system cam edgecam 2023.1

Niezawodny system CAM – Nowe wydanie CAM EDGECAM 2023.1

underline

Niezawodny system CAM EDGECAM w swojej najnowszej odsłonie wprowadza szereg ulepszeń, dzięki nim będziesz jeszcze szybciej generował obróbkę i pracował w środowisku CAM.

Niezawodny system CAM EDGECAM w swojej najnowszej odsłonie wprowadza szereg ulepszeń, dzięki nim będziesz jeszcze szybciej generował obróbkę i pracował w środowisku CAM.

System CAM otrzymał usprawnienia w obszarach:

 • Nowa ikona, ekran powitalny i pole informacyjne systemu CAM,
 • Konfiguracja obrabiarek obsługujących sześć osi,
 • Zwiększenie wydajności cyklu obróbki zgrubnej Wave,
 • Automatyczne wykrywanie kolizji przy wierceniu obrotowym,
 • Cykl obróbki zgrubnej, nowe opcje naddatek XY i Z,
 • Cykl profilowanie osią B, opcja wygładzania,
 • Toczenie zgrubne ulepszenia w strategii Swarf,
 • Ulepszenie w cyklu fazowania i obróbce resztkowej,
 • Cykl Profile zgrubnie, dodano opcję Wyłączenia sprawdzania kolizji trzonka narzędzia,
 • Obsługa najnowszych typów plików CAD.

Pobierz EDGECAM 2023.1


Nowa ikona, ekran powitalny i pole informacyjne systemu CAM

Ikona, ekran powitalny i pole informacji dla systemu CAM EDGECAM zostały zaktualizowane tak, aby były zgodne ze wszystkimi produktami firmy Hexagon.

system CAM EDGECAM

Konfiguracje obrabiarek do obsługi sześciu osi

Reagując na nieustannie zmieniające się wymagania w świecie konstruktorów obrabiarek, System CAM EDGECAM 2023.1 rozszerza obsługę sześcioosiowych frezarek, dodając teraz trzecią oś obrotową zarówno dla konfiguracji kardanicznej, jak i pionowej i poziomej.

system cam edgecam 2023.1

Obsługiwana jest również prosta obróbka 3+2, oraz złożone frezowanie 5-osiowe symultaniczne we wszystkich konfiguracjach.

Użytkownicy odkryją, że zarówno polecenia Wybierz oś obrotową, jak i Indeksuj zostały udoskonalone w celu określania sterowania określoną osią.

Zwiększenie wydajności systemu CAM w cyklu obróbki zgrubnej Wave

Skrócenie czasu obliczeń poprzez zwiększenie możliwości przetwarzania systemu CAM EDGECAM doprowadziło do wzrostu produktywności podczas pracy z strategią Wave w cyklu zgrubnym. Niezależnie od tego, czy obrabiasz modele krawędziowe czy bryłowe, wzrost produktywności może wynieść nawet 40%.

Więcej informacji o strategi Wave:


Po prostu zregeneruj ścieżkę narzędzia, a system CAM EDGECAM 2023.1 wykona całą pracę.

Automatyczne wykrywanie kolizji przy wierceniu obrotowym

Rozszerzono możliwość automatycznego usuwania kolizji podczas wiercenia otworów obrotowych. Wcześniej realizowane było to dla płaskich otworów. Opcję aktywujesz za pomocą polecenia Aktualizuj uchwyty, cykl otworów będzie unikał kolizji z uchwytem podczas wiercenia otworów obrotowych. Okno z informacjami zwrotnymi poinformuje Cię o liczbie otworów, dla których system CAM nie wygenerował ścieżki.

Ta poprawka pozwala zaoszczędzić czas podczas przygotowywania instrukcji CAM, co eliminuje ręczną kontrolę ścieżki.

system cam edgecam 2023 1

Cykl obróbki zgrubnej, nowe opcje naddatków XY i Z

System CAM EDGECAM 2023.1 wprowadza nowe opcje dla naddatków w cyklu obróbki zgrubnej.

Użytkownicy mają możliwość określenia naddatków dla modeli bryłowych jak i krawędziowych, ulepszenie jest specjalnie ukierunkowane na kieszenie składające się z wewnętrznych stempli.

Cykl obróbki zgrubnej, nowe opcje naddatków XY i Z

Zaoszczędzisz czas, ponieważ nie trzeba tworzyć dodatkowe cykle cykli z różnymi naddatkami. Typowe zastosowanie to cienkościenne kieszenie, w których należy zachować określone naddatki. Różne cechy mogą mieć różne naddatki.

Cykl profilowanie osią B, opcja wygładzania

Użytkownicy systemu CAM mają dostęp do nowego modyfikatora, Współczynnik wygładzania jest dostępny na zakładce Ogólne w oknie dialogowym Profilowanie oś B.

system cam edgecam 2023-4

Nowa funkcja została dodany, w celu wygładzenia ruchów osi B podczas profilowania. Cykl może generować duże ruchy na osi liniowej i obrotowej w celu utrzymania normalnej pozycji na profilu.
Opcja wygładzania, która jest czynnikiem między 0-100, będzie wygładzać ruch. Wygładzenie
będzie również zmniejszało ilość kodu NC, ponieważ mniej punktów pośrednich będzie
wymagane do kontroli.

Toczenie zgrubne ulepszenia w strategii Swarf

Na długich toczonych wałach konieczne jest wycofanie narzędzia w osi X, aby usunąć wióry. Ruch osi Z, który może być dość długi, jest niepotrzebny i może marnować czas. Użytkownik może teraz ustawić opcję Wycofanie w osi X lub Wycofanie w osi Z w oknie dialogowym Punkt kontrolny narzędzia na zakładce Kontrola, w cyklach Toczenie zgrubne i Toczenie zgrubne Wave. Narzędzie wycofa się w jednej osi na zadaną wartość.

Toczenie zgrubne ulepszenia w strategii Swarf

Ulepszenia w cyklu fazowania i obróbce resztkowej

Użytkownicy systemu CAM EDGECAM 2023.1 odkryją, że nowa wersja jeszcze lepiej obsługuje strategię frezowania fazowanie. Dodatkowo można zastosować frezy kulowe do fazowania i gratowania.
Cykl działa dokładnie tak samo, jak w przypadku narzędzia do fazowania, z tą różnicą, że Punkt
kontaktowy i Odsunięcie narzędzia nie są dostępne.

system cam edgecam 2023-7

Cykl profile zgrubnie, Wyłącz sprawdzanie kolizji

EDGECAM 2023.1 wprowadza jeszcze jedno ulepszenie oszczędzające czas podczas korzystania z modułu tokarskiego . Użytkownicy mogą wyłączyć sprawdzanie kolizji uchwytu podczas korzystania z cyklu profile zgrubnie.

Cykl profile zgrubnie, Wyłącz sprawdzanie kolizji

Dla dużych komponentów ze złożonymi uchwytami, czas obliczeń może być zbyt długi ze względu na naturalnie rygorystyczny algorytm sprawdzania kolizji systemu CAM EDGECAM. Tam, gdzie użytkownik czuje, że ścieżka narzędzia jest już bezpieczna, kontrolę kolizji uchwytu można usunąć, zwiększając w ten sposób obliczanie czasu cyklu.


Pobierz najnowsze wydanie systemu CAM


Obsługa najnowszych typów plików CAD

 • SolidWorks 2023
 • Inventor 2023
 • Creo 9.0.2.0