Automaty tokarskie typu szwajcarskiego. Wsparcie dla maszyn typu swiss.

Kinematyka automatów tokarskich typu swiss została rozszerzona poprzez wprowadzenie zmiennej podziałki i obsługi wielu osi. Za pomocą prostej zmiany w Kreatorze postprocesorów użytkownicy mogą nie tylko określić dokładną pozycję wielu narzędzi na listwie narzędziowej, ale także dokładnie zasymulować to w symulatorze maszyny.

Obrabiarki wielozadaniowe (MTM) mogą obsługiwać narzędzia montowane w oprawkach z głowicą kątową. Głowice kątowe są obsługiwane w środowisku frezarskim EDGECAM od wielu wersji.