Wire EDM

Moduł wycinania drutowego przeznaczony do dokładnej i skutecznej obróbki w 2 lub 4- osiach elementów cienko i grubościennych.

Wire EDM

Moduł wycinania drutowego w EDGECAM umożliwia dokładną i skuteczną obróbkę w 2 lub 4-osiach elementów cienko i grubościennych o skomplikowanym kształcie.

Dzięki zaawansowanym funkcjom, potrafi wycinać powierzchnie takie jak np. nieregularne stożki i powierzchnie o zmiennym pochyleniu. Moduł wycinania drutowego pozwala też stosować jedną z kilku dostępnych metod obróbki bez nadzoru.

Intuicyjny interfejs użytkownika

Cykle 2 i 4-osiowe pozwalają użytkownikowi sprawnie sterować całym procesem. Kierunek obróbki, automatyczne odsunięcia ścieżki od profilu, wejścia/wyjścia po łuku, szerokość mostka, długość wyjść i technologia cięcia to zaledwie kilka z dostępnych w programie parametrów. Wszystkie funkcje posiadają objaśnienia. Pokazują one, w jaki sposób dany parametr wpłynie na wygenerowaną ścieżkę narzędzia.

Tworzenie oraz usuwanie mostków wielokrotnych

EDGECAM Wire umożliwia użytkownikowi stosowanie wielu otworów startowych na jednym elemencie. System potrafi automatycznie utworzyć mostki w pobliżu kolejnych nowych otworów startowych. EDGECAM Wire pozwala stosować jedną z kilku różnych metod obróbki bez nadzoru. Dla procesu wycinania na maszynach wyposażonych w urządzenia do automatycznego nawlekania drutu przygotowano dedykowaną strategię pozwalającą na wykonanie detali bez obecności operatora jako osoby nadzorującej. W trakcie obróbki bez nadzoru pozostawiane są wszystkie mostki, a w pierwszej kolejności wykonuje się cięcia wstępne. Moduł posiada liczne strategie odcinania części od półfabrykatu.

Postprocesory

EDGECAM Wire obsługuje szeroką gamę maszyn EDM wiodących producentów m.in.:

 • Agie
 • Charmilles
 • Brother
 • Fanuc
 • Hitachi
 • Makino
 • Ona
 • Sodick
 • Seibu
 • Mitsubishi

Parametry technologiczne dostarczane są również w plikach wyjściowych JOB/Script dla Agie, bądź w CMD dla Charmilles. Zaawansowane postprocesory można intuicyjnie konfigurować dla różnych modeli i ustawień wycinarek.

Automatyczne strategie wycinania

EDGECAM Wire oferuje predefiniowane strategie wycinania dla automatycznego dobierania kolejności cięć zgrubnych, wykończeniowych oraz odcinania mostków. Użytkownik może wybrać m.in. ‘strategię cięcia w dzień i w nocy czyli z operatorem lub bez.

 • Naroża ostre, stożkowe oraz ze stałym promieniem – stosowane dla stożków o zmiennej zbieżności.
 • Oddzielne cięcia zgrubne od wykończeniowych oraz dostępne odcinanie mostków.
 • Dodatkowe M-kody zawierające „Stop / Opcjonalny stop”, „Włącz / wyłącz obrabiarkę” oraz „Cięcie drutem / otwór” konfigurowalne w dowolnym punkcie.
 • Automatyczne tworzenie otworu startowego z wykorzystaniem punktów CAD lub konfigurowalną strategią użytkownika.
 • Polecenie nawlekania drutu dla obsługiwanych maszyn.
 • Stosowanie wejść eliminujących ślady na gotowej części.
Inteligentna obróbka CNC w Twojej firmie. Sprawdź nasze usługi:
SZKOLENIA EDGECAM POSTPROCESORY