Nowy moduł CAD CAM EDGECAM 2022.0 – Nowe wydanie oprogramowania.

System w swojej najnowszej odsłonie oferuje nowy moduł CAD CAM, wsparcie dla obrabiarek sześcioosiowych. W szczególności, poziome obrabiarki z 2 programowalnymi osiami w „głowicy” mogą być zsynchronizowane ze stołem obrotowym.

Obsługiwana jest prosta obróbka 3+2, jak również złożone 5-osiowe frezowanie symultaniczne we wszystkich konfiguracjach. Użytkownicy mają dostęp do nowego polecenia „Wskaż osie obrotowe”, które pozwala użytkownikowi aktywować preferowaną oś do obróbki.

nowy moduł cad cam, konfiguracja postprocesorów

Wydajność

Skrócenie czasu obliczeń poprzez wykorzystanie obliczeń wielowątkowych, doprowadziło do poprawy jakości pracy z cyklem obróbki zgrubnej.

Niezależnie od tego, czy obrabiany jest model krawędziowy, czy bryłowy, EDGECAM 2022.0 generuje ścieżki narzędzia 2-3 razy szybciej niż poprzednie wersje.

NCSIMUL Essential – Symulacja ścieżki narzędzia

Jako nową opcję dodano możliwość przeprowadzania symulacji obróbki w module NCSIMUL Essential. Moduł jest w pełni zintegrowany z systemem EDGECAM i obejmuje symulację frezowania 3-osiowego.

Za pomocą NCSIMUL Essential użytkownicy mogą przeprowadzać symulację przede
wszystkim części, półfabrykatu, uchwytu, narzędzi i ścieżki narzędzia.
NCSIMUL Essential uruchomimy za pomocą opcji dostępnej na karcie Obróbka pod przyciskiem Symulacja. Użytkownik dynamicznie wchodzi w interakcje ze ścieżką narzędzia, wskazując dokładnie, który wiersz kodu za symulować. Można utworzyć wiele płaszczyzn przekroju poprzecznego, w celu zbadania wynikowego przedmiotu obrabianego.

Nowy moduł CAD CAM, licencja CAD 3D – DESIGNER Companion

Wraz z wycofaniem EWS z kolejnej wersji EDGECAM wprowadziliśmy nowe rozwiązanie CAD jakim jest DESIGNER.

Podobnie jak w przypadku EWS, DESIGNER będzie działać po zaakceptowaniu przez użytkownika warunków użytkowania, podobnych do tych wymaganych podczas uruchomienia EWS.

DESIGNER Companion – licencja dodana do wszystkich konfiguracji licencji klienta, na aktywnej subskrypcji.

DESIGNER to aplikacja do bezpośredniego modelowania. Modelowanie bezpośrednie uwalnia użytkownika od ograniczeń tradycyjnego systemu modelowania. Zamiast modyfikować długie serie parametrów w celu wprowadzenia zmian w projekcie, modelowanie bezpośrednie umożliwia użytkownikowi przesuwanie, przeciąganie geometrii w celu uzyskania pożądanego kształtu. Zmiany mogą mieć całkowicie dowolne kształty lub być sterowane numerycznymi przyrostami i pomiarami pobranymi z istniejącej geometrii. Wiedza użytkownika o konstrukcji oryginalnego modelu, nie jest już wymagana. Zmiany projektowe nie mają ograniczeń związanych z oryginalną metodą tworzenia. Modelowanie bezpośrednie daje użytkownikowi pełną swobodę konstrukcyjną, niezależnie od tego, czy tworzy nowy komponent, czy modyfikuje istniejący projekt utworzony w dowolnym z niezliczonych formatów CAD obsługiwanych przez DESIGNER.

EDGECAM DESIGNER posiada dodatkowe moduły takie jak:

  • 2D Drawing – do tworzenia rysunków konstrukcyjnych z modeli 3D.
  • Advanced Customisation – bezpłatny dodatkowy moduł pozwalający na dostosowywanie interfejsu pod własne potrzeby oraz nagrywanie makr.
  • Analysis – moduł do dokładnej analizy bryły pod względem możliwości produkcji.

Przeczytaj więcej o module CAD CAM DESIGNER


Rowki zgrubnie – Bieżący półfabrykat

Cykl Rowki zgrubnie otrzymał dodatkową funkcję „Użyj bieżącego półfabrykatu”.

W poprzedniej wersji cykl nie rozpoznawał pozostałego półfabrykatu i tworzył niepotrzebne przejazdy narzędzia.

obróbka zgrubna

Dzięki rozwiązaniu użytkownik może zredukować „puste” przejścia narzędzia oraz skraca się czas trwania cyklu. W zależności od części składowej niektóre ścieżki narzędzia można zmniejszyć nawet o 50-60%.

Cykl Zgrubny – Kontrola wejścia po Spirali

Wprowadza nową funkcjonalność pozwalającą użytkownikom na ściślejszą kontrolę ścieżki narzędzia i skrócenie czasu cyklu, w szczególności podczas korzystania ze strategii Typ wejść – Spirala, użytkownik może teraz określić wartość Minimalnej Spirali dla ścieżki narzędzia. Bez tej kontroli Typ wejścia mógł zmienić się na Zygzak, co powodowało wydłużenie czasu cyklu, a co za tym idzie skracana była żywotność narzędzia.

obróbka zgrubna

Cykl Tekst – Dojazd na bezpieczny

Zarówno Cykl Tekst, jak i Rowek oferują lepszą kontrolę ścieżki narzędzia dzięki dodaniu opcji – „Dojazd na bezpieczny”.

Funkcjonalność można znaleźć we wszystkich innych cyklach frezarskich. Użytkownicy nie muszą od tej wersji dodawać dodatkowych instrukcji CAM, aby uniknąć potencjalnych kolizji ścieżki narzędzia. Cykle dają gwarancję, że ścieżka narzędzia jest inicjowana w bezpiecznej pozycji.

Cykl Zgrubny i Profilowanie – Cecha otwór nieprzelotowy

Obróbka poniżej głębokości cechy otworu nieprzelotowego do tej pory nie była możliwa, w nowym wydaniu cykl Zgrubny oraz Profilowanie pozwala na obróbkę poniżej głębokości cechy.

Dawniej ścieżka narzędzia zatrzymywała się dokładnie na głębokości cechy, co w niektórych przypadkach powodowało pozostawienie na dnie otworu resztek materiału. Użytkownicy mogą określić ujemną wartość głębokości, aby mieć gwarancję pełnej obróbki cechy. Ścieżka narzędzia jest automatycznie blokowana tak, aby nie prze frezować elementu za otworem.

Zgrubne Toczenie Wave – Wygładzanie kodu NC

Cykl Zgrubne Toczenie Wave ulepszono poprzez dodanie opcji Wygładzanie kodu NC. Pozwala to zmniejszyć kod NC o 75%.

zgrubne toczenie wave

Rowki profile – Dołącz pierwszy i ostatni element

Dodatkową funkcję podczas korzystania z polecenia „Przytnij promieniem”, dodano w cyklu Rowki profile, oferuje teraz cztery ustawienia – Brak, Pierwszy, Ostatni i Oba. Nowa funkcja zapewnia dokładniejszą kontrolę ścieżki narzędzia i zapobiega przypadkowym uszkodzeniom, gdy rowek znajduje się blisko sąsiedniej cechy.

Wycinanie drutowe

  • Wsparcie dla Uniqua Machine: nowy postprocesor jest dostępny dla AC Uniqua machine
  • Aktualizacja technologii dla Accutex (AU-700 IA).

Moduł CAD DESIGNER, symulator NCSIMUL, poprawa wydajności systemu to jedne z najważniejszych ulepszeń w nowym wydaniu EDGECAM 2022.0. Więcej informacji w Opisie Nowości:

Podsumowując, system w swojej najnowszej odsłonie oferuje nowy moduł CAD CAM, wsparcie dla obrabiarek sześcioosiowych. W szczególności, poziome obrabiarki z 2 programowalnymi osiami w „głowicy” mogą być zsynchronizowane ze stołem obrotowym.