Integracja CAD z CAM

Solid Machinist integruje CAD z CAM, zapewnia pełną asocjatywność ścieżek obróbki z modelem bryłowym.

Integracja CAD z CAM

Głównym kierunkiem optymalizacji obróbki z modułem do integracji CAD z CAM EDGECAM Solid Machinist, jest współbieżne projektowanie i wytwarzanie. Asocjatywne połączenie oryginalnego detalu CAD 3D z EDGECAM Solid Machinist w istotny sposób redukuje czas generowania nowego programu obróbki.

Korzyści z modułu do integracji CAD z CAM

 • Pełna integracja ścieżek z modelem CAD 3D – EDGECAM Solid Machinist integruje CAD z CAM, generuje cykle obróbki na podstawie modeli bryłowych. Pozwala użytkownikowi wczytać model CAD 3D bez translacji. W oparciu o wykryte cechy technologiczne, system proponuje odpowiednie strategie obróbki.
 • Gwarantowana integracja danych – Solid Machinist zapewnia pełną integrację z systemem CAD 3D. Operacje obróbcze wykonywane są na rzeczywistym modelu, a nie na wczytanym przez translatory. Pozwala to stosować inteligentne metody obróbki.
 • Programowanie operacjami – Operacje obróbcze są automatycznie dobierane do wykrytych cech technologicznych. Redukuje to ilość wprowadzanych z klawiatury parametrów a także czas generowania programu NC.
 • Pełne odwzorowanie cech technologicznych – Model otwarty w EDGECAM wygląda dokładnie tak, jak go zaprojektowano w programie CAD. Stosując polecenia wyszukiwania cech, Solid Machinist poprzez integrację CAD z CAM pobiera informacje potrzebne do obróbki bezpośrednio z modelu CAD 3D. Wykrywa cechy frezarskie: kieszenie, stemple, otwory, powierzchnie swobodne oraz cechy tokarskie. Pobiera też informacje o ich położeniu. Na tej podstawie proponuje stosowne strategie oraz narzędzia do obróbki.
Integracja CAD z CAM
Integracja CAD z CAM - EDGECAM Solid Machinist.

Integracja CAD z CAM - aktualizacja detalu

Wprowadzanie zmian w projekcie CAD 3D zazwyczaj pociąga konieczność ponownego programowania nowej ścieżki obróbczej dla projektu z naniesionymi poprawkami. To znacznie podnosi koszty wytwarzania. Integracja CAD z CAM EDGECAM Solid Machinist wykrywa modyfikacje w projektowanym modelu bryłowym i informuje o nich użytkownika. Ten decyduje, czy zaktualizować model do nowej wersji projektu. Następuje potem automatyczna aktualizacja cech technologicznych, tworzony jest rejestr zmian, a ścieżka narzędzia zostaje zaktualizowana. W każdej chwili użytkownik może cofnąć zmiany, wracając do pierwotnego modelu. EDGECAM potrafi też dla wprowadzonych modyfikacji automatycznie stworzyć nowy kod NC.

Kompatybilność z systemami CAD:

 • Autodesk Inventor,
 • Catia R5,
 • I-Deas,
 • Mechanical Desktop,
 • Part Modeler,
 • Pro/Engineer,
 • Solid Edge,
 • SolidWorks,
 • Unigraphics,
 • Granite,
 • Parasolid.

Daje to nie tylko oszczędności czasu programowania i obróbki, ale też eliminuje błędy. Obróbkę można również definiować na podstawie plików płaskich (dwg, dxf, dgn), powierzchniowych (igs, vda) i STL.

Inteligentny cykl zgrubny

Jeden cykl zgrubny pozwala obrabiać pliki 2D jak i 3D. W obróbce zgrubnej można stosować także technologię WAVE.

Cykl zgrubny EDGECAM generuje automatycznie optymalne sposoby wejścia narzędzia i dalszej obróbki dla danego obszaru detalu. Przykładowo, ruchy trochoidalne pozwalają uniknąć obróbki pełną szerokością narzędzia. Określenie dowolnego kształtu półfabrykatu skraca czas wytwarzania i eliminuje obróbkę pustych przestrzeni. Obróbka resztek pośrednich daje też wyższą jakość powierzchni do dalszych etapów obróbki wykończeniowej. W ten sposób EDGECAM Solid Machinist skutecznie optymalizuje czas wytwarzania detalu.

Inteligentna obróbka CNC w Twojej firmie. Sprawdź nasze usługi:
SZKOLENIA EDGECAM POSTPROCESORY