Obróbka 5-osiowa

Moduł oferuje szeroki zakres 4 i 5- osiowych strategii obróbkowych dla plików powierzchniowych jaki bryłowych.

Wydajna obróbka 5- osiowa

Obróbka 4 i 5- osiowa w integracji ze środowiskiem obróbki 3- osiowej umożliwia stosowanie najbardziej wydajnych strategii. Pozwala znacznie rozszerzyć zakres oferowanych usług. Dodatkowo uzyskujemy lepszą jakość powierzchni swobodnych. Otwiera możliwość wykonania obróbki powierzchni pochylonych pod kątem ujemnym i głębokich kieszeni, a także redukuje ilość kolejnych mocowań elementów w obrabiarce.

Operacje są bardzo łatwe w zastosowaniu. Podnoszą równocześnie efektywność i produktywność, aby uzyskać dostęp do instrukcji wystarczy najechać kursorem na ilustrację, aby System Pomocy EDGECAM wyświetlił wszelkie objaśnienia.

Korzyści

  • Obróbka z jednego zamocowania przebiega szybciej. Eliminuje czas potrzebny na indeksowanie. Zapobiega potencjalnym błędom wynikającym z ustawień pomiędzy poszczególnymi położeniami kątowymi.
  • Pozwala uzyskać wyższą jakość powierzchni. Utrzymywanie w każdym momencie obróbki stałego punktu styczności narzędzia z materiałem, zwiększa jego żywotność.
  • Kontrola kąta natarcia narzędzia względem elementu obrabianego daje pełen zakres możliwości obróbki powierzchni pochylonych po katem dodatnim jak i ujemnym oraz pozwala na obróbkę głębokich kieszeni kanałów. Eliminuje konieczność stosowania kolejnych serii cykli i dodatkowego indeksowania.
  • Zapewnia możliwość kompleksowej obróbki części, które poprzednio musiały być wykonywane innymi technikami. Zwłaszcza krótkich serii i prototypów.

Strategie obróbkowe

EDGECAM oferuje szeroki zakres 4 i 5- osiowych strategii. Można je stosować do obróbki zarówno plików bryłowych jaki i powierzchniowych:

  • 5-osiowe profilowanie – używane do obróbki zmiennych i stałych pochyleń o kątach dodatnich i ujemnych.
  • 5-osiowe wierszowanie – z pełną kontrolą kątów pochylenia i natarcia – do obróbki wykończeniowej dla wielu powierzchni jednocześnie.
  • 5-osiowa obróbka wzdłuż krzywych – do tworzenia rowków, wycinania, grawerowania i blach.
  • 5-osiowe strategie dedykowane – do obróbki elementów typu wirniki, turbiny.
  • Strategie do obróbki kanałów dolotowych – w silnikach i rurach.
  • Strategie do obróbki zaokrągleń – np. w oprzyrządowaniu form wtryskowych.

Automatyczne wykrywanie kolizji

EDGECAM oferuje bezpieczne i sprawdzone operacje obróbki z automatycznym wykrywaniem i unikaniem kolizji.

Podczas generowania ścieżki, system pozwala kontrolować położenie narzędzia i uchwytu w odniesieniu do powierzchni prowadzących i chronionych. Ten pełen zakres kontroli daje możliwość dodatkowego pochylenia narzędzia, definiowania wyjazdu na odległość bezpieczną lub usunięcie ścieżki. Podobne opcje można stosować także do oprawek i chwytu narzędzia.

Zaawansowane metody kontroli ścieżki dla narzędzi typu frezy sferyczne, pozwalają obrabiać elementy o ograniczonej przestrzeni obróbczej np. kanały dolotowe.

Pełna symulacja obróbki

Z modułem 4 i 5- osiowym zintegrowano moduł symulacji, który pozwala śledzić przebieg pracy obrabiarki i zmiany orientacji kolejnych położeń kątowych wszystkich podzespołów. Ta bardzo ważna funkcjonalność zapewnia bezpieczeństwo procesu dla obrabiarek 4 i 5- osiowych.

Nawet małe ruchy kątowe mogą generować duże zmiany położenia poszczególnych elementów osi obrotowych i stanowić potencjalne miejsce kolizji. Dlatego też pełna wizualizacja obróbki 4 i 5- osiowej obróbki jest niezwykle istotna.

Z modułem symulacji powiązano również Kreator postprocesorów wraz z grafiką.

Obróbka 4 i 5- osiowa jest znacznie wydajniejsza niż standardowa obróbka 3- osiowa połączona z indeksowaniem detalu.

Inteligentna obróbka CNC w Twojej firmie. Sprawdź nasze usługi:
SZKOLENIA EDGECAM POSTPROCESORY