Tag: KIMLA

Obróbka 4 i 5-osiowa w integracji ze środowiskiem obróbki 3-osiowej najbardziej wydajną strategią obróbki.

Obróbka 5 osiowa

Moduł obróbka 5 osiowa oferuje szeroki zakres strategii obróbkowych dla plików powierzchniowych jaki bryłowych.

EDGECAM w swojej funkcjonalności posiada szeroki zakres cykli frezarskich przeznaczonych do obróbki prostych jak i skomplikowanych elementów.

Frezowanie

Moduł Frezowanie przeznaczony do programowania obróbki frezarskiej od 2,5 osi do obróbki 5- osiowej symultanicznej.

Kompletne rozwiązanie do generowania wysokiej jakości ścieżek narzędzia. Programowanie obróbki elementów skomplikowanych bądź o powierzchniach swobodnych.

Frezowanie 3D

Moduł frezowanie 3D, rozwiązanie do generowania ścieżek narzędzia oraz programowania obróbki elementów skomplikowanych.

Moduł przeznaczony do obsługi tokarek 2- osiowych, obrabiarek wielogłowicowych, centr tokarskich z przeciw wrzecionem i centr tokarsko-frezarskich.

Toczenie

Moduł toczenie przeznaczony do obsługi tokarek 2- osiowych, obrabiarek wielogłowicowych, centr tokarsko- frezarskich.

Obsługa wielowrzecionowych automatów tokarsko - frezarskich z wykorzystaniem narzędzi napędzanych, frezy i wiertła, w osiach C, Y i B.

Centra obróbcze

Dedykowany wieloosiowy moduł tokarski do obsługi centr obróbczych, tokarsko – frezarek z wykorzystaniem narzędzi napędzanych, w osiach C, Y i B.

Moduł wycinania drutowego przeznaczony do dokładnej i skutecznej obróbki w 2 lub 4- osiach elementów cienko i grubościennych.

Wire EDM

Moduł WIRE EDM wycinania drutowego przeznaczony do obróbki w 2 lub 4- osiach elementów cienko i grubościennych.

Interaktywne narzędzie do uchwycenia i graficznego przedstawienia metod obróbki poszczególnych elementów.

Menadżer Strategii obróbkowych

Menadżer Strategii obróbkowych jest interaktywnym narzędziem przedstawiającym metody obróbki poszczególnych elementów.

Technologia tworzenia ścieżki zapewniająca zachowanie stałej szerokości skrawania na każdym etapie pracy narzędzia w materiale.

Strategia obróbki Wave

Strategia obróbki Wave, technologia tworzenia ścieżki zapewniająca zachowanie stałej szerokości skrawania oraz stałego obciążenia narzędzia.

Rozwiązanie przeznaczone do programowania cykli pomiarowych. Za pomocą prostych narzędzi tworzone są ścieżki i generowane wiarygodne pomiary.

Cykle pomiarowe

Programowanie cykli pomiarowych. Za pomocą prostych narzędzi tworzone są ścieżki i generowane pomiary.

Moduł automatycznie dobiera odpowiednie operacje obróbcze, zapewniając pełną asocjatywność ścieżek obróbki z modelem bryłowym.

Integracja CAD z CAM

Solid Machinist integruje CAD z CAM, zapewnia pełną asocjatywność ścieżek obróbki z modelem bryłowym.

Różnorodne możliwości modelowanie brył, powierzchni i blach, tworzenie rysunków 2D, projektowanie elektrod, automatyzacja projektowania za pomocą makr i skryptów.

EDGECAM CAD Designer

CAD Designer różnorodne opcje modelowanie brył, powierzchni i blach, tworzenie rysunków 2D, projektowanie elektrod.