Frezowanie 3D

Kompletne rozwiązanie do generowania wysokiej jakości ścieżek narzędzia oraz programowania obróbki elementów skomplikowanych.

Obróbka skomplikowanych powierzchni

Moduł Frezowanie 3D oferuje szeroki zestaw zaawansowanych cykli 3D, poprzez generowanie optymalnych ścieżek narzędzia dla dowolnych modeli bryłowych oraz powierzchni obróbka przebiega bezproblemowo i bezkolizyjnie.

Korzyści
  • Kompleksowa symulacja ruchów maszyny oraz procesu obróbki.
  • Pełna kontrola kolizji.
  • Kontrola zakresu – kontakt narzędzia do wewnątrz, na zewnątrz, etc.
  • Szybkie ruchy łączenia ścieżek dla obróbki HSM.
  • Użycie półfabrykatu redukuje przejścia narzędzia w powietrzu.

Moduł oferuje również narzędzie do pryzmatycznej obróbki. Daje potężne strategie do kształtowania elementów przestrzennych i powierzchni. Bogaty pakiet zaawansowanych cykli obróbki 3D pozwala generować ścieżki dla wszystkich typów geometrii. Zaawansowane cykle EDGECAM umożliwiają skuteczną optymalizację torów narzędzia.

Redukcja czasu obróbki podnosi wydajność maszyn oraz firmy.

Współpraca z systemami CAD

W przeciwieństwie do wielu innych systemów, EDGECAM jest CAD neutralny. Daje możliwość współpracy pomiędzy CAD i CAM bez względu na to, jakiego systemu CAD używasz. To współdziałanie nie wymaga przeliczania danych. Niezależnie od wprowadzanych przez konstruktora zmian, obróbka pozostaje asocjatywna z modelem.

EDGECAM obsługuje modele z:

  • Autodesk Inventor, Solid Edge, SolidWorks, Pro/ENGINEER, Pro/DESKTOP Unigraphics, NX5, CATIA V5.

Oraz niezależne formaty:

  • IGES, DXF, VDA, Parasolid, STEP AP203 i AP214, ACIS.

Obróbka zgrubna

EDGECAM stosuje dla kolejnych regionów obróbki najbardziej efektywne sposoby wejścia narzędzia w materiał. Wykorzystuje także strategię WAVE oraz ścieżki trochoidalne. Automatyczne dopasowanie ścieżek eliminuje skrawanie pełną średnicą narzędzia. Zapewnia sprawny i bezpieczny przebieg całego procesu. Umożliwia obróbkę z wyższymi prędkościami.

Strategia obróbki zgrubnej WAVE

W tradycyjnej obróbce zgrubnej szerokość skrawania definiowana jest jako wartość procentowa średnicy narzędzia. Stąd konieczność stosowania mniejszych prędkości posuwu np. w przypadku dojścia narzędzia do narożnika lub podczas wchodzenia w materiał. Strategia zgrubna WAVE skutecznie eliminuje te niedogodności.

Obróbka 3D w przedsiębiorstwach

Możliwości cykli obróbki 3D doceniły już przedsiębiorstwa z branży lotniczej, prototypowania, produkcji form oraz ogólnej inżynierii.

Inteligentna obróbka CNC w Twojej firmie. Sprawdź nasze usługi:
SZKOLENIA EDGECAM POSTPROCESORY