Centra obróbcze

Dedykowany wieloosiowy moduł tokarski do obsługi centr obróbczych, tokarsko – frezarek z wykorzystaniem narzędzi napędzanych, w osiach C, Y i B.

Centra obróbcze

Obsługa wielowrzecionowych automatów tokarsko – frezarskich z wykorzystaniem narzędzi napędzanych (frezy i wiertła) w osiach C, Y i B zwiększają efektywność obróbki. Pozwalają wykonywać kompletne detale w jednej operacji. Pełna synchronizacja, kontrola priorytetów wrzecion i możliwości symulacyjne skutecznie eliminacją ryzyko wystąpienia kolizji.

Korzyści z modułu do obsługi centr obróbczych

  • Zintegrowane polecenia do ustawień kinematyki i przestrzeni roboczej obrabiarki.
  • Wybór wrzeciona jednym poleceniem. W oknie przeglądarki instrukcje obróbki przypisywane są w przejrzysty sposób do konkretnego wrzeciona.
  • Synchronizacja głowic, kontrola kolizji i priorytety wrzecion. Obróbka lustrzana i synchronizacja pracy głowic. Definiowanie obróbki na tzw. linii czasu usprawnia weryfikację ścieżek.
  • Programowane w prosty i elastyczny sposób – przechwyt przeciw wrzeciona, synchronizacja prędkości obrotowych i powrót do pozycji.
  • Jednoczesna symulacja pracy wrzeciona oraz przeciw wrzeciona. Ciągła symulacja obróbki z możliwością animacji przechwytu obrabianego detalu i wysunięcia kolejnego półfabrykatu detalu do zderzaka. Symulację można powtarzać wielokrotnie, odzwierciedlając w ten sposób ruchy podajnika pręta.

Dedykowany wieloosiowy moduł tokarski do obsługi centr obróbczych.

Pozwala obrabiać detale na tokarkach z przeciw wrzecionem, odpowiednio optymalizować czas trwania poszczególnych cykli, wykonać kompleksową obróbkę detalu w jednej operacji i integrować polecenia. Dzięki czemu cały proces obróbkowy jest efektywny i odpowiednio zoptymalizowany.

Obsługa wielowrzecionowych automatów tokarsko - frezarskich z wykorzystaniem narzędzi napędzanych, frezy i wiertła, w osiach C, Y i B.
Moduł do obsługi automatów tokarskich steruje narzędziami napędzanymi (frezy i wiertła) w osiach C, Y i B, umożliwiając wykonanie obróbki na wrzecionie głównym i przeciw wrzecionie

Centra obróbcze - Automaty tokarskie

Moduł do obsługi automatów tokarskich steruje narzędziami napędzanymi (frezy i wiertła) w osiach C, Y i B, umożliwiając wykonanie obróbki na wrzecionie głównym i przeciw wrzecionie. Realistyczna symulacja narzędzi napędzanym pozwala uniknąć kolizji wynikających z małych przestrzeni obróbczych na centrach tokarskich.

Praca w osiach C&Y&B przebiega w dwóch trybach:

  • Płaskim – pozwala korzystać z cykli frezowania 2,5 osiowego do wykonywania np. kieszeni, obróbki tekstów czy otworów na powierzchni czołowej walca. Umożliwia także obróbkę powierzchni.
  • Obrotowym – do wykonywania np. ślimaków, kieszeni, tekstów i otworów na powierzchni obrotowej walca.

Prosty w obsłudze wieloosiowy moduł tokarski do obsługi centr tokarskich.

Wielowrzecionowa struktura maszyny znacznie skraca czas i umożliwia kompletne wykonanie detalu w jednej operacji. Cykle zintegrowane z dostępnymi na tokarkach poleceniami sterowania znacznie upraszczają proces programowania i załączają automatycznie potrzebne M-funkcje i G-kody.

Inteligentna obróbka CNC w Twojej firmie. Sprawdź nasze usługi:
SZKOLENIA EDGECAM POSTPROCESORY