Cykle pomiarowe

Programowanie cykli pomiarowych. Za pomocą prostych narzędzi tworzone są ścieżki i generowane pomiary.

Cykle pomiarowe

Cykle pomiarowe w EDGECAM Inspect łączą w sobie wiodące w branży narzędzia metrologiczne i wiedzę specjalistyczną.

To w pełni funkcjonalne i łatwe w użyciu rozwiązanie przeznaczone dla użytkowników, którzy chcą szybko zaprogramować cykle pomiarowe przy pomocy prostych, wydajnych narzędzi tworzących ścieżkę i pozwalających na wygenerowanie wiarygodnych pomiarów.

Korzyści z cykli pomiarowych

 • Solidne metody kalibracji sondy.
 • Wsparcie dla dowolnego producenta sond.
 • Zintegrowanie cykli pomiarowych z cyklami obróbkowymi.
 • Wyświetlanie otrzymywanych wyników.
 • Wiele formatów raportów wyjściowych.
 • Obsługa wielu maszyn.
 • Możliwy do przystosowania dla konkretnego użytkownika.

Cykle pomiarowe w EDGECAM oferują niezrównaną łatwość użycia oraz zaawansowane generowanie ścieżek sondy, zarówno w trakcie procesu wytwarzania jak i podczas ostatecznej kontroli pomiarowej detalu.

 

cykle pomiarowe edgecam inspect
cykle pomiarowe środowisko programowe

Funkcje cykli pomiarowych

 • Punkty i Szyki Punktów.
 • Cechy Kołowe.
 • Cechy Płaszczyznowe.
 • Pomiar kieszeni lub stempla.
 • Orientacja.
 • Kształt.
 • Legalizacja Procesu 

  Złożone operacje obróbki CNC mogą być łatwo sprawdzone za pomocą cykli pomiarowych. Producenci wytwarzający części o wysokiej wartości mogą szybko i łatwo wygenerować ścieżkę dla sondy i zintegrować cykle pomiarowe z cyklami obróbkowymi. EDGECAM Inspect zapewnia wszechstronny zestaw cech geometrycznych i konstrukcyjnych przeznaczonych do pomiaru charakterystycznych elementów detalu, takich jak stemple czy kieszenie, oraz do pomiaru grubości bądź wysokości, natomiast intuicyjny interfejs użytkownika i przepływ pracy pozwalają płynnie przejść od programowania cykli CAM do cykli pomiarowych.

  Kalibracja sondy 

  Cykle pomiarowe w EDGECAM Inspect oferują użytkownikowi kilka możliwości skalibrowania sondy pomiarowej.

  Niezależnie od tego, czy aplikacja wymaga najwyższej dokładności, szybkości i wszechstronności, EDGECAM Inspect posiada wszystkie potrzebne funkcje. Autorskie algorytmy zarządzania kompensacją promienia sondy w każdym scenariuszu pomiarowym zapewniają użytkownikowi spójność wyników w różnych wieloosiowych przypadkach pomiarowych. Wszystko to przy zachowaniu niezależności sondy pomiarowej używanej na maszynie.

Środowisko programowania cykli pomiarowych

EDGECAM Inspect jest idealnym środowiskiem dla programistów CAM do opracowywania cykli obróbkowych i pomiarowych w jednym pliku. Ponieważ przepływ pracy kontrolnej jest ściśle zintegrowany z obszarem roboczym EDGECAM , przejście z obróbki do pomiaru i z powrotem jest płynne. Niezależnie od tego czy łączy się cykle pomiarowe z cyklami obróbkowymi w celu zautomatyzowania procesu ustawiania części, zarządzania półfabrykatem dla zgrubnych operacji lub końcowego zatwierdzania części. EDGECAM Inspect zapewnia pojedyncze środowisko programistyczne do zarządzania wszystkimi aspektami procesu obróbki.

Szablon raportu

Interaktywne wyniki zwrotne są dostarczane w postaci szablonu raportu w stylu CMM wraz z graficznymi, kolorowymi informacjami o odchyleniach, które są wyświetlane w modelu CAD. EDGECAM Inspect zapewnia również przydatną funkcję symulacji wyników, która pozwala na tworzenie symulowanych wyników w trybie offline z maszyny, co umożliwia dostosowanie raportów bez konieczności podłączania do maszyny. Elastyczne opcje tolerancji pozwalają na pełne raportowanie mierzonych cech z oceną pozytywną lub negatywną.

symulacja obróbki edgecam
generowanie pomiarów na detalach

Zestaw cech

Podczas korzystania z narzędzi do rozpoznawania cech, EDGECAM Inspect pomaga zoptymalizować proces programowania umożliwiając użytkownikowi zaprogramowanie wielu funkcji jednym kliknięciem myszy. Zestaw cech EDGECAM Inspect zapewnia następujące funkcje:

 • Punkty i Szyki punktów – Oceniaj proste odchylenie osi, stan półfabrykatu lub profilu za pomocą funkcji pojedynczych punktów lub wielopunktowych.
 • Cechy Kołowe – Niezależnie od tego czy posiadamy cechę wewnętrzną czy zewnętrzna, EDGECAM Inspect ma zdolność oceny otworów i stempli pod względem wielkości, położenia i/lub kształtu.
 • Cechy Płaszczyznowe – Mierz cechy płaskie z opcją raportowania odpowiednich współrzędnych i/lub kształtu.
 • Pomiar kieszeni lub stempla – Mierz grubość i szerokość za pomocą funkcji podobnych do suwmiarki.
 • Orientacja – Raportuj charakterystyczne wymiary takie jak kąty pomiędzy obiektami lub kąt względem osi.
Inteligentna obróbka CNC w Twojej firmie. Sprawdź nasze usługi:
SZKOLENIA EDGECAM POSTPROCESORY