obróbka zgrubna cam

Obróbka zgrubna w systemie CAM

underline

Obróbka zgrubna to proces usuwania większych ilości materiału z obrabianego przedmiotu w celu przygotowania go do dalszej obróbki.

Obróbka zgrubna to proces usuwania większych ilości materiału z obrabianego przedmiotu w celu przygotowania go do dalszej obróbki.

Ten etap ma na celu szybkie usunięcie nadmiaru materiału i nadanie przedmiotowi kształtu zbliżonego do ostatecznego, zanim zostanie poddany bardziej precyzyjnym operacjom. Obróbka zgrubna może obejmować różne techniki i narzędzia, zależnie od rodzaju materiału i oczekiwanego kształtu końcowego.

Wśród popularnych metod obróbki zgrubnej znajdują się

Frezowanie zgrubne

Frezowanie zgrubne to proces obróbki, który ma na celu szybkie usunięcie nadmiarowego materiału z obrabianego przedmiotu. Ten etap jest zazwyczaj pierwszym krokiem w procesie frezowania, a jego celem jest przygotowanie przedmiotu do bardziej szczegółowego i precyzyjnego frezowania wykończeniowego.


obróbka zgrubna cam frezowanie

Kilka kluczowych elementów istotnych podczas frezowania zgrubnego

 1. Narzędzia do Frezowania Zgrubnego:
  • Narzędzia używane do frezowania zgrubnego są zazwyczaj bardziej wytrzymałe, co pozwala na szybsze usuwanie większych ilości materiału. Mogą to być np. frezy z płytkami składającymi się z wielu ostrzy.
 2. Szybkość Posuwu:
  • W procesie frezowania zgrubnego często stosuje się wyższe prędkości posuwu w porównaniu do frezowania wykończeniowego. To umożliwia szybkie usunięcie nadmiarowego materiału.
 3. Głębokość Skrawania:
  • Zazwyczaj stosuje się większe głębokości skrawania w celu efektywnego usuwania materiału podczas frezowania zgrubnego.
 4. Strategie Frezowania:
  • Istnieje wiele różnych strategii frezowania zgrubnego, takich jak frezowanie pełne, frezowanie kieszeniowe, frezowanie spiralne, które są dostosowywane do kształtu i wymagań danego przedmiotu.
 5. Bezpieczeństwo Narzędzi:
  • Ze względu na intensywność procesu, ważne jest monitorowanie stanu narzędzi i regularne ich wymienianie, aby uniknąć awarii podczas frezowania zgrubnego.
 6. Chłodzenie:
  • Zastosowanie systemów chłodzenia jest istotne, aby zapobiegać przegrzewaniu narzędzi i przedmiotu obrabianego, co może prowadzić do zwiększonego zużycia narzędzi i obniżenia jakości obróbki.
 7. Optymalizacja Ścieżki Narzędzi:
  • Optymalizacja trasy narzędzia podczas frezowania zgrubnego może przyspieszyć proces i minimalizować konieczność wielokrotnego przechodzenia tym samym obszarem.
 8. Analiza Przerw:
  • Czasami proces frezowania zgrubnego jest przerwany, aby umożliwić ocenę postępu pracy, a także dostęp do obszarów trudno dostępnych.

Toczenie zgrubne

obróbka zgrubna cam toczenie

Podsumowanie

Zarówno frezowanie zgrubne, jak i toczenie zgrubne mają na celu szybkie i efektywne usuwanie nadmiaru materiału przed przejściem do bardziej precyzyjnych operacji wykończeniowych. Oba procesy są kluczowe w produkcji, gdy konieczne jest skuteczne przygotowanie materiału do dalszej obróbki.