DESIGNER 2023.1 nowości w module CAD.

DESIGNER to system CAD, który dzięki swoim funkcjonalnościom zapewnia wsparcie systemu CAM. Zakres jego możliwości sięga od projektowania od podstaw, aż po naprawę i modyfikacje detalu. W najnowszym wydaniu otrzymał wiele poprawek oraz nowych funkcji.


CAD DESIGNER – nowy interfejs użytkownika

DESIGNER 2023.1 jest wyposażony w nowy i ulepszony interfejs użytkownika z nowym drzewem struktury i nowym wyglądem oknie dialogowych. Nowe drzewo struktury centralizuje zarządzanie wszystkimi elementami modelu i ma potężne możliwości filtrowania, które ułatwiają obsługę dużych, złożonych modeli. Okna dialogowe poleceń są teraz nałożone na obszar graficzny, umożliwiając pełną kompatybilność z nowym drzewem struktury.


CAD DESIGNER Nowy interfejs użytkownika
Nowy interfejs użytkownika.

CAD DESIGNER – rysowanie powierzchni na podstawie siatki

W pakiecie inżynierii odwrotnej wprowadzono nową metodę naprawy powierzchni. Umożliwia ona zdefiniowanie powierzchni na siatce a następnie użycie jej i siatki do tworzenia powierzchni w locie. To nowe narzędzie do inżynierii odwrotnej w szybki i łatwy sposób pozwala tworzyć powierzchnie o dowolnym kształcie, zachowując pełną kontrolę.


CAD DESIGNER Nowa metoda naprawy powierzchni
Rysowanie powierzchni na podstawie siatki.

CAD DESIGNER – zastępowanie powierzchni siatką

Do pakietu inżynierii odwrotnej dodano nową możliwość, możliwość zastąpienia powierzchni obszarami planarnymi i cylindrycznymi siatki. Dzięki temu można stworzyć punkty startowe dla bardziej złożonych procesów inżynierii odwrotnej.


CAD DESIGNER Zmiana powierzchni na siatkę
Zastępowanie powierzchni siatką.

CAD DESIGNER – wykrywanie nieciągłości oraz błędów

Dodano możliwość wykrywania i wydobywania defektów z modelu. To narzędzie może być używane do znajdowania defektów fizycznej części, która została zeskanowana, a następnie porównywana z nominalnym modelem CAD.


CAD DESIGNER Wykrywanie uszkodzeń na modelu CAD
Wykrywanie nieciągłości oraz błędów.

CAD DESIGNER – udoskonalenia w module Sheet Metal

Oprócz automatycznego rozpoznawania rur okrągłych i prostokątnych, użytkownik może ręcznie określić inne kształty przekrojów, tak aby dodać je do pakietu produkcyjnego. Zestawienie materiałów zawiera kluczowe dane wymiarowe, które można wykorzystać do utworzenia listy elementów ciętych lub do pomocy przy wycenie.


CAD DESIGNER Wykrywanie elementów z blachy.
Udoskonalenia w module Sheet Metal.

DESIGNER | Wideo

Wykrywanie nieciągłości oraz błędów

Wykrywanie nieciągłości oraz błędów.

Rysowanie powierzchni na podstawie siatki

Rysowanie powierzchni na podstawie siatki.

Udoskonalenia w module Sheet Metal

Udoskonalenia w module Sheet Metal.

Zastępowanie powierzchni siatką

Zastępowanie powierzchni siatką.