kolizje na maszynie cnc

Kolizje na maszynie CNC, zmora każdego operatora.

underline

Kolizje na maszynie CNC to sytuacja, w której narzędzie, elementy maszyny lub części obrabianego detalu wchodzą w fizyczny kontakt ze sobą.

Kolizja na maszynie CNC to sytuacja, w której narzędzie, elementy maszyny lub części obrabianego detalu wchodzą w fizyczny kontakt z sobą. Często doprowadza to do uszkodzenia narzędzi sprzętu lub obrabianego elementu.

Kolizje to poważny problemem, który jeśli wystąpi to jest poważnym problemem w procesie obróbki, ponieważ może spowodować wstrzymanie produkcji, straty finansowe a także poważne uszkodzenie maszyny CNC lub innych elementów.

Poznaj pięć powodów występowania kolizji na maszynie CNC

1. Błędne programowanie maszyn CNC

Niepoprawne parametry ścieżek narzędzi lub błędy w programowaniu mogą powodować poważne kolizje z obrabianymi częściami, narzędziami lub innymi elementami maszyny.

2. Złe dopasowanie narzędzi skrawających

Wybór niewłaściwych narzędzi, nieodpowiednie ustawienie lub źle dobrane parametry mogą powodować kolizje.

3. Niedokładność maszyny

Błędne skalibrowanie lub występujące w niej błędy w działaniu, mogą spowodować kolizje.

4. Zmiany w geometrii części

Jeśli geometria części obrabianej została zmieniona ale zmiany nie zostały uwzględnione w programie mogą wystąpić kolizje.

5. Brak weryfikacji

Weryfikacja i testowanie ścieżek narzędziowych w systemie CAM jest bardzo istotnym elementem. Jeśli nie zostanie zastosowana to jeszcze przed rozpoczęciem obróbki może spowodować kolizję.


Kolizje na maszynie CNC, jak uniknąć

  • Poprawne programowanie i wprowadzanie parametrów obróbki, to istotny element.
  • Dokładna weryfikacja i symulacja przed rozpoczęciem produkcji.
  • Poprawna kalibracja i utrzymanie maszyny w dobrej kondycji.
  • Przeglądy maszyny, w celu wykrywania ewentualnych problemów technicznych.
  • Stosowanie zasad bezpieczeństwa i szkolenie operatorów maszyn CNC.

Monitorowanie procesu obróbki skrawaniem oraz reagowanie na ewentualne ostrzeżenia lub błędy maszyny są kluczowe. Minimalizują ryzyko kolizji i zapewniają bezpieczną i efektywną pracę maszyny.

Kolizje na maszynie CNC, wykorzystanie systemów CAM w całym procesie

Zlokalizowanie kolizji w systemie CAM jest podstawowym krokiem przed rozpoczęciem rzeczywistej obróbki na maszynie CNC.

Sprawdzenie, czy ścieżki narzędziowe i obrabiane części nie kolidują ze sobą, pomaga uniknąć uszkodzeń maszyny, narzędzi i obrabianego materiału.

Poznaj kilka metod weryfikacji kolizji w systemie CAM

Symulacja w programie CAM, większość zaawansowanych programów CAM posiada funkcje symulacji, pozwolą Ci zobaczyć w jaki sposób ścieżki narzędzia będą się rozkładać na wirtualnym modelu. Symulacja graficzna pozwoli Ci zidentyfikować kolizje między narzędziem a obrabianym elementem.

kolizje na maszynie cnc, symulacja w cam

Możliwość zmiany kolorów narzędzi, w niektórych systemach CAM kolory ścieżek narzędzia można zmienić, aby wizualnie zobaczyć, które narzędzie w danym momencie wykonuje przejście. To ułatwia znalezienie potencjalnych problemów. Dodatkowo niekontrolowane przejazdy w materiale, poza ustawionymi naddatków, system CAM zaznacza na czerwono.

Przeprowadzenie testów na maszynie wirtualnej, oprogramowanie CAM pozwala na generowanie maszyny wirtualnej, która jest odzwierciedleniem rzeczywistej maszyny CNC. Dzięki temu możesz przeprowadzać bardzo realistyczne symulacje obróbki i weryfikacji kolizji.


Ostrzeżenia podczas symulacji, systemy CAM wyposażone są w funkcje wykrywania kolizji i ostrzegają o problemach w trakcie procesu programowania. Warto weryfikować takie ostrzeżenia i błędy, aby wprowadzić ewentualne poprawki przed faktyczną obróbką.

Weryfikacja G-kodu, przed wysłaniem programu do maszyny CNC, warto przeprowadzić analizę kodu w dedykowanym programie, takim jak np. NCSIMUL. Zidentyfikujesz potencjalne kolizje oraz błędy w kodzie.


Testy wykonane na maszynie CNC, jeśli jest to możliwe, warto przeprowadzić testową obróbkę na maszynie CNC. Jednak tylko na surowcu o niższej wartości, tak aby można było ocenić rzeczywiste zachowanie maszyny i wykryć ewentualne kolizje.

Weryfikacja kolizji w systemie CAM jest niezbędnym elementem zapewniającym bezpieczeństwo, precyzję i efektywność podczas obróbki na maszynie CNC. Zidentyfikowanie oraz rozwiązanie potencjalnych kolizji i problemów w fazie programowania obróbki w systemie CAM pozwala uniknąć kosztownych błędów i przestojów w produkcji.

Podsumowując, kolizje na maszynie CNC to sytuacja, w której narzędzie, elementy maszyny lub części obrabianego detalu wchodzą w fizyczny kontakt ze sobą. Często doprowadza to do uszkodzenia narzędzi sprzętu lub obrabianego elementu.

źródło: https://www.youtube.com/watch?v=lPL1wRXFBlE