Cykle obróbkowe, popularne sterowania SINUMERIK, HAAS, FANUC.

Wśród najbardziej popularnych sterowań maszyn CNC możemy spotkać się z takimi jak Haas, Heidenhain, Fanuc, Sinumerik, Okuma i Mazatrol.

Większość sterowań wykorzystywana jest przez różnych producentów maszyn CNC. Istnieje również grono firm, które posiadają dedykowane sterowanie dla własnych maszyn CNC. Wspólnym mianownikiem dla każdego sterowania jest posiadanie własnych funkcji oraz rozbudowana baza cykli obróbkowych. 

Cykle obróbkowe w sterowaniach Haas, Heidenhain, Fanuc

Cykle obróbkowe są wprowadzonymi na stałe, sparametryzowanymi podprogramami, dlatego możemy szybko zaprogramować obróbkę dla typowych operacji tokarskich, frezarskich, pomiarowych i wiertarskich. 

Korzyści wynikające z wykorzystania Cykli obróbkowych:

  • Czas: znaczne skrócenie poświęconego czasu na stworzenie programu,
  • Wydajność: możliwość stosowania zoptymalizowanych strategii obróbkowych,
  • Edycja: prosta i szybka edycja,
  • Przejrzystość: poprzez zmniejszenie liczby bloków oraz bardziej przejrzystą strukturę kodu.
Cykle obróbkowe, popularne sterowania SINUMERIK, HAAS, FANUC.
Przykładowy kod z zastosowaniem cyklu i bez zastosowania cyklu w systemie CAM.

Programowanie przy użyciu cykli polega na wywołaniu funkcji dla danego cyklu i określeniu parametrów obróbki. Parametry powinny być określone przed wywołaniem cyklu lub na etapie wywoływania cyklu.

Cykle pomiarowe

Cykle pomiarowe są ogólnymi podprogramami do wykonywania zadań pomiarowych, które można dopasowywać do konkretnego celu:

  • do ustawiania bazy obróbczej,
  • pomiaru obrabianego przedmiotu.

Aby wykonać pomiar sonda dosuwana jest do zamocowanego przedmiotu a następnie określane są wartości. Cyklami pomiarowymi można wykonywać prawie wszystkie zadania pomiarowe występujące na tokarce lub frezarce. Wynik pomiaru można stosować do:

  • Korekcji przesunięcia punktu zerowego,
  • Automatycznej korekcji narzędzia,
  • Pomiaru bez korekcji.

Poniżej znajduje się przykładowy cykl dla Sinumerika 840D sl / 828D. Cykl ten oblicza okrąg z punktem środkowym i promieniem. Aby zastosować cykl w uniwersalny sposób, dane są przekazywane poprzez listę parametrów.

Obliczenie punktu środkowego i promienia okręgu: CYCLE116

Programowanie:
CYCLE116 (_CAL[ ], _MODE)
Przekazywane parametry
Dane wejściowe:
_CAL [0] REAL – Liczba punktów dla obliczenia (3 albo 4),
_CAL [1] REAL – 1. oś płaszczyzny pierwszego punktu,
_CAL [2] REAL – 2. oś płaszczyzny pierwszego punktu,
_CAL [3] REAL – 1. oś płaszczyzny drugiego punktu,
_CAL [4] REAL – 2. oś płaszczyzny drugiego punktu,
_CAL [5] REAL – 1. oś płaszczyzny trzeciego punktu,
_CAL [6] REAL – 2. oś płaszczyzny trzeciego punktu,
_CAL [7] REAL – 1. oś płaszczyzny czwartego punktu,
_CAL [8] REAL – 2. oś płaszczyzny czwartego punktu.
Dane wyjściowe:
_CAL [9] REAL – 1. oś płaszczyzny punktu środkowego okręgu,
_CAL [10] REAL – 2. oś płaszczyzny punktu środkowego okręgu,
_CAL [11] REAL – Promień okręgu,
_CAL [12] REAL – Status dla obliczenia,
0 = obliczenie nastąpi,
1 = wystąpił błąd,
_MODE INTEGER Numer błędu (możliwy 61316 albo 61317).

Poniżej przykładowy kod NC wygenerowany z systemu CAM.

przykład kodu nc wygenerowany dla heidenhain i sinumerik

Cykle toczenia

Toczenie, wytaczanie, rowki, gwintowanie, podcięcia to najczęściej stosowane operacje obróbkowe. Profile tokarskie są dużo prostszymi geometriami do obróbki dlatego programowanie ich z tzw. „palca” jest dość popularne. Wiele systemów CAM zawiera możliwość generowania cykli maszynowych, jest to wielka oszczędność czasu porównując obie metody programowania. Poniżej przykładowy cykl dla sterowania Heidenhain.

Cykl stopnia plan – Cykl 821

11 CYCL DEF 821 TOCZENIE STOPNIA PLAN
Q215=+0 ;Zakres obróbki,
Q460=+2 ;Bezpieczny odstęp,
Q493=+30 ;Koniec konturu średnica,
Q494=-5 ;Koniec konturu Z,
Q463=+3 ;Max. głęb. skrawania,
Q478=+0.3 ;Posuw obr. zgrubna,
Q483=+0.4 ;Naddatek średnica,
Q484=+0.2 ;Naddatek Z,
Q505=+0.2 ;Posuw obr. wykan.
Q506=+0 ;Wygładz. konturu,
12 L X+75 Y+0 Z+2 FMAX M303,
13 CYCL CALL.

Przykładowy kod NC wygenerowany w systemie CAM.

Kod nc wygenerowany dla okuma mazak fanuc sinumerik

Cykle wiercenia

Obejmują takie operacje jak np. wiercenie, rozwiercanie i gwintowanie. Prócz definiowania ich na maszynie CNC mamy możliwość zdefiniowania ich w programie CAM.

Cykl gwintowania w sterowaniu Haas
G84 F J L R X Y Z S
F – Prędkość posuwu,
J – Wycofanie wielokrotne (przykład: J2 wycofa się z szybkością dwukrotnie większą niż
szybkość skrawania),
L – Liczba otworów w razie użycia G91 (tryb inkrementalny),
R – Położenie płaszczyzny R (nad obrabianą częścią),
X – Lokalizacja otworu na osi X,
Y – Lokalizacja otworu na osi Y,
Z – Pozycja osi Z u dołu otworu,
S – Opcjonalna prędkość wrzeciona.

W porównaniu do pozostałych sterowań, cykl Haasa jest dużo prostszy. Jedyną różnicą jest przymus obliczenia wartości dla posuwu. Cykl służy do wykonywania tylko gwintów prawych. Aby wykonać gwinty lewe trzeba użyć kod G74.

W przypadku Heidenhaina każdy parametr definiujemy osobno, komentarze zawieramy w opisie danego parametru. Cykle w Heidenhain działają poprzez wywołanie odpowiedniej komendy np. CYCL CALL: wywołanie ostatnio zdefiniowanego cyklu, jeden raz.

W FANUC cykle są konkretnymi G-kodami. W momencie aktywowania, będzie wywoływany z każdym ruchem aż do odwołania G80.

Przykładowy kod NC z systemu CAM.

heidenhain fanuc haas wiercenie

Podsumowując każde sterowanie posiada Cykle obróbkowe. Wśród najbardziej popularnych sterowań maszyn CNC możemy spotkać się z takimi jak Haas, Heidenhain, Fanuc, Sinumerik, Okuma i Mazatrol.

Chcesz dowiedzieć się więcej o postprocesorach dla swojej maszyny, napisz: