Tworzenie powierzchni zaślepiającej kieszeń.

W poniższym tutorialu zostanie opisany sposób tworzenia powierzchni, która zaślepi kieszeń w celu możliwości wygenerowania płynnej ścieżki wykańczającej.

Na rysunku widzimy model bryłowy oraz powierzchnię, na której będzie wygenerowana ścieżka wykończeniowa. Jak można od razu zauważyć, przeszkodę będzie stanowić wewnętrzna kieszeń. (Rys.1)

Model bryłowy, zaślepiana powierzchnia
Rys. 1. Model bryłowy.

Tak wygląda wygenerowana ścieżka przy użyciu cyklu „po krzywych”. (Rys.2)

Wygenerowana ścieżka narzędzia bez zaślepienia powierzchni
Rys. 2. Wygenerowana ścieżka narzędzia bez zaślepienia powierzchni.

Powierzchnię zaślepiającą tworzymy następująco:

 • Przechodzimy do zakładki Cechy, wybieramy Geometria i zaznaczamy Powierzchnie.
Zakładka cechy
Rys. 3. Zakładka cechy.
 • Wybieramy powierzchnie zaznaczoną na Rys.1 (najlepiej ją stworzyć w nowej warstwie np. o nazwie „Powierzchnia”).
wybór zaznaczonej powierzchni
Rys. 4. Wybór zaznaczonej powierzchni.
 • W celu rozbicia powierzchni aby zakryła kieszeń przechodzimy na zakładkę Ustawienia, wybieramy opcję Edytuj, a następnie Rozbij (Rys.5).
Rozbicie powierzchni
Rys. 5. Rozbicie powierzchni.
 • Po wybraniu opcji Rozbij, przechodzimy dalej klikając OK (Rys.6), wybieramy utworzoną powierzchnię do rozbicia (Rys. 7) i na koniec zatwierdzamy klikając OK (Rys. 8). Utworzona powierzchnia powinna wyglądać jak na Rys. 9.
Okno dialogowe opcji Rozbij.
Rys. 6. Okno dialogowe opcji Rozbij.
Zaznaczanie elementu do rozbicia
Rys. 7. Zaznaczanie elementu do rozbicia.
Okno Powierzchnia przycięta
Rys. 8. Okno Powierzchnia przycięta.
Utworzona powierzchnia zaślepiająca kieszeń
Rys. 9. Utworzona powierzchnia zaślepiająca kieszeń.

Tak utworzona powierzchnia zaślepia nam kieszeń i może być wykorzystana, aby wygenerować płynne przejście ścieżki, jednak poszerzymy i przytniemy ją na końcach, aby wejścia i wyjścia narzędzia nie odbywały się na krawędziach kieszeni przelotowej.

 • Przechodzimy do warstw i klikając prawym przyciskiem myszy na warstwę, w której znajduję się powierzchnia zaślepiająca wybieramy Pokaż tylko (Rys.10).
Warstwy
Rys. 10. Warstwy.
 • W celu ułatwienia wygaszamy część klikając na Wyświetl część, a następnie zaznaczamy wewnętrzne granice powierzchni jak na Rys. 11 i je usuwamy (pozwoli nam to po poszerzeniu powierzchni przyciąć ją dowolnie narysowaną geometrią).
Wygaszenie modelu bryłowego
Rys. 11. Wygaszenie modelu bryłowego.
 • Wyświetlamy z powrotem część oraz aktywujemy widoczność wszystkich warstw.
 • Przechodzimy do zakładki Ustawienia, rozwijamy Powierzchnie i wybieramy Rozciągnięcie (Rys. 12).
Rozciąganie powierzchni
Rys. 12. Rozciąganie powierzchni.
 • Określamy współczynnik rozciągnięcia (Rys.13) następnie wybieramy krawędź powierzchni do rozciągnięcia (Rys. 14)
Okno funkcji Rozciąganie
Rys. 13. Okno funkcji Rozciąganie.
Wskazanie krawędzi do rozciągnięcia
Rys. 14. Wskazanie krawędzi do rozciągnięcia.
 • Teraz możemy narysować geometrię przycinającą np. prostokąt, aby dociąć nierówne krawędzie powierzchni (Rys. 15).
Rysowanie geometrii przycinającej
Rys. 15. Rysowanie geometrii przycinającej.
 • Wracamy do zakładki Ustawienia, rozwijamy Powierzchnie i wybieramy opcje Przytnij powierzchnie (Rys. 16).
Funkcja przytnij powierzchnię
Rys. 16. Funkcja przytnij powierzchnię.
 • Klikamy OK (Rys.17), a następnie wskazujemy powierzchnię do przycięcia (Rys. 18) oraz elementy tnące (prostokąt) i zatwierdzamy (Rys. 19).
Przytnij powierzchnię
Rys. 17. Przytnij powierzchnię.
Wskazanie powierzchni do przycięcia
Rys. 18. Wskazanie powierzchni do przycięcia.
Wybór elementów
Rys. 19. Wybór elementów.

W efekcie otrzymujemy powierzchnię przyciętą przez wybrane elementy (prostokąt) (Rys. 20), teraz wybierając ją w cyklu wygenerowana ścieżka będzie płynna, a wejścia i wyjścia będą realizowane poza krawędziami kieszeni otwartej (Rys. 21).

Finalny wygląd powierzchni
Rys. 20. Finalny wygląd powierzchni.
Wygenerowana ścieżka obróbkowa
Rys. 21. Wygenerowana ścieżka obróbkowa.

Filmik instruktażowy: