Wire EDM

Moduł WIRE EDM wycinania drutowego przeznaczony do obróbki w 2 lub 4- osiach elementów cienko i grubościennych.

Moduł Wire EDM wycinanie drutowe

Moduł Wire EDM wycinania drutowego w EDGECAM umożliwia dokładną i skuteczną obróbkę w 2 lub 4-osiach elementów cienko i grubościennych o skomplikowanym kształcie.

Dzięki zaawansowanym funkcjom, potrafi wycinać powierzchnie takie jak np. nieregularne stożki i powierzchnie o zmiennym pochyleniu. Moduł wycinania drutowego pozwala też stosować jedną z kilku dostępnych metod obróbki bez nadzoru.

Intuicyjny interfejs użytkownika

Cykle 2 i 4-osiowe pozwalają użytkownikowi sprawnie sterować całym procesem. Kierunek obróbki, automatyczne odsunięcia ścieżki od profilu, wejścia/wyjścia po łuku, szerokość mostka, długość wyjść i technologia cięcia to zaledwie kilka z dostępnych w programie parametrów. Wszystkie funkcje posiadają objaśnienia. Pokazują one, w jaki sposób dany parametr wpłynie na wygenerowaną ścieżkę narzędzia.

Tworzenie oraz usuwanie mostków wielokrotnych

EDGECAM Wire EDM wycinanie drutowe umożliwia użytkownikowi stosowanie wielu otworów startowych na jednym elemencie. System potrafi automatycznie utworzyć mostki w pobliżu kolejnych nowych otworów startowych. EDGECAM Wire EDM wycinanie drutowe pozwala stosować jedną z kilku różnych metod obróbki bez nadzoru. Dla procesu wycinania na maszynach wyposażonych w urządzenia do automatycznego nawlekania drutu przygotowano dedykowaną strategię pozwalającą na wykonanie detali bez obecności operatora jako osoby nadzorującej. W trakcie obróbki bez nadzoru pozostawiane są wszystkie mostki, a w pierwszej kolejności wykonuje się cięcia wstępne. Moduł posiada liczne strategie odcinania części od półfabrykatu.

Moduł wycinania drutowego przeznaczony do dokładnej i skutecznej obróbki w 2 lub 4- osiach elementów cienko i grubościennych.
EDGECAM Wire obsługuje szeroką gamę maszyn EDM wiodących producentów

Postprocesory do modułu Wire EDM wycinanie drutowe

EDGECAM Wire EDM wycinanie drutowe obsługuje szeroką gamę maszyn EDM wiodących producentów m.in.:

 • Agie
 • Charmilles
 • Brother
 • Fanuc
 • Hitachi
 • Makino
 • Ona
 • Sodick
 • Seibu
 • Mitsubishi

Parametry technologiczne dostarczane są również w plikach wyjściowych JOB/Script dla Agie, bądź w CMD dla Charmilles.

Zaawansowane postprocesory można intuicyjnie konfigurować dla różnych modeli i ustawień wycinarek.

Automatyczne strategie wycinania w Wire EDM wycinanie drutowe

EDGECAM Wire EDM wycinanie drutowe oferuje predefiniowane strategie wycinania dla automatycznego dobierania kolejności cięć zgrubnych, wykończeniowych oraz odcinania mostków. Użytkownik może wybrać m.in. ‘strategię cięcia w dzień i w nocy czyli z operatorem lub bez.

 • Naroża ostre, stożkowe oraz ze stałym promieniem – stosowane dla stożków o zmiennej zbieżności.
 • Oddzielne cięcia zgrubne od wykończeniowych oraz dostępne odcinanie mostków.
 • Dodatkowe M-kody zawierające „Stop / Opcjonalny stop”, „Włącz / wyłącz obrabiarkę” oraz „Cięcie drutem / otwór” konfigurowalne w dowolnym punkcie.
 • Automatyczne tworzenie otworu startowego z wykorzystaniem punktów CAD lub konfigurowalną strategią użytkownika.
 • Polecenie nawlekania drutu dla obsługiwanych maszyn.
 • Stosowanie wejść eliminujących ślady na gotowej części.
EDGECAM Wire oferuje predefiniowane strategie wycinania dla automatycznego dobierania kolejności cięć zgrubnych, wykończeniowych oraz odcinania mostków.
Inteligentna obróbka CNC w Twojej firmie. Sprawdź nasze usługi:
SZKOLENIA EDGECAM POSTPROCESORY