Oprogramowanie CAM EDGECAM 2020.1 najnowsza wersja.

Oprogramowanie CAM EDGECAM 2020.1, najnowsza wersja jest już gotowa do pobrania i wprowadza wiele udogodnień podczas projektowania modelu i tworzenia ścieżki narzędzia.

Asocjatywność ścieżki narzędzia w cyklu Planowania, Wydłużanie ścieżki w Wierszowaniu oraz ulepszenia w cyklu Obróbka addytywna. Najnowsza wersja oprogramowania CAM EDGECAM zawiera ponad 30 aktualizacji i ulepszeń.

Oprócz nowego oprogramowania CAM EDGECAM 2020.1 zawiera opcjonalny moduł CAD Designer, który zastąpił Part Modeler. Zawiera on niezbędne narzędzia pozwalające zaprojektować, naprawić i zmodyfikować każdy model. CAD Designer jest uważany za najlepsze rozwiązanie pozwalające płynnie przejść od projektu do produkcji.

EDGECAM CAD Designer

W programie CAM EDGECAM CAD Designer wprowadzono ponad 50 ulepszeń – trzy główne to:

  • Możliwość dołączania informacji o wykończeniu i tolerancji modelu i powierzchni za pomocą nowego polecenia Atrybuty powierzchni. Oprogramowanie CAM EDGECAM korzysta z informacji i stosuje je dla cech, w związku z tym można je wykorzystać przy podejmowaniu decyzji na temat doboru strategii lub do ustawiania obrotów i posuwu;
  • Nowe, wydajne polecenie Edytuj zakres, dzięki któremu można zmodyfikować przycięcie powierzchni bezpośrednio na arkuszu lub bryle, bez konieczności wyciągania powierzchni lub krawędzi;
  • Świeży nowy wygląd polecenia Automatyczne ograniczanie powierzchni dla szybkiego tworzenia złożonych powierzchni.

Oprogramowanie CAM – Obróbka addytywna

W EDGECAM 2020.1 ulepszono funkcję dla modeli podciętych w cyklu Obróbki addytywnej, umożliwiając użytkownikowi ustawienie Maksymalnego kąta nawisu.

Dodatkowo wprowadzono Kontrolę zakresu, która działa w taki sam sposób, jak w pozostałych cyklach frezarskich.

oprogramowanie cam EDGECAM

Cykl Obróbka addytywna.

Oprogramowanie CAM – Cykl Fazowanie

W nowej wersji znacząco poprawiono cykl Fazowania, dzięki dodaniu pięciu nowym funkcji identycznych jak w cyklu Profilowanie.

Lepszą kontrolę ścieżki narzędzia osiągnięto dzięki nowym modyfikatorom takim jak Głębokość skrawania i Przyrostu cięcia i Z Naddatek.

Dodano sześć „strategii narożnych”, umożliwiających programistom kontrolę nad narzędziem wokół ostrych naroży. Jest to szczególnie przydatne w związku z wymaganymi płynnymi przejściami pomiędzy narożami.

Wprowadzenie modyfikatorów Optymalizuj ścieżkę i Tolerancja liniowości skraca czas trwania cyklu, określając kolejność obróbki w cyklu.

W Najnowszej wersji oprogramowania Cykl Rowki profile zyskał funkcję Bieżący półfabrykat

Użycie funkcji Wstępnego zagłębiania we wcześniejszych wersjach oprogramowania pozwalało znacząco skrócić czasy trwania cyklu ale zwiększało ryzyko kolizji, np. ze względu na półfabrykat, który mógł być powyżej wybranego rowka.

Nowa wersja rozwiązuje ten problem, wprowadzając funkcję Użyj bieżącego półfabrykatu. Ścieżki w cyklu zawsze są generowane powyżej bieżącego półfabrykatu.

Wierszowanie – Wydłużenie

Ścieżkę narzędzia w cyklu Wierszowanie można teraz wydłużyć. Ta funkcja jest taka sama jak ta dostępna w cyklu profilowania.

Toczenie zgrubne – Definiowanie czasu pomiędzy wycofaniami

Udoskonalenie polecenia pozwalającego na czasowe definiowanie wycofania narzędzia jest przede wszystkim istotne w przypadku obróbki twardych materiałów. Pozwala kontrolować szybkość zużycia płytki.


Wsparcie dla głowic półpozycyjnych

Oprogramowanie CAM EDGECAM 2020.1 posiada pełne wsparcie dla głowic półpozycyjnych.

Powyżej przedstawiono kilka najważniejszych ulepszeń i nowości. W celu zapoznania się z pełną specyfikacją należy pobrać najnowsze oprogramowanie i zapoznać się z Opisem nowości: