Aktualizacja modelu bryłowego

20.01.2022

Podczas programowania obróbki danej części możemy spotkać się z sytuacją, w której potrzebna będzie aktualizacja modelu bryłowego, ponieważ zmianie uległy pewne elementy lub wymiary. Jeżeli posiadamy poprawiony model, to możemy go zastąpić w oprogramowaniu EDGECAM.

Aby dokonać aktualizacji bryły, której obróbka jest wykonana w całości lub na pewnym etapie, należy kliknąć zakładkę Cechy i wybrać opcję Aktualizuj Bryłę.

Również w okienku Ustawienia możemy aktualizować bryłę. Wówczas klikamy prawym przyciskiem myszy na konkretny model i wybieramy opcję Aktualizuj.

W przypadku, gdy w oprogramowaniu CAD nadpiszemy model, który został użyty w projekcie EDGECAM, to po otwarciu danego projektu pojawi nam się automatycznie komunikat czy chcemy zaktualizować bryły.

Opcja ta aktualizuje nam wszystkie niezbędne operacje względem wprowadzonego nowego modelu. Na nowo zostaną znalezione cechy, a obróbka dostosuje się do modelu wraz z wybranymi wcześniej narzędziami i parametrami. Należy jednak pamiętać, że jeżeli zmianie uległy wymiary zewnętrzne modelu trzeba będzie dodatkowo przesunąć model w systemie EDGECAM, aby nasze Zero znajdowało się w odpowiednim miejscu oraz zaktualizować półfabrykat.

Poniżej film prezentujący opisaną funkcję:

Tutoriale

EDGECAM | Designer – Tworzenie dokumentacji płaskiej

Dzięki EDGECAM | Designer możemy nie tylko modelować bezpośrednio bryły czy powierzchnie, ale również przenosić wykonane elementy na dokumentację płaską. Służy do tego okno „Rysowanie 2D”.

WIĘCEJ INFORMACJI

Aktualizacja modelu bryłowego

Podczas programowania obróbki danej części możemy spotkać się z sytuacją, w której potrzebna będzie aktualizacja modelu bryłowego, ponieważ zmianie uległy pewne elementy lub wymiary.

WIĘCEJ INFORMACJI

Prime Turning – Toczenie we wszystkich kierunkach

W wersji oprogramowania EDGECAM 2018 R2 do toczenia zgrubnego dodano możliwość wejścia i wyjścia narzędzia po łuku stycznym, dzięki czemu użytkownik może zastosować innowacyjne toczenie z wykorzystaniem płytek skrawających Sandvik Prime.

WIĘCEJ INFORMACJI