EDGECAM 2022.1, nowy moduł w cyklu 5-osiowym: gratowanie.

W EDGECAM 2022.1 wprowadzono kilka ulepszeń mających na celu poprawę użytkowania systemu. Rozbudowano funkcje dla strategii Wave w toczeniu oraz frezowaniu, dodano w cyklu 5-osiowym moduł gratowanie.

Najnowsza aktualizacja obejmuje:

  • Unikanie kolizji z oprawką,
  • Dodanie w cyklu zaawansowane 5-osi modułu gratowanie,
  • Menedżer uchwytów wielopozycyjnych,
  • Frezowanie gwintów,
  • Ulepszenia w kreatorze postprocesorów,
  • Automatyczną atrybucje półfabrykatu oraz uchwytu w DESIGNER,
  • Zgrubny Wave,
  • Wave w toczeniu,
  • Zmiany w cyklu Rowki zgrubnie, 
  • Symulacje obróbki.

Unikanie kolizji z oprawką

Nowa opcja Dynamiczne unikanie kolizji z oprawką, która ma wpływ na większość cykli obróbkowych i środowisko produkcyjne, została wprowadzona do najnowszej wersji oprogramowania.

W trakcie tworzenia ścieżki narzędzia system kontroluje kolizje pomiędzy narzędziem zarówno pod względem kolizji z modelem bryłowym, półfabrykatem oraz uchwytem. Po wykryciu kolizji ścieżka narzędzia jest automatycznie zmieniana, usuwane są problematyczne wiersze kodu.

Nowa funkcja, nie tylko zapewnia bezpieczne generowanie ścieżek narzędzia ale również usuwa potrzebę tworzenia dodatkowych zakresów lub powierzchni.

Nowy moduł w cyklu 5-osiowym: Gratowanie

EDGECAM 2022.1 dodaje kolejną nową strategię obróbki do cyklu Zaawansowane 5-osi. Nowa strategia Gratowanie automatycznie wykrywa ostre krawędzie na modelu bryłowym i tworzy dynamiczną ścieżkę narzędzia, która usuwa wszystkie ostre krawędzie.

Frezowanie gwintów

Do cyklu Frezowanie gwintów wprowadzono możliwość określania Posuwu wgłębnego.

W poprzednich wersjach cykl korzystał z ogólnej wartości dla prędkości posuwu. Możliwość zastosowania znacznie większego posuwu, gdy narzędzie wchodzi do otworu, może znacznie zwiększyć wydajność produkcji.

Ulepszenia w Kreatorze postprocesorów

Wychodząc na wprost oczekiwaniom użytkowników, wprowadzono dwie nowe konfiguracje obrabiarek.

Koncentrując się na obrabiarkach z głowicą kardaniczną, dla przemysłu ciężkiego, użytkownicy odkryją teraz, że oprogramowanie będzie obsługiwać obrotowe ścieżki narzędzi. Pozwala to nie tylko na uniknięcie potencjalnego przekroczenia zakresu ruchu obrabiarki, ale także użytkownicy mogą zastosować technologię generowania ścieżek Waveform — na elementach o dużych gabarytach np. dla przemysłu naftowego i gazowego.

EDGECAM 2022.1 rozszerza również obsługę oprawek narzędziowych z głowicą kątową, obsługując teraz konfigurację obrabiarki z osią A i osią C.

Automatyczna atrybucja półfabrykatu oraz uchwytu w DESIGNER

DESIGNER to aplikacja do bezpośredniego modelowania.

Modelowanie bezpośrednie uwalnia użytkownika od ograniczeń tradycyjnego systemu modelowania. Zamiast modyfikować długie serie parametrów w celu wprowadzenia zmian w projekcie, modelowanie bezpośrednie umożliwia użytkownikowi przesuwanie, przeciąganie geometrii w celu uzyskania pożądanego kształtu. Zmiany mogą mieć całkowicie dowolne kształty lub być sterowane numerycznymi przyrostami i pomiarami pobranymi z istniejącej geometrii.

W nowym wydaniu, EDGECAM 2022.1 automatycznie rozpoznaje dodatkowe elementy, eliminując potrzebę ponownego określania półfabrykatu, uchwytu w środowisku CAM.

Zgrubny Wave

EDGECAM 2022.1 otrzymał kilka nowych ulepszeń zwiększających wydajność podczas stosowania strategii obróbki Wave.

Więcej o strategii Wave

W oparciu o opinie klientów i partnerów narzędzi skrawających, popularna strategia obróbki Wave została poprawiona, aby uwzględnić ustawienie dodatkowej prędkości posuwu i zyskać tym lepsze ścieżki narzędzia podczas obróbki cienkościennych powierzchni i wąskich kanałów.

Kolejnym ulepszeniem strategi Wave jest wprowadzenie Automatycznego punktu startu. Użytkownicy nie muszą już wstępnie pozycjonować frezu, aby rozpocząć cykl w określonej pozycji – wystarczy aktywować nowe pole wyboru.

Toczenie Wave

Ulepszono również popularny cykl Toczenia Wave. Większość klientów automatycznie wybiera cykl Wave w przypadku twardych materiałów, takich jak Inconel.

Wykorzystując wypróbowaną i przetestowaną technologię z cyklu toczenia, cykl Toczenie zgrubne Wave oferuje funkcję – Zapobiegaj wiórom. Użytkownicy mogą teraz automatycznie wycofać narzędzie do bezpiecznej pozycji, aby nadmiar opiłek został usunięty z obszaru obróbki. Można to określić za pomocą liczby ścieżek lub czasu. Tak czy inaczej, funkcja ta wydłuża żywotność narzędzia i pozwala uniknąć potencjalnych uszkodzeń spowodowanych zatorem opiłków.

Cykl Rowki zgrubnie

Cykl Rowki Zgrubnie oferuje możliwość wymuszenia na narzędziu dodatkowego przejścia w pobliżu stromych lub pionowych ścian.

Oznacza to, że eliminowany jest potencjalny nierówny rozkład półfabrykatu, a tym samym zapewniane są bezpieczniejsze warunki obróbki przy wykańczających ścieżkach narzędzia.

Symulacja obróbki

Funkcję Tolerancja modelu części można teraz znaleźć w oknie ustawiań symulacji obróbki.

Ulepszenie skraca czas wymagany do symulacji obróbki części. Jest ona korzystna szczególnie w przypadku dużych i bardziej złożonych geometrii. Jeden konkretny test porównawczy przeprowadzony na zaprogramowanym przez klienta komponencie pozwala zaoszczędzić prawie 100% czasu.

Więcej informacji:

Podsumowując, EDGECAM wprowadza kilka ulepszeń mających na celu poprawę użytkowania systemu. Rozbudowano funkcje dla strategii Wave w toczeniu oraz frezowaniu, dodano w cyklu 5-osiowym moduł gratowanie.