcje uchwytu wielopozycyjnego na częściach z wcześniej utworzoną ścieżką narzędziową. Jeśli istniejąca część uchwytu wielopozycyjnego zostanie załadowana do sesji, dla wersji która nie jest licencjonowana, regeneracja i przetwarzanie końcowe zostaną wyłączone z wyświetleniem komunikatu zwrotnego.

 

Nowe technologie EDM

W tym wydaniu dodano nowe technologie EDM dla następujących maszyn:

Agie

 • AGIE HSS (AA15DE_1 Type)

Fanuc

 • FANUC0IE
 • FANUC1IE

Makino

 • DUO43 DUO64 (V1) METRIC
 • DUO43 DUO64 (V2) METRIC
 • DUO43R DUO64R (V1) METRIC
 • DUO43R DUO64R (V2) METRIC
 • SP43[JP] SP64[JP] (V5) METRIC
 • SP43[US] SP64[US] (V5.1) INCH
 • SP43R SP64R (V3) METRIC
 • U1310 (V3) METRIC
 • U1310 (V4) METRIC
 • U3 U6 (V1) METRIC
 • U3 U6 (V10.1) METRIC
 • U3 U6 (V11) METRIC
 • U3 U6 (V11.1) METRIC
 • U3 U6 (V9.2) METRIC

Mitsubishi

 • BRD-B13W032-A13,FA30 (V2.0)
 • BRD-B13W062-A8,FA-VS (V10.0)
 • BRD-B13W111-A0,NA1200 (V1.0)
 • BRD-B13W151-A5,MV2400S_ADVANCE3 (V3.0)
 • BRD-B13W158-A3,MV1200S_D-CUBES (V1.3)
 • BRD-B13W159-A3,MV1200R_D-CUBES (V1.3)
 • BRD-B13W159-A4,MV1200R_D-CUBES (V1.4)
 • BRD-B13W160-A3,MV2400S_D-CUBES (V1.3)
 • BRD-B13W161-A2,MV2400R_D-CUBES (V1.2)
 • BRD-B13W161-A3,MV2400R_D-CUBES (V1.3)
 • BRD-B13W161-A4,MV2400R_D-CUBES (V1.4)
 

Symulator usprawnienia

Otwory wstępne zaznaczone w symulatorze dla cykli EDM

W symulatorze dodano nową opcję, która pokazuje otwór początkowy skonfigurowany w cyklu drutowym.

Otwór początkowy to miejsce, w którym rozpoczyna się obróbka. Mimo że zwykle otwór wstępny jest cylindryczny, zdarzają się jednak przypadki, gdy w cyklu zdefiniowano prostokąt. Jednak Symulator został dostosowany w taki sposób, aby dany otwór kształtowy wyświetlić.

Uwagi:

 • Informacje przekazane do symulatora są obecnie wykorzystywane do obróbki wszelkich półfabrykatów znalezionych w odpowiednim położeniu.
 • Otwory początkowe nie odnoszą się do określonego półfabrykatu, ale do wszystkich półfabrykatów, które znajdują się w położeniu tego otworu i mogą być obrabiane.
 • Otwory początkowe są charakterystyczne dla danej sekwencji. Jeśli w pliku PPF występuje wiele sekwencji obróbkowych, otwory początkowe będą pojawiać się tylko z tej sekwencji, która jest wybrana.

Opcja symulatora upraszczająca model freza

W przypadku stosowania modeli bryłowych dla frezów, w symulacji mogą pojawić się spowolnienia spowodowane skomplikowanymi kształtami danych narzędzi. Wpływa to negatywnie na ogólną wydajność symulacji. Jest to bardzo znaczące, gdy istnieją kształty wewnętrzne, które teoretycznie nie mają powiązania z rzeczywistą obróbką, ale nadal spowalniają silnik symulacyjny.

Aby rozwiązać ten problem, wprowadzono opcję Uproszczenie Narzędzia, w celu usunięcia niepotrzebnych kształtów, wykorzystując sylwetkę freza. Dana funkcja znacznie poprawia prędkość symulacji.

Uwagi:

 • Dotyczy tylko narzędzi do frezowania z rozszerzeniem MEG.
 • Dana opcja powinna być używana tylko wtedy, gdy podcięcia / wewnętrzny kształt nie ma żadnego powiązania z rzeczywistą symulacją.

Zamień aktywne narzędzie w symulatorze na manualną wymianę narzędzia

W tym wydaniu dodaliśmy funkcję poprawiającą symulację scenariuszy, w których operator maszyny ręcznie zmienia narzędzie podczas procesu obróbki.

Opcja Zamień aktywne narzędzie umożliwia Symulatorowi okazywanie tylko bieżącego narzędzia w momencie, gdy w głowicy jest zdefiniowanych kilka narzędzi pod tym samym numerem. Jeśli więcej narzędzi zostanie celowo umieszczonych w tej samej pozycji głowicy, nie będzie można użyć tej opcji.

Uwagi:

 • Dotyczy to tylko głowic indeksowanych oraz listwowych.
 • Nie ma żadnych zmian w EDGECAM lub w Kodzie NC; użytkownik pozostaje odpowiedzialny za zatrzymanie i wymianę narzędzia.
 • Ostrzeżenia są wyświetlane w EDGECAM podczas uruchamiania symulatora, jeśli narzędzia zajmują tę samą pozycję.
 

Ulepszenia w Magazynie narzędzi

Magazyn narzędzi – dodano opcję stałej prędkości skrawania dla narzędzi tokarskich

Podczas tworzenia lub edycji narzędzi tokarskich można ustawić teraz stałą prędkość skrawania.

Kiedy narzędzie zostanie wybrane w EDGECAM, pole wyboru stałej prędkości skrawania będzie odzwierciedlało ustawienie z magazynu narzędzi.

Eliminuje to potrzebę edycji narzędzia w celu zaznaczenia tej opcji.

Magazyn narzędzi – możliwość wprowadzenia zakresu minimalnej i maksymalnej średnicy detalu dodane dla noży do rowków.

W tej wersji dodano możliwość wprowadzenia zakresu minimalnej i maksymalnej średnicy części dla noży do rowków; nie wpływają one na geometrię narzędzia.

Dostawcy narzędzi definiują obsługiwany zakres średnic dla narzędzi.

Modyfikatory te są dostępne w magazynie narzędzi i EDGECAM i mogą być używane podczas korzystania z menadżera strategii.

 

Ważne zmiany w licencjonowaniu

Aktualizacja Sentinel RMS do wersji 9.2.1

Oprogramowanie Sentinel RMS, na którym opiera się nasza licencja CLS zostało uaktualnione do wersji 9.2.1.

Klienci posiadający licencję sieciową muszą upewnić się, że ich menadżer licencji Sentinel RMS jest zaktualizowany do wersji 9.2.1 lub nowszej. Po zainstalowaniu EDGECAM 2018 R2 i próbach użycia licencji sieciowych, jeśli menadżer licencji Sentinel RMS jest wcześniejszy niż wersja 9.2.1, wyświetlane jest ostrzeżenie o aktualizacji.

Aby zainstalować menadżera licencji Sentinel RMS 9.2.1 uruchom plik setup.exe z folderu \Sentinel RMS Licensing\License Manager, który znajduję się na nośniku instalacji EDGECAM 2018R2. Istniejące pliki licencji sieciowych są kompatybilne z nowym serwerem licencji i wymagają jedynie aktualizacji w celu uruchomienia EDGECAM 2018R2, jeśli data wygaśnięcia subskrypcji to marzec 2018 lub wcześniej.

Nowa opcja “Szukaj jednostanowiskowej”

Wprowadziliśmy nową opcję Szukaj jednostanowiskowej w menu Serwer, menadżera licencji, aby zaktualizować listę opcji w menadżerze licencji. Na przykład po dodaniu klucza do systemu. Kreator licencji wyświetli wszystkie opcje jednostowiskowej.

Zauważ, że wyszukiwanie pokaże wszystkie opcje licencji bezkluczowych, a także kluczowych, które są podpięte do komputera. Po dokonaniu wyboru i zainstalowaniu licencji, po odświeżeniu lub ponownym uruchomieniu menadżera licencji zostanie wyświetlona tylko aktywna opcja.

Blokowanie licencji jednostanowiskowej na karcie sieciowej

Aby ułatwić zarządzanie licencjami jednostanowiskowymi na komputerze, wyświetlamy teraz opcję dla wszystkich kart sieciowych, na których mogą być zablokowane. Są one oznaczone jako bezprzewodowe i przewodowe (Ethernet). Zaleca się aby korzystać z internetu bezprzewodowego, aby zapewnić ciągłe korzystanie z licencji po usunięciu z laptopa internetu przewodowego.

Obsługa wielu kluczy komputerowych Vero

CLS obsługuje teraz użycie wielu kluczy Vero, aby umożliwić zablokowanie kilku produktów na tym samym komputerze.

Inne ulepszenia w CLS 2018 R2

 • Gdy aktywowana jest opcja licencji sieciowej lub jednostanowiskowej, a licencja nie jest jeszcze zainstalowana, to wówczas żółty trójkąt ostrzegawczy jest wyświetlany za zielonym haczykiem.
 • Poprawiono czas wyświetlenia się okienka z licencjami wraz z ich profilami.
 • Po aktywowaniu serwera sieciowego jest on automatycznie dodawany do listy zdefiniowanych serwerów.

EDGECAM 2018 R1

Ważne informacje

Zmiany w licencjach CLS

W tej wersji wprowadzono znaczące zmiany w CLS, aby poprawić komfort pracy nowych użytkowników, sprostać wymaganiom wielu marek, udoskonalić proces programowania i ułatwić obsługę.

Wycofanie IGES

Z EDGECAM oraz Part Modeler zaczęto wycofywać moduł umożliwiający wczytywanie plików IGES. Uwaga: zmiana będzie wprowadzana stopniowo w kolejnych wydaniach oprogramowania. Aby zastąpić ładowarkę Cset Ci2x IGES, rozpoczęto prace nad dalszym rozwojem SolidLink, który umożliwi wyodrębnianie geometrii (linii, łuków itp.) i powierzchni z plików IGES zawierających takie elementy.

Instalacja ToolStore Server

Zmiana lokalizacji instalacji serwera licencji.

EDGECAM | Designer

Program EDGECAM | Designer został wprowadzony wraz z najnowszą wersją oprogramowania.

C/C++ - wycofanie PDI

C/C++ wsparcie dla PDI w EDGECAM jest stopniowo wycofywane, od wersji 2018 R2 nie będzie już funkcjonować. Zaleca się, aby wszystkie nowe aplikacje były rozwijane jako wtyczki .NET.

 

Usprawnienia w obróbce

Cykl zgrubny - Dopasowanie ścieżki do półfabrykatu dodane do zakładki Ogólne

Nowa opcja Dopasuj ścieżki do półfabrykatu została dodana do zakładki Ogólne w cyklu Zgrubnym.Dana opcja pozwala na analizę bieżącego półfabrykatu.Dzięki funkcji unika się frezowania w powietrzu oraz znacznie skracany jest czas obróbki.Opcja jest dodatkowym krokiem obliczeniowym i może wydłużyć czas generowania cyklu.

Uwaga: Opcja dostępna od licencji Standard Milling i Standard Production.

Cykl Zgrubny, Strategia Wave – Możliwość ustawienia średnicy Helisy w ruchach wejścia

W tym wydaniu możliwe jest zdefiniowanie średnicy Helisy w ruchach wejścia od maksymalnej Helisy (% Ø narzędzia) do Minimalnej Helisy (% Ø narzędzia), gdy używana jest strategia Wave dla obróbki zgrubnej. Wcześniej średnica Helisy była automatycznie ustawiana w zależności od rozmiaru kieszeni lub średnicy narzędzia. Funkcji można użyć gdy narzędzie dopuszcza określony zakres średnic dla spirali lub w określonych przypadkach, gdzie należy ustawić stałą średnicę:

 • Należy użyć maksymalnej wartości spirali (% Ø narzędzia), chyba że jest ona ograniczona wielkością kieszeni.
 • Wartości równe dla obu modyfikatorów będą definiować stałą średnicę dla wejść po spirali.

Zakres

Podczas obróbki grupy cech przy użyciu opcji użyj bieżącego półfabrykatu cykl często tworzy ścieżkę narzędzia poza częścią. W tym wydaniu dodaliśmy dodatkową funkcję Zakres cechy, która zapobiega tworzeniu niepotrzebnych ścieżek narzędzia.

Właściwości funkcji

Cecha Kieszeń otwarta, Kieszeń przelotowa i Płaskie czoło mają teraz dodatkową właściwość Zakres cechy, która domyślnie ma wartość „Nie”.

Dostosowanie się cyklu

Jeśli opcja Zakres cechy jest ustawiona na „Tak”, cykl obróbki zgrubnej i wgłębnej automatycznie użyje zakresów z cech. Uwaga: Zakresy są generowane przez wyodrębnianie zewnętrznego zarysu z dolnej powierzchni cechy, zawierającej dowolny promień, który może być połączony ze ścianką.

Oś B Ścianka – Maksymalna zmiana kąta

Do zakładki Ogólne w oknie dialogowym cyklu dodano nową funkcję Maksymalna zmiana kąta, może być stosowana do:

 • Kontroli maksymalnego przyrostu kątowego podczas profilowania.
 • W celu poprawy wykończenia powierzchni, szczególnie w przypadku maszyn, które nie zmieniają osi B między punktami kontrolnymi. Wyświetlanie wektorów normalnych można zagęścić w oknie dialogowym Ustawienie, zakładka Ścieżki.

Toczenie zgrubne – Sprawdzanie kolizji z uchwytem

W cyklu Toczenia Zgrubnego została dodana kolejna funkcja, mająca na celu sprawdzenie kolizji narzędzia z wybranymi uchwytami. Aby wykorzystać daną opcję należy wpisać wartość odsunięcia od uchwytu w okienku Uaktualnienia Uchwytów (karta Ogólne), w celu określenia marginesu bezpieczeństwa. Jest to przydatne, gdy profile tokarskie są wydłużone, nachodzą na uchwyt i chcemy je obrabiać automatycznie. Dodatkową korzyścią jest to, że narzędzie będzie teraz zbierać materiał z wprowadzonymi kątami.

Dwie opcje zostały dodane do funkcji zaawansowanych na karcie Kontrola:

 • Kontrola kolizji wrzeciona głównego - Zapobiega kolizji narzędzia z uchwytem lub szczękami na wrzecionie.
 • Kontrola kolizji pod wrzeciona - Zapobiega kolizji narzędzia z uchwytem lub szczękami na pod wrzecionie.

Cykl Zgrubny – Wydłuż profilu do półfabrykatu

W nowej wersji EDGECAM dodano możliwość wydłużenia ścieżki narzędzia. Dana opcja jest używana w sytuacjach, w których model półfabrykatu jest niedokładny lub jest wymagane wydłużenie ścieżki poza półfabrykatem. Po wybraniu opcji Wydłuż początek do półfabrykatu lub Wydłuż koniec do półfabrykatu można wprowadzić odpowiednie wartości wydłużenia. Powoduje to wydłużenie wektorów początkowych/końcowych profilu stycznie do krawędzi materiału + dowolne wydłużenie. Wydłuża również wszelkie ścieżki narzędzia nad profilem/ przekrojem półfabrykatu do krawędzi materiału + dowolne wydłużenie.

Profilowanie – Liczba ścieżek

Nowe pole Liczba ścieżek zostało dodane do karty Ogólnie w cyklu Profilowania. Podczas profilowania ugięcie narzędzia może doprowadzić do nieprawidłowych wymiarów części, zwykle podczas obróbki twardych materiałów. Wówczas konieczne może być powtórzenie przejść profilowania w celu uzyskania prawidłowego wykończenia powierzchni.

Profilowanie – Dostosuj posuw na łukach dodane do zakładki Ogólnie

Nowa opcja Dostosuj posuw na łukach została dodana do karty Ogólnie w cyklu Profilowanie. Pozwala ona dostosować szybkość posuwu na łukach zewnętrznych i wewnętrznych. Wcześniej posuw na łukach był definiowany w opcjach w kreatorze postprocesorów. Oznaczało to, że nie można było wprowadzać edycji posuwu na łukach podczas definiowania cyklu. Przedstawiony wzór służy do obliczania posuwu na łukach w cyklu:

 • Posuw na zewnętrznym łuku = Posuw liniowy *(Obrabiany promień + Promień narzędzia)/ Obrabiany promień.
 • Posuw na wewnętrznym łuku= Posuw liniowy *( Obrabiany promień - Promień narzędzia)/ Obrabiany promień.

Uwaga:

 • Zalecana jest aktualizacja szablonu postprocesor aby upewnić się, że nie jest powielana korekta posuwu na łukach.
 • Należy upewnić się czy maksymalny posuw jest prawidłowo zdefiniowany w postprocesorze aby uniknąć przekroczenia limitu maszyny.

Profilowanie – Kąty ujemne i Chroń model

W poprzednich wersjach można było zaznaczyć jednocześnie dwie opcje Kąty ujemne i Chroń model, jednakże taka kombinacja powodowała błędy i w najnowszej wersji nie jest już możliwe zaznaczenie obu opcji na raz. W najnowszej wersji EDGECAM 2018R1:

 • Pliki w których wykorzystano obie opcje po regeneracji mogą ulec zmianie.
 • Będzie wyświetlany komunikat ostrzegawczy, jeśli po regeneracji wykryta zostanie ta kombinacja ustawień.
 • Należy znaleźć alternatywną metodę, która pozwoli na uzyskanie takich ścieżek jak w poprzedniej wersji EDGECAM np. wykorzystać zakres lub ustawić głębokość skrawania.

Zachowanie cech, które zostały znalezione w bryłowym półfabrykacie

W Toczeniu, półfabrykat z modelu może stać się nie widoczny po przesunięciu części. Po wybraniu opcji zachowaj bryłowy półfabrykat kopia początkowa jaki i jego cechy pozostaną widoczne.

Blokada Obrotów i Posuwu podczas wykorzystania parametrów z magazynu narzędzi

Poprawiono sposób wczytywania wartości dla obrotów i posuwu gdy podczytywanie są z technologii zapisanej w Magazynie narzędzi:

 • Wcześniej możliwa była edycja wartości wczytanych z magazynu narzędzi dla obrotów i posuwu.
 • W tym wydaniu funkcja obroty i posuw są zablokowane podczas wykorzystania wartości z Magazynu narzędzi.
 • Wartości dla obrotów i posuwu mogą być zmodyfikowane poprzez wybór Technologii Brak.

Wiercenie głębokich otworów

Do cyklu wiercenie została dodana nowa zakładka Głębokie otwory, użytkownik może sterować parametrami takimi jak: kierunek, posuw, obroty, chłodziwo, chłodziwo wewnętrzne na różnych odcinkach wiercenia otworu. Cykl jest szczególnie przydatny przy zastosowaniu specjalnych narzędzi oraz doborze odpowiednich parametrów w całym cyklu. Nowa strategia Głębokie Otwory jest dostępna w zakładce Ogólnie, a parametry edycji w zakładce Głębokie Otwory.

Uwaga: Dostępne w wersji Advanced Milling (lub wyższa).

Kontrola wrzeciona – Chłodziwo wewnętrzne

Dodano opcję Chłodziwo wewnętrzne do funkcji Kontrola wrzeciona. Pozwala określić czy włączyć chłodziwo przez narzędzie a także czy stosować wysokie ciśnienie.

Uwaga: Aby, obsłużyć funkcję szablony zostały zaktualizowane.

Ruch do wymiany/bazy na maszynach z obrotową głowicą

Ruch do wymiany/Bazy był problematyczny na maszynach z obrotową osią w głowicy, kiedy głowica była indeksowana do płaszczyzny innej niż początkowa płaszczyzna. Głównym problemem było to, że ruchy utworzone ( i symulowane) nie koniecznie zgadzały się z tym, co wykonywała maszyna. To mogło doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

Aby rozwiązać ten problem, wprowadzono opcję Ruch zależy od w oknie Do wymiany:

 • Wprowadzone polecenia będą domyślnie ustawione na Maszynowe i dlatego nie będą wprowadzone żadne zmiany dla już istniejących modeli.
 • Ruch zależny od Zero oznacza, że ruch ten przyjmuje bieżącą orientację punktu odniesienia i porusza się zgodnie z nią.

Kreator postprocesorów

Wprowadzenie nowej opcji wymaga zmian w postprocesorze. Do obsługi ruchu zależnego od Zero wprowadzono trzy nowe zmienne: INTERXMOVE,INTERYMOVE i INTERZMOVE.

Obsługa formatu pliku .JT

EDGECAM od nowej wersji ma możliwość wczytywania bryły w formacie .JT. Pliki .JT to zajmujący mało miejsca format modelu 3D opracowany przez Siemiens PLM Software, zaprojektowany jako otwarty, wydajny, kompaktowy i trwały format przechowywania danych używany do wizualizacji modelu oraz udostępniania danych CAD.

Uwaga:

 • Do wczytywania formatu .JT potrzebna jest licencja Solid Machinist for Parasolid.
 • EDGECAM wczytuje tylko pliki .JT zawierające bryły.
 • Dane PMI nie są obsługiwane.
 • Obsługiwane są pliki do wersji 9.5.

Ulepszenie wyszukiwania cech

W nowej wersji poprawiona została funkcja wyszukiwania cech, w celu zmniejszenia duplikowania utworzonych cech. Ulepszenia powinny zmniejszyć niepotrzebną obróbkę, która zostaje utworzona automatycznie za pomocą Menadżera Strategii. Od tej wersji, jeśli została znaleziona zespolona cecha może być ona całkowicie obrobiona, zduplikowane cechy zostaną przeniesione do kosza.

 

Usprawnienia w Interfejsie

Zrzut ekranu

Od nowej wersji została dodana opcja która pozwala na robienie zrzutów ekranu.

 • Przykładowy PCI-JS kod:
 • // Initialising command:- Save JPG
 • cmd1 = InitCommand(50, 713);
 • ClearMods(cmd1);
 • // Setting modifier 'Filename'
 • SetModifier(cmd1, 56, "c:\\temp
 • saved.jpg");
 • // Setting modifier 'Width'
 • SetModifier(cmd1, 172, "800");
 • // Setting modifier 'Height'
 • SetModifier(cmd1, 56, "600");
 • cmdret = ExecCommand(cmd1, -1);

Jeżeli zmienne szerokość i wysokość nie zostaną ustawione zostanie użyty rozmiar widocznego obszaru graficznego.

Dostęp do polecenia Zrzut ekranu można uzyskać korzystając z jednej z metod:

 • Wpisania „Zrzut ekranu” w polu szybkiego wyszukiwania.
 • Doadania opcji do paska narzędzi.

Nowe obrazki i podpowiedzi

Od nowej wersji w celu zwiększenia komfortu użytkowania zostały dodane pomocnicze obrazy i podpowiedzi w cyklach:

 • Profilowanie oś B.
 • 3 do 5 osi.

Nowy wygląd układu współrzędnych

Aby poprawić widoczność i spójność został wprowadzony nowy wygląd ZER w EDGECAM. Nowy wygląd układu współrzędnego jest większy, zachowany został wygląd strzałek oraz sposób przemieszczania ( przeciągnij i upuść) Została dodana również płaszczyzna, którą można łatwo zidentyfikować podczas pracy z układem domyślnym, punktem na maszynie i zerem maszyny.

Formuły w oknie dialogowym

Po dodaniu formuł w oknach dialogowych w wersji 2017R2 wprowadzono dodatkowe ulepszenia w tej wersji, które pomogą użytkownikom uzyskać dostęp do formuł i określać, kiedy zostaną użyte.

Autouzupełnianie

Po wpisaniu poprawnej zmiennej do okna dialogowego, a następnie dodaniu kropki, wyświetlona zostanie lista poprawnych formuł dla danego okna dialogowego, np.:

 • Command.
 • Math.
 • GetPCIVariable.

Dodatkow można wybrać pole, w którym będzie używania formuła, i nacisnąć Ctrl+Spacja, aby wyświetlić listę wszystkich możliwych zmiennych. Użycie strzałek na klawiaturze pozwala przejść do wymaganej formuły, a naciśnięcie klawisza TAB pozwala przenieść formułę do pola.

Podświetlanie zmiennych

Okna dialogowe zawierające zmienne są pogrubione cyjanową ramką.

 

Usprawnienia w Symulacji

Opcja Obróć oprawki napędzane podczas symulacji

W nowej wersji jest dostępna opcja Obróć oprawki napędzane, dzięki której w symulacji widzimy obrót oprawki. Poprzednio, gdy wybrano oprawkę obrotową, napędzane narzędzia obracały się zawsze z uchwytem. W przypadku tej wersji, po wybraniu opcji Obróć oprawki napędzane uchwyt będzie się obracał chyba, że w narzędziu w zakładce Wrzeciono w oknie dialogowym Kierunek wybierzemy Stop. Jest to szczególnie istotna opcja przy pracy sondą.

 

Usprawnienia w Kreatorze postprocesorów

Kąty Eulera dla obróbki wielopowierzchniowej.

Kąty Eulera mogą definiować układ współrzędnych za pomocą trzech złożonych podstawowych obrotów.

 • Właściwe kąty Eulera które mogą być Z-X-Z, X-Y-X, YZ-Y, Z-Y-Z, X-Z-X, Y-X-Y.
 • Kąty Tait-Bryan które mogą być X-Y-Z, Y-Z-X, ZX-Y, X-Z-Y, Z-Y-X, Y-X-Z.

Kąty te można stosować podczas indeksowania oraz opisu orientacji głowicy kątowej. Złożone obrabiarki i roboty zazwyczaj wymagają użycia kątów Eulera. W przypadku tej wersji zostały rozszerzone możliwości EDGECAMa jeśli chodzi o wprowadzanie kątów Eulera z jednej konfiguracji Z-X-Z, na więcej konfiguracji które można ustawić w postprocesorze. Dane wyjściowe są nadal przekazywane za pomocą tych samych zmiennych systemowych i tokenów.

 

Licencjonowanie

Wsparcie kluczy Sentinel i usunięcie kluczy HASP

Wymienione poniżej klucze EDGECAM nie są obsługiwane w EDGECAM 2018 R1:

 • Edge TimeHASP (USB).
 • EDGECAM MemoHASP.
 • Edge NetHASP (USB).
 • Edge TimeHASP (PP) (Blue Key).
 • Standalone Network (Green Key).
 • Network NetSentinel (Yellow/Red/Grey Key).
 • Full Customer SuperPro (Blue Key).

Jeśli użytkownik posiada jeden z wymienionych kluczy należy skontaktować się z lokalnym resellerem i ustalić wymianę klucza na Sentinel RMS.

Aktualizacja Sentinel RMS 9.1

Oprogramowanie Sentinel RMS, na którym opiera się licencja, zostało uaktualnione do wersji 9.1.

W przypadku klientów, którzy posiadają licencję Standalone (bez klucza lub z kluczem) licencje zostaną automatycznie skonfigurowane do użytku z EDGECAM 2018 R1.

W przypadku klientów, którzy posiadają licencję Sentinel RMS Network, należy upewnić się, że Sentinel RMS Manager został zaktualizowany do wersji 9.1 lub wyższej. Po zainstalowaniu EDGECAM 2018 R1 i użyciu licencji sieciowych, jeśli Sentinel RMS License Manager jest starszy niż wersja 9.1, wyświetli się poniższy komunikat.

Aby zainstalować najnowszy Sentinel RMS License Manager, uruchom plik setup.exe z folderu Sentinel RMS Licensing\License Manager Installation. Istniejące pliki licencji sieciowej są zgodne z nowym serwerem licencji i wymagana jest jedynie aktualizacji, jeśli datą wygaśnięcia subskrypcji jest wrzesień 2017 r. lub dłużej.

Jak uzyskać dostęp do licencji w 2018 R1?

EDGECAM 2018 R1 wprowadza nową wersję programu CLS, ikona CLS, która wcześniej znajdowała się w obszarze powiadomień w prawym dolnym rogu pulpitu, została usunięta. Poprzednie instalacje CLS dla wersji do 2017 włącznie nie zostały usunięte i nadal mogą być używane do licencjonowania odpowiednich wersji oprogramowania.

Tryb domowy oraz Testowy dostępny jest w Menadżerze licencji.

Aplikacja Menadżera licencji dostępna jest z poziomu Panelu startowego.

Nowy Kreator licencji

Instalacja licencji w EDGECAM, w którym nie była wcześniej licencjonowana żadna licencja, została ułatwiona dzięki wprowadzeniu Kreatora licencji. Po wybraniu skrótu Panelu startowego EDGECAM uruchomi się Kreator licencji, który przeprowadzi użytkownika przez cały proces instalacji licencji.

EDGECAM 2017 R2

Ważne informacje

Wczytywanie plików z CATIA V4

Od nowej wersji oprogramowania została całkowicie usunięta możliwość wczytywania plików z programu CATIA V4. Funkcja przez pewien czas była zamrożona, ostatecznie została całkowicie wyłączona przez błędy jakie towarzyszyły w związku z zaostrzoną opcją Kontroli Konta Użytkownika.

Wczytywanie plików z Microstation

Możliwość wczytywania plików z programu Microstation została usunięta.

Wsparcie Pro/DESKTOP w Solid Machinist

Brak wsparcia dla Pro/Desktop w Solid Machinist.

Zmiana nazwy PartXplore

Firma PartXplore zmieniła nazwę na WorkExplore.

Terminologia

Zastosowana terminologia opcji CPL została zmodyfikowana, w wersji angielskiej określenie jest zmienione na Workplane/Datum.

Tryb domowy

W tym wydaniu nie będzie możliwe wczytanie plików .ppf do wersji domowej. Wczytywane mogą być tylko pliki z rozszerzeniem .epf. Wszystkie plik testowe zostały zduplikowane i zapisane dodatkowo jako pliki .epf.

C/C++ - wycofanie PDI

C/C++ wsparcie dla PDI w EDGECAM jest stopniowo wycofywane, od wersji 2018 R1 nie będzie już funkcjonować. Zaleca się, aby wszystkie nowe aplikacje były rozwijane jako wtyczki .NET.

 

Usprawnienia w obróbce

Profilowanie z wykorzystaniem osi B

W tej wersji wprowadzono cykl profilowania z wykorzystaniem osi B.Cykl jest przeznaczony na centra tokarskie z dodatkową osią B. Dzięki funkcjonalności cyklu uzyskujemy lepsze wykończenie powierzchni i dodatkowo redukujemy stosowanie specjalistycznego oprzyrządowania dzięki umożliwieniu narzędziu wybrania materiału w trudno dostępnych miejscach, podcięciach.

Uwaga: Aby posiadać dostęp do cyklu wymagana jest licencja Ultimate Turning lub Ultimate Production.

Importowanie tolerancji / dopasowanie cech otworów

Obecnie można uzyskać informację na temat tolerancji z modeli stworzonych w SOLIDWORKS, INVENTOR i CREO / Pro-E w EDGECAM. Informacje te są wyodrębniane za pomocą programu CADLinks i pozwalają użytkownikowi na zastosowanie ich w obróbce.

Otwory muszą być odpowiednio zdefiniowane w SOLIDWORKS, INVENTOR lub CREO / Pro-E. Przy użyciu przycisku CADLinks, model jest eksportowany do EDGECAM, a po automatycznym wyszukaniu cech, informacje np. na temat normy (np. H7) i tolerancji (+ 0,021 / 0,00) są automatycznie pobierane do EDGECAM i można je sprawdzić w zakładce Właściwości.

Automatyczna aktualizacja ustawienia po edycji lub utworzeniu półfabrykatu

W tym wydaniu dodaliśmy dodatkową opcję do karty Ogólnie w oknie dialogowym Parametry obrabiarki. Umożliwia to automatyczną aktualizację powiązanej pozycji podczas edycji lub tworzenia półfabrykatu.

Po zaznaczeniu opcji (Punkt na maszynie i Przesunięcie X/Y/Z)parametry będą aktualizowane automatycznie na podstawie sekwencji. Jeśli opcja nie zostanie zaznaczona, można ręcznie wprowadzić przesunięcia.

Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko w frezowaniu.

Cykl obróbki zgrubnej – brak wartości dla głębokości skrawania

W tym wydaniu można pominąć wprowadzanie wartości dla Głębokości skrawania na karcie Głębokość, aby uzyskać pojedyncze przejście na głębokości.

W poprzednich wersjach pominięcie wartości powodowało błąd. Teraz obróbka zgrubna zachowuje się w taki sam sposób jak Profilowanie.

Cykl obróbki zgrubnej – Użyj Poziomu Półfabrykatu

Funkcja Użyj Poziomu Półfabrykatu została dodana do zakładki Głębokość.Zaznacz, Użyj Poziomu bieżącego półfabrykatu, aby użyć poziomu półfabrykatu. Odznacz, aby ustawić poziom niezależnie od poziomu półfabrykatu. W momencie kiedy opcja Użyj Poziomu Półfabrykatu jest zaznaczona i wartość dla Głębokość jest zadana, wówczas parametr głębokości będzie ustawiony na głębokości asocjatywnej, aby upewnić się, że ścieżka narzędzia jest generowana na odpowiedniej wysokości.

Frezowanie gwintu w trybie obrotowym

W tym wydaniu cykl gwintowania został rozszerzony i możliwe jest zastosowanie go w Trybie obrotowym. Użytkownik może teraz utworzyć cykl, gdy jest włączony tryb obrotowy.

Uwaga: Dotyczy tylko obróbki osiowej. Dotyczy środowiska frezowania, toczenia.

Funkcje pomiarowe

Moduł Pomiarowy w EDGECAM jest nowym produktem, który umożliwia wykonanie pomiarów kontrolnych. System umożliwia zmierzenie elementu różnymi metodami pomiarowymi i wygenerowanie kodu NC dla maszyny. Wyniki mogą być przeanalizowane i porównywane z modelem w celu wygenerowania raportu kontroli pomiarowej.

Uwaga: Aby móc korzystać z funkcji, wymagane jest posiadanie jednego z modułów EDGECAM Inspection System (ENINS-S) lub EDGECAM Inspection Module (ENINS-M).

 

Ulepszenia w Wycinaniu drutowym

Mostek równolegle

Dodano opcję Mostek równolegle do cykli inteligentnych i 4 – osiowych. Po zaznaczeniu wymuszane jest równoległe położenie mostka.

Opcja Ręcznie "Priorytety wyjściowe" (ACVision)

Funkcja Priorytety wyjściowe została zmieniona z pola wyboru na listę rozwijaną, pozwala na wybór opcji Brak, Automatycznie lub Ręcznie: Opcja Automatycznie daje takie same wyniki, jak w poprzednich wersjach, zgodnie z kolejnością instrukcji w sekwencji. Jeśli użyta jest opcji Ręcznie, priorytet zostanie ustawiony ręcznie dla każdego cyklu.

 

Usprawnienia w Interfejsie

Szybkie wyszukiwanie

Do głównej wstążki dodano funkcję szybkiego wyszukiwania, zapewniającą szybki dostęp do poleceń. Opcja przydatna w przypadku, gdy polecenie nie znajduje się na wstążce, domyślnie. Funkcja wyszukuje dowolne nazwy poleceń. Polecenia, które nie są dostępne dla bieżącej licencji lub nie mają zastosowania do bieżącej sesji, na przykład polecenia toczenia w sesji frezowania, będą wygaszone.

Obrazki oraz podpowiedzi w oknach dialogowych

W ramach ciągłego wysiłku, aby poprawić jakość oprogramowania zostały dodane zdjęcia i podpowiedzi do następujących cykli obróbkowych: Rowek. Po krzywych. Kołowe.

 

Usprawnienia w Symulacji

Wyświetlanie porównania wybranych elementów

W tym wydaniu wprowadziliśmy porównanie w symulacji dla wszystkich lub wybranych elementów.

Do listy rozwijanej została dodana opcja Porównanie wszystkich i Wybierz część.

Wyjdź na zamknij

Jeśli opcja jest odznaczona, aplikacja symulatora działa w tle, dzięki czemu zwiększana jest wydajność, jednocześnie czas ponownego uruchamiania symulatora jest krótszy. W W przypadku, gdy Symulator musi być w pełni zamknięty należy zaznaczyć opcję lub przytrzymać klawisz Ctrl, aby całkowicie zamknąć aplikację tylko raz bez trwałego odznaczania funkcji.

 

Usprawnienia Kreator postprocesorów

Obliczanie bazowe dla szablonów TNC

W tym wydaniu na zakładce Opcje Bazy dodano trzy nowe parametry:

 • Generuj Listę Baz.
 • Pierwszy LBL dla definicji Bazy.
 • Zresetuj LBL dla definicji Bazy.
 

Usprawnienia w Magazynie narzędzi

Opcja Zapisz ustawienia filtrowania

Opcja Zapisz ustawienia filtrowania została dodana, aby zapisać filtry magazynu narzędzi podczas wybierania narzędzia z magazynu: Z zaznaczoną opcją ustawienia filtru są zachowywane z poprzedniej sesji. W przypadku gdy opcja Zapisz ustawienia filtrowania zostanie odznaczone, ustawienia filtru nie będą zachowywane.

Opcja Punkt płytki

Nowa opcja została dodana do zakładki Oprawka, jest widoczna podczas tworzenia/edycji sondy pomiarowej. Dzięki czemu możemy: Ustawić punkt na środku igły pomiarowej. Zmieniać punkt pomiarowy pomiędzy głównym a pomocniczym punktem dostosowując wartość Z płytki.

 

Ulepszenia w Raporcie obróbki

Raporty obróbki

Raport obróbki został przekształcony w aplikację dostępną na pulpicie, dzięki czemu zwiększono niezawodność podczas pracy z bazami danych LocalDB: Jako aplikacja na pulpicie, raporty obróbki przeznaczone są do użycia dla zalogowanych użytkowników na komputerze. W poprzednich wersjach raporty obróbki były usługą Windows; Przez co występowały duże problemy podczas pracy z bazami danych LocalDB, w szczególności gdy użytkownik uruchamiający raporty obróbki różnił się od użytkownika, który go zainstalował. Usługa Windows Live Reporting Services jest nadal zainstalowana (wyświetlana w widoku usług lokalnych), ale nie jest już uruchamiana. Konieczne jest wykonanie poleceń wymagających wyższych uprawnień. W szczególności otwórz / zamknij porty; Zarządzaj regułami itp.

Uwaga:Interfejs użytkownika nie uległ zmianie.

EDGECAM 2016 R2

Aktualizacja oprogramowania

Aktualizacja oprogramowania pojawia się co 3-4 tygodnie i zawiera poprawki błędów, ulepszenia językowe, wsparcie dla najnowszych systemów CAD. Aktualizacje wydawane są w krytycznych przypadkach, nie jak poprzednio co 6 miesięcy, pozwoli to użytkownikowi na wcześniejsze korzystanie z uprawnień i funkcjonalności. Taka forma aktualizacji jest zgodna z procedurami przyjętymi przez innych dostawców oprogramowania, takich jak Google, Microsoft i Apple, a także naszych partnerów i dostawców rozwiązań CAD.

 

Ogólne usprawnienia

64-bitowy system operacyjny

EDGECAM jest aktualnie systemem 64 bitowym. Funkcjonalność 32-bitowego PDI nie ulega zmianie, nadal będzie działać poprawnie. Part Modeler pozostaje aplikacją 32-bitową. Do ustawień systemu została dodana nowa opcja – Magazyn Danych Graficznych. W oprogramowaniu EDGECAM 2016 R2 użyto nowej technologii do przechowywania modeli bryłowych co znacznie przyspiesza wczytywanie modelu podczas kolejnego uruchomienia pliku z rozszerzeniem PFF.

 

Ulepszenia w obróbce

Toczenie z obrotowymi głowicami – obrabiarki wielozadaniowe

Wraz z nowym wydaniem wprowadzono wsparcie dla frezarek z opcją toczenia przy użyciu głowicy wyposażonej w narzędzia tokarskie. Rozwiązanie to jest zwykle stosowane przy obróbce przedmiotów o dużych gabarytach, gdzie element jest nieruchomy, a zespoły obrabiarki wykonują ruchy realizujące obróbkę tokarską, zazwyczaj bardzo dużych otworów.

Cykl Profilowania – Naroża

W celu zwiększenia możliwości cyklu, dodane zostały kolejne strategie naroży, dzięki czemu użytkownicy korzystający z kompensacji w profilowaniu nie będą już ograniczeni do strategii naroży okrągłych i ostrych.

Ulepszenie operacji

Operacje w najnowszym oprogramowaniu zostały ulepszone o funkcje indeksowania. Wszystkie operacje frezarskie, które mogą wykonać obróbkę cech 2D, będą stosować bezpieczne indeksowanie w przypadku, gdy cecha należy do płaszczyzny innej, niż aktualna.

Indeksowanie

Do funkcji Indeksuj w zakładce Ogólne dodano nową opcję definiowania nazwy ZERA. Opcja ta jest ciągiem znaków, w którym użytkownik może dynamicznie przypisywać nową nazwę Zera w Indeksowaniu. Zasadniczo EDGECAM tworzy kopię zapasową indeksowanego ZERA z przypisaną nazwą.

 

Zaawansowany 5-osi

W nowej wersji EDGECAM został wdrożony szereg ulepszeń dla obróbki powierzchni, kanałów i wirników. Kontrola kolizji w obliczeniach bazowanych na powierzchni - Wycofaj narzędzie w Płaszczyźnie narzędzia. Celem usprawnień było zapewnienie możliwości ruchów narzędzia w jego płaszczyźnie. Płaszczyzna narzędzia jest zorientowana prostopadle do osi narzędzia. Jeśli pojawi się ryzyko kolizji, narzędzie zostanie odsunięte w płaszczyźnie narzędzia, prostopadle do kierunku skrawania.

Strategia Po krzywej

Strategia Po krzywej tworzy ścieżkę narzędzia, która jest dopasowana do kierunku V lub U powierzchni obrabianej. Użytkownik może wskazać kierunek z poziomu interfejsu i obrabiać pojedyncze powierzchnie. Główną korzyścią jest możliwość tworzenia ścieżek Po krzywej, bez wskazywania dodatkowego zakresu, takiego jak ścianki, powierzchnie, czy krzywe.

Obliczenia Bazowane na Powierzchniach – Lustro

Odbicie lustrzane ścieżki narzędzia symetrycznie względem zdefiniowanej osi i punktu.

Obróbka Bokiem Freza (SWARF) - Maksymalny krok kątowy dla osi obrotowych

Funkcja ogranicza kąt obrotu głowicy obrabiarki do określonej wartości mierzonej od ostatniego punktu ścieżki narzędzia. Jeżeli kąt obrotu jest zbyt duży ze względu na właściwości obrabiarki, odległość pomiędzy dwoma punktami ścieżki narzędzia zostanie wypełniona dodatkowymi punktami. Ilość punktów jest obliczana przez podział kąta obrotu i maksymalnego kroku kątowego. Rezultatem jest zmiana kąta w małych krokach.

Obróbka kanałów - Zawijanie ścieżki

Zawijanie ścieżki powoduje wydłużenie ścieżek narzędzia, pozwalając na bezpieczny dojazd i stopniowe, łagodne wejście w kanał. Narzędzie wchodzi w kontakt z materiałem stopniowo od wierzchołka. Nie zachodzi wejście pełną średnicą.

Obróbka kanałów - Automatyczna Prowadnica

W Obróbce Kanałów automatyczne tworzenie prowadnicy uległo zmianie. Do utworzenia ścieżki wymagana jest odpowiednia ilość miejsca pomiędzy prowadnicą, a obrabianą powierzchnią. W poprzedniej wersji, w przypadku, gdy którakolwiek część prowadnicy była zbyt blisko obrabianej powierzchni, żadna ścieżka nie była wygenerowana. W nowej wersji, ścieżki generowane są do momentu, w którym prowadnica zbliży się do ścianki tak, że nie będzie możliwe dalsze wygenerowanie ścieżki. Wynikowa ścieżka jest sprawdzona pod kątem kolizji.

Obróbka Wirników – Narożna wykańczająco

Cykl ten tworzy wykończeniową ścieżkę narzędzia w strefie naroża pomiędzy piastą a łopatką wirnika. System automatycznie wykrywa naroże elementu.

Ulepszenia w cyklu Rowki Zgrubione

Dokonano zmian w cyklu Rowki Zgrubnie. Górny promień lub fazowanie nie są obecnie ignorowane, jeśli ich szerokość jest mniejsza niż szerokość skrawania.

Rowki Zgrubnie - Liczba ścieżek, Optymalny poziom

Do cyklu Rowki Zgrubnie dodane zostały dwie nowe funkcje. Modyfikatory dostępne są na zakładce Ogólne pod nazwami: liczba ścieżek, optymalny poziom.

Toczenie – Gwinty stożkowe

W tej wersji dla cyklu Gwintowanie został zmieniony sposób wejścia tak, aby zapobiegać występowaniu problemów z gwintem stożkowym. Dzięki nowemu podejściu ruch wejścia zawsze będzie powyżej wejścia / wyjścia profilu.

Kontrola osi obrotowych - Wycinanie drutowe

Wprowadzono Kontrolę osi obrotowych do cyklu wycinania drutowego na zakładce Ogólnie.

Konwersja wycinania

Do interfejsu wycinania drutowego dodane zostało nowe polecenie Konwersja Obróbki, które pozwala na powtórzenie jednej lub kilku instrukcji wycinania: Od, Do – miejsce do którego instrukcje będą powtarzane; X, Y Przyrost i Powrót – modyfikatory kontrolujące kierunek i liczbę powtórzeń; Strategie zdefiniowane w Ustawieniach drutu są uwzględniane dla powtórzenia.

Cykle pomiarowe - Wsparcie dla bezpośredniego wskazywania na modelu

W tym wydaniu została wprowadzona możliwość bezpośredniego wskazywania na modelu w Cyklach pomiarowych. Pozwala to korzystać z cyklu pomiarowego bez konieczności tworzenia / wyciągania krawędzi z modelu.

Tworzenie sekwencji - Parametr Aktualizacja Półfabrykatu

W poprzedniej wersji EDGECAM przy frezowaniu dodano możliwość zdefiniowania parametrów automatycznie aktualizowanego półfabrykatu za pomocą zmiennych PCI. Parametry półfabrykatu mogą być teraz definiowane za pomocą opcji dostępnych na zakładce Uaktualnij półfabrykat. Opcje dostępne podczas tworzenia nowej sekwencji.

Ręczne tworzenie profilu tokarskiego - Możliwość ponownego wyboru elementów podczas Edycji

W tej wersji poprawiono edycję Profilu tokarskiego. Wcześniej użytkownik nie miał możliwości edycji wybranych elementów na profilu tokarskim, edycja ograniczała się do wyboru przedniego i tylnego początkowego i końcowego elementu. W tym wydaniu profil tokarski może być na nowo wskazany.

 

Ulepszenia w interfejsie

Dzięki ulepszeniu interfejsu podczas wstawiania modelu bryłowego, wyświetlany będzie komunikat dotyczący automatycznego ustawienia części. Ułożenie i orientacja modelu mogą być ręcznie zmienione poprzez kliknięcie na opcje Zmień opcje ustawienia.

Ustawianie widoku maszyny

Ponownie dodano opcje umożliwiające przełączenie wyświetlenia różnych elementów maszyn. Dodatkowo możliwe jest pokazanie lub ukrycie całej grafiki maszyny.

Obrazki i podpowiedzi

W ramach nieustannych starań, w celu ułatwienia korzystania z systemu EDGECAM, dodano obrazki oraz podpowiedzi do cykli: Zgrubny Wgłębny; Rzutowanie Ścieżki; Zaawansowany 5-osi, zakładka Głębokość; obróbka naroży; Koncentryczne.

Cechy - Wyszukiwanie grupy otworów

Do nowej wersji oprogramowania dodano parametr Przekroczenie Bezpieczny. Opcja dostępna jest na karcie Opcje otworów. Parametr pozwala na grupowanie podobnych otworów w oparciu o wprowadzoną wartość w polu Przekroczenie Bezpieczny.

 

Ulepszenia kreatora procesorów

Wsparcie dla niewspółosiowych głowic (głowice skośne)

W tym wydaniu pojawiła się możliwość symulacji głowic, które nie leżą w tej samej osi X (1,0,0).

Po zmianie właściwości ustawień osi X głowica będzie obrabiać profil tokarski pod innym kątem (nie 180°). Zostało to powielone również w Symulatorze. Pozycja narzędzia oraz jego ścieżki są obracane o zadany kąt, który odzwierciedlając ustawienia drzewka obrabiarki.

Raport błędu zostanie wygenerowany w przypadku, gdy użytkownik spróbuje zaprogramować operacje, które nie są wspierane np. jednoczesna obróbka narzędziami napędzanymi w górnej i dolnej głowicy.

 

Ulepszenia w Magazynie narzędzi

Frez krążkowy - Punkt płytki

Dodana została funkcja Pomocniczy Punkt płytki umożliwiająca ustawienie punktu płytki na górze ostrza. Ułatwia to ustawienie głębokości w cyklu przy obróbce górną krawędzią narzędzia.

EDGECAM 2016 R1

Usprawnienia w obróbce

Toczenie zgrubne - Nowa strategia „Toczenie po rampie”

Nowa strategia „toczenie po rampie” umożliwia wykonanie obróbki narzędziem typu V. Pozwala generować ścieżki narzędzia na obydwie krawędzie skrawające. Wykonuje obróbkę ze zmienną głębokością, co pozwala zmniejszyć efekt powstawania karbu.

Rowki profile - Nowa opcja „wstępne zagłębienie”

Przed tradycyjnym przejściem wykończeniowym istnieje teraz możliwość włączenia/wyłączenia opcji „wstępnego zagłębienia”. Daje to wpływ na ilość pozostawianego materiału, możliwość ustawienia punktu początkowego zagłębienia a także kontrolę nad posuwem obróbki.

Aktualizacja Operacji

Operacje w EDGECAM przepisano, udoskonalono i usprawniono ich obsługę. Teraz programistom będzie jeszcze łatwiej wykonywać obróbkę detali.

Cykl Otwory - Ulepszona opcja unikania kolizji

Cykl otwory wzbogacono o możliwość inteligentnego wyjazdu narzędzia w celu uniknięcia kolizji z uchwytem przy przejściach narzędzia pomiędzy obrabianymi otworami. Daje to możliwość minimalizacji ilości jego ruchów, skuteczniejszego unikania kolizji a także bezpieczniejszego wiercenia otworów.

Inteligentny cykl w wycinaniu drutowym

Nowy cykl został dodany do interfejsu w wycinaniu drutowym. W oparciu o ustawienia geometrii oraz wprowadzone polecenia decyduje on, czy należy użyć obróbkę 2-osiową czy też 4-osiową. Cykl ten użyteczny jest w przypadku, gdy w jednym procesie stosuje się zarówno obróbkę 2- jak i 4-osiową.

Odległość wycofania - Cykl 5 osiowy

W cyklu 5-osiowym dostępna jest nowa opcja „Odległość wycofania”. Jeżeli narzędzie wykonuje duży ruch kątowy, większy niż limit zmiany kąta, to teraz najpierw zostanie wykonane szybkie wycofanie tuż przy części.

Ulepszenie strategii Workflow

W ramach strategii Workflow wprowadzono opcję „Tryb wiercenia”, która daje wybór pomiędzy stałymi a napędzanymi narzędziami. Ponadto objęto wsparciem dolną głowicę, dzięki czemu będzie ona wykorzystywana bardziej efektywnie.

 

Ulepszenia Cech

Wsparcie dla modelu bryłowego ACIS

Ulepszenie wprowadzone dla modeli ACIS pozwala przechowywać i używać jako model bazowy tylko jedną kopię modelu bryłowego.

Cecha Częściowy kąt otworu

Nowa cecha „Częściowy kąt otworu” pozwala na określenie minimalnego częściowego kąta otworu, dla którego zostanie wyszukana cecha.

 

Ulepszenia w Interfejsie

Obrazki oraz podpowiedzi - Cykle frezowania

W ramach wprowadzonych poprawek, szereg cykli wzbogacono o nowe obrazki oraz podpowiedzi.

 

Ulepszenia w EWS

Odsunięcie 2D w EWS

Wdrożono narzędzie umożliwiające odsunięcie 2D. Pozwala ono na przesunięcie geometrii podczas szkicowania. Skraca tym samym czas potrzebny na wykonanie i wykończenie podobnej geometrii.

Możliwość edycji wymiaru bez wychodzenia z polecenia

EDGECAM w wersji 2016 R1 daje możliwość zmiany wymiaru bez konieczności wychodzenia z polecenia.

EDGECAM 2015 R2

Tokarka - Ustawienia

Udoskonalone polecenie ustawienia tokarki, pozwala na przejrzyste definiowanie obróbki na wrzecionie głównym i przeciwwrzecionie. Nowy sposób definicji obróbki na tokarkach wielokanałowych pomaga w prosty i przejrzysty sposób określić, które funkcje obróbki skrawania są aktywne oraz umożliwia zmianę aktywnego kanału. Natomiast polecenie ustawienia wrzeciona ułatwia edycję okna sekwencji i umożliwia definiowanie obróbki dla przeciwwrzeciona wysuniętego z pozycji bazowej.

 

Zaawansowany moduł 5-osiowy

Rozbudowany moduł 5-osiowy definiuje dedykowany cykl obróbki powierzchni walcowych wewnętrznych tzw. "Obróbka Port". Nowy cykl daje możliwość stosowania strategii zarówno obróbki zgrubnej, jak i wykańczającej. Podczas generowania pojedynczej ścieżki narzędzia możliwe jest zastosowanie obróbki elementu z dwóch stron, co zwiększa elastyczność oraz możliwości zastosowania cyklu.

 

Rozbudowa cyklu pomiarowego dla otworów

Wykorzystanie cyklów pomiarowych np. otworu w EDGECAM 2015 R2 daje znaczną oszczędność czasu. W przypadku wykrycia pozostawionych naddatków ścieżka narzędzia zostaje dopasowana automatycznie oraz jest korygowana względem naddatków obróbkowych. Cykl optymalizuje prędkości, a także np. zwiększa prędkość posuwu, gdy nie wykryto naddatku i narzędzie wykonuje ruch poza materiałem.

 

Symulacja gwintowania

Do nowej wersji wprowadzono w pełni kinematyczną symulację gwintowania, co pozwala użytkownikom na analizowanie gwintów stworzonych w cyklu gwintowania. Daje to możliwość kontroli jakości wykonanego gwintu, jego długości wraz z głębokością, jak również w gwintach wielozwojnych pozwala określić rozłożenie kolejnych wejść.

 

Ulepszona konfiguracja obrabiarek

Ulepszenie konfiguracji obrabiarek gwarantuje producentom możliwość uniknięcia potencjalnych kolizji podczas obróbki skrawaniem na tokarkach z wrzecionem głównym i przeciwwrzecionem. Jedną z nich jest możliwość zdefiniowania ruchu podwrzecionem i wrzecionem głównym w osi X obrabiarki. W ten sposób użytkownik może zwiększyć przestrzeń pracy obrabiarki, co w prosty i intuicyjny sposób pozwala wyeliminować kolizje.

 

Creo – parametryzacja w plikach

Nowe wsparcie dla Creo pozwala użytkownikom uruchomić oprogramowanie EDGECAM z poziomu programu "Creo Parametric". Plik wynikowy zawiera wówczas cenne informacje o modelu, w tym dane gwintu.

 

EDGECAM Workflow Solids (EWS)

Wiele ulepszeń wprowadzono do wewnętrznego systemu modelowania EDGECAM Workflow Solids. Do tworzenia kołnierzy i rowków zdefiniowano w EWS narzędzie "dłutowanie", które szybko i łatwo dopasuje się do kształtu danego profilu. Użytkownik podając szerokość, głębokość oraz wskazując profil - w prosty i intuicyjny sposób tworzy nową geometrię. 

EDGECAM 2015 R2 wprowadza możliwość automatycznego dodawania wiązań i wymiarów w EWS, poprzez polecenie Analiza Szkicu. Użytkownicy zaoszczędzą znaczną ilość czasu dzięki tworzeniu szkiców z plików DXF / DWG.

 

Moduł do obróbki wycinania drutowego Wire EDM

Wire EDM korzysta z bardziej zaawansowanej kontroli dla 2- i 4- osiowego wycinania drutowego. Dodano min. złagodzenie naroży, ale zaoferowano 4 warianty komendy.

Od swojej pierwszej wersji EDGECAM cykl wycinania drutowego EDM obsługuje przerwy w ścieżce w celu wprowadzenia przewinięcia drutu oraz wykonania mostków. Polecenie to zostało rozszerzone w 2015 R2. Teraz system automatycznie generuje wiele mostków dla dużych, ciężkich lub złożonych elementów.

 

Wykrywanie kolizji

Najnowsza wersja zapewnia dodatkowo wykrywanie kolizji poprzez kontrolę powiązań ruchów roboczych i szybkich pomiędzy wszystkich cyklami frezowania. Ruchy łączeń są teraz automatycznie sprawdzane w stosunku do półfabrykatu i uchwytu. W miejscach, gdzie są wykrywane kolizje, narzędzie wycofuje się na wysokość bezpieczną. W oparciu o informacje zawarte w magazynie narzędzi wybrany frez będzie odsuwany na bezpieczną odległość.

 

Wsparcie dla sond M&H

Nowe jak i istniejące cykle pomiarowe objęto wsparciem dla pomiaru sondami M&H.

EDGECAM 2015 R2 obsługuje sondy z M&H. Użytkownicy mogą dokonywać pomiary obrabianych przedmiotów i symulować ruchy sondy w sześciu odrębnych cyklach pomiarowych. Każdy cykl został również wzbogacony o osiem nowych funkcji, co daje większe możliwości uzyskania danych podczas kontroli.

EDGECAM 2015 R1

Technologia Wave w toczeniu rowków

W oparciu o technologię frezowania Wave EDGECAM 2015 R1 wprowadza zupełnie nowy cykl toczenia, a mianowicie Wave w toczeniu. Narzędzie utrzymuje stałe warunki skrawania, dzięki czemu umożliwia znacznie szybsze skrawanie oraz wydłużenie jego żywotności. Podobnie do innych poleceń tokarskich w cyklu definiujemy półfabrykat, aby wyeliminować jałowe ruchy narzędzia.

 

Obsługa wielu zamocowań

Nowa wersja wprowadza dodatkowo udoskonalenie systemu Workflow poprzez wspieranie wielu zamocowań w środowisku toczenia oraz frezowania. To oznacza, że zarówno modele, półfabrykaty i uchwyty mogą zostać przeniesione do następnych nowo stworzonych sekwencji obróbki. Rozwiązanie to popiera stosowanie jednego pliku CAM do wielu zamocowań, a także zapewnia asocjatywne przeliczanie naddatków półfabrykatu pomiędzy ustawieniami.

 

Tematy - dostosowanie wstążkowego paska

Domyślny pasek wstążkowy można dostosować, a następnie zapisać jako „Temat”. Tematy mogą zostać wyeksportowane na inne stanowiska EDGECAM oraz wdrożone w całej sieci. Użytkownicy mogą dostosować swój indywidualny motyw korzystając z najczęściej używanych poleceń, a nawet dodając własne makra.

 

EDGECAM Workflow Solids (EWS)

Nowe polecenia dodano do wewnętrznego systemu modelowania. Pliki DXF oraz DWG mogą zostać zaimportowane w celu przyśpieszenia procesu projektowania. EWS umożliwia tworzenie zewnętrznych oraz wewnętrznych gwintów. W obrębie modelowania wprowadzono szereg poleceń oszczędzających czas m. in. funkcję kopiowania/przenoszenia, a także szyk liniowy i kołowy.

 

Wycinanie drutowe EDM

Wycinanie drutowe udostępniono w środowisku Workflow. EDGECAM 2015 R1 oferuje pełną symulację maszyny łącznie z wyświetlaniem półfabrykatu, a także jego przekroju poprzecznego.

 

Toczenie na frezarce

Wprowadzono nową konfigurację obrabiarki, która umożliwia toczenie na centrach frezarskich. W konfiguracji mamy możliwość wygenerowania kodu NC, a także dostępna jest pełna grafika obrabiarki podczas symulacji ścieżek narzędzia.

 

Wskazywanie powierzchni

Cykle wierszowania, koncentryczny, profilowania, obróbki naroży i obróbki ołówkowej zostały udoskonalone w celu umożliwienia „bezpośredniego wskazywania”. Oznacza to, że można wskazać poszczególne powierzchnie, bez konieczności tworzenia zakresów, gdyż cały model będzie chroniony.

 

Nowy cykl grawerowania

Nowe polecenie obróbki „cykl grawerowania” umożliwia kształtowanie złożonych profili i naroży, a także obróbkę tekstów graficznych. W cyklu możemy bezpośrednio wskazać geometrię, gdyż współpracuję z profilami, powierzchniami oraz cechami. Cykl zapewnia cztery różne typy strategii.

 

Uporządkowanie ścieżek w cyklu zgrubnym i profilowania

Funkcja optymalizacji została dodana zarówno do cyklu zgrubnego i profilowania dzięki, czemu mamy większą kontrolę nad ścieżkami narzędzia. Użytkownicy mogą wyeliminować niepotrzebne ruchy narzędzia dyktując kolejność, którą regiony będą obrabiane.