Obróbka frezami baryłkowymi w najnowszym oprogramowaniu CAM EDGECAM 2020.0.

Obróbka frezami baryłkowymi, cykl Głębokie otwory, poprawa w wydajności to najważniejsze ulepszenia, które oferuje najnowsza wersja oprogramowania EDGECAM 2020.0.

Wprowadzenie specjalnej 5-osiowej strategii kontroli pozwalającej na pochylenie narzędzia według punktu kontaktowego w połączeniu z frezem baryłkowym znacząco poprawia wydajność najnowszej wersji EDGECAM.

Obróbka frezami baryłkowymi

Zdaniem Brand Manager – Johna Buehler – „Wspierane w systemie CAM EDGECAM frezy baryłkowe są uważane za jedno z najbardziej wydajnych narzędzi przy obróbce 5-osiowej, dlatego też wprowadzono je do Magazynu narzędzi.”

Oprócz nowej opcji pochylania narzędzia według punktu kontaktowego, zaawansowany cykl 5-osiowy oferuje również dodatkową kontrolę ścieżki narzędzia w strategii SWARF.

“W odpowiedzi na potrzeby klientów w zakresie rozwoju oprogramowania CAM, EDGECAM 2020.0 pozwala użytkownikom na tworzenie skomplikowanych gwintów takich jak VAM i Acme. Wdrożony cykl pozwala na obróbkę zgrubną oraz wykańczającą.” – John Buehler, EDGECAM Brand Manager.

Nowe i ulepszone funkcje wprowadzone do oprogramowania CAM EDGECAM 2020.0 zapewniają zwiększoną wydajność podczas Frezowania i Toczenia. Ponadto system CAM EDGECAM Inspect wzbogaciło się o dodatkowych 13 ulepszeń.

Mając na uwadze potrzebę szybkiego generowania ścieżek narzędzi w celu obniżenia kosztów produkcji, system CAM EDGECAM 2020.0 oferuje znaczny wzrost wydajności podczas obróbki Zgrubnej lub Profilowanie modelu bryłowego.

Wybrane aktualizacje w systemie CAM:

  • Wprowadzenie specjalnej 5-osiowej strategii kontroli pochylenia narzędzia według punktu kontaktowego.
  • Obróbka frezami baryłkowymi.
  • Ulepszenia w obszarze zapewniającym większą wydajność zarówno w przypadku Frezowania jak i Toczenia.
  • Wzrost wydajności podczas obróbki Zgrubnej lub Profilowanie dla modeli bryłowych.
  • Profilowanie Gwintu – nowy cykl w środowisku Toczenia.
  • Strategia obróbki Wave wzbogacona o funkcję „Zapobiegaj wiórom”.
  • Udoskonalenia w module systemu CAM EDGECAM Inspect.
  • Około 50 ulepszeń dotyczących modułu oprogramowania CAD CAM EDGECAM | Designer.

Cykl Głębokie otwory

Wprowadzona wcześniej w cyklu Wiercenie w wydaniu 2018 R1 strategia „Głębokie Otwory” jest udoskonalona, co uzasadnia utworzenie indywidualnego cyklu. Ulepszone i rozmieszczone na poszczególnych kartach opcje w znaczny sposób zwiększają kontrolę nad ścieżką narzędzia.

Profilowanie gwintu

Toczenie oferuje nowy cykl obróbki – Profilowanie gwintu.

„W odpowiedzi na potrzeby klientów w zakresie rozwoju oprogramowania, system CAM EDGECAM 2020.0 pozwala użytkownikom na tworzenie skomplikowanych gwintów takich jak VAM i Acme” mówi John Buehler. „Wdrożony cykl pozwala na obróbkę zgrubną oraz wykańczającą.”

Popularna strategia obróbki Wave wzbogaciła się o opcję “Zapobiegaj wiórom”. Podczas obróbki Zgrubnej ścieżka narzędzia jest generowana w taki sposób, że powstaje na środku cienka ścianka nieobrobionego materiału. Ścianki te stają się słabe, wchodzą w wibrację i pękają, co może powodować uszkodzenie narzędzia.

„Zauważyliśmy, iż aby zminimalizować to ryzyko użytkownicy rezygnowali z wydajności poprzez zmniejszenie Posuwu i Obrotów. Wprowadziliśmy więc opcję „Zapobiegaj wiórom”, która zmienia kierunek ścieżki narzędzia. Eliminuje to naprężenia skrawające, a co za tym idzie użytkownicy mogą pozostawić bez zmian wartości Posuwu i Obrotów.”

Wprowadzono wsparcie dla rosnącej liczby obrabiarek wspierających pomocniczą oś Z. Pomocnicze osie Z można teraz dodawać podczas tworzenia postprocesorów MTM.

Używając cyklu Rowki profile, użytkownicy mogą teraz kontrolować “Kąt orientacji profilu teoretycznego” dla pierwszego i ostatniego elementu. Opcja umożliwia zmianę geometrii wejść, gdy na zakończeniach profilu nie mamy podanych promieni lub faz, a chcemy je wykonać.

W cyklu Toczenie wykańczające Opcja “Odejście” jest dostępna dla kierunku “Do góry” i „w dół”.

Strategia Spirala w cyklu Wiercenie ma teraz możliwość określenia naddatku XY. Umożliwia cyklowi pozostawienie materiału na cykl wykańczający lub na inną operację.

Nowy typ narzędzi skrawających

Dwa nowe typy narzędzi – Jaskółczy ogon i podwójny kąt – Dodane do Magazynu narzędzi.

Eliminuje to potrzebę tworzenia niestandardowych grafik narzędzi, dzięki czemu oszczędzany jest czas i koszt programowania.

Przechodząc do EDGECAM Inspect, Brand Manager ds. Badań i rozwoju Andy Mears mówi, że programiści odpowiedzieli na liczne prośby klientów rozszerzając możliwości pomiarowe w środowisku toczenia.

Ogólny interfejs otrzymał zmiany tak, aby pasek narzędzi był bardziej intuicyjny. „Opcje pomiarowe” podzielono na dwa oddzielne okna dialogowe. Użytkownicy mogą skoncentrować się oddzielnie na opcjach programowania ścieżek i odczytywania zmierzonych wartości.

Cykle pomiarowe

Do Cykli pomiarowych dodano kontrolę bezpiecznego wycofania, która pozwala w pełni kontrolować ruchy sondy po dokonaniu pomiaru.

Dodano również funkcję alternatywne indeksowanie przy edycji poszczególnych cech.

Polecenie Kąt do osi X, Kąt do osi Y i Kąt do osi Z zostały zastąpione pojedynczym poleceniem Kąt do linii. Pozwala to na określenie odpowiedniego kierunku kąta i zanotowanie odpowiedniej odchyłki w raporcie.

Spośród pozostałych usprawnień systemu CAM EDGECAM i modułu z cyklami pomiarowymi wyróżnić można jeszcze zmiany w cechach konstrukcyjnych oraz przekształcenie cechy kołowej na cechę łuk.

Modelowanie 3D Designer otrzymało 50 ulepszeń, które wypełniają luki pomiędzy systemami CAD i CAM.

Podsumowując:

Obróbka frezami baryłkowymi, cykl Głębokie otwory, poprawa w wydajności to najważniejsze ulepszenia, które oferuje najnowsza wersja oprogramowania EDGECAM 2020.0.