CAM EDGECAM 2021.0 – poprawa wydajności, nowe funkcje.

Poprawa wydajności, nowe funkcje w cyklu Planowania, to i wiele więcej niesie najnowsze wydanie systemu CAM EDGECAM 2021.0, poniżej zestawienie najciekawszych opcji.

Planowanie – nowe funkcje systemu CAM

Obróbka regionami, nowa opcja umożliwiająca obróbkę wszystkich przejść w zadanym regionie przed przejściem do następnego obrabianego regionu.

Funkcja znajduje się na zakładce Głębokość w cyklu Planowanie.

Strategia spirala – wprowadzono nową strategię obróbki, która umożliwia ułożenie ścieżek od zewnętrznych krawędzi do środka obrabianej powierzchni.

Profilowanie – nowe funkcje systemu CAM

Wsparcie dla narzędzi typu „jaskółczy ogon”, aby wykorzystać ten typ narzędzia należy:

  • Wprowadzić wartość Max podcięcie do zakładki Więcej … w taki sam sposób jak dla narzędzia krążkowego lub sferycznego.
  • W oknie dialogowym Profilowania należy wybrać powierzchnie bryły w zakładce Ogólnie Kąty ujemne w zakładce Kontrola.
  • Wybrać powierzchnię do obróbki.

Dodatkowo można użyć funkcji bryły lub powierzchni i pracować z zakresami.

obróbka cam

Indeksowanie w systemie CAM

Wsparcie dla płaszczyzn zaawansowanych. Podczas indeksowania do płaszczyzny roboczej, która normalnie wymagałaby wyrównania z osiami maszyny, pozostawiana jest w bieżącej orientacji.

Cykle są generowane względem tej płaszczyzny. Dodano nową opcję Użyj płaszczyzn zaawansowanych do zakładki Ogólnie okna dialogowego Indeksowania, która po zaznaczeniu nie wyrówna płaszczyzny roboczej do osi maszyny. Dodano nową zmienna WPROTATION, gdzie wartość 0 oznacza, że płaszczyzna była już wyrównana i nie ma potrzeby generowania obrotu w kodzie NC. 

Zalety:

  • Łatwiej wprowadzić na sterowniku odsunięcia lub wywołać ręczne cykle pomiarowe.
  • Program odpowiada osiom w dokumentacji.
  • Łatwiejszy do odczytania kod NC.

Poprawa wydajności, nowe funkcje w systemie CAM

W tej wersji zwrócono główną uwagę na obszary, w których CAM EDGECAM spowalniał podczas pracy z bardzo dużymi plikami, dlatego też usprawniono następujące elementy:

  • Powolne usuwanie geometrii, gdy sekwencja zawiera setki instrukcji.

Odświeżanie sekwencji niezależnie od użycia geometrii w cyklu.

  • Włączenie/wyłączenie warstwy może zająć dużo czasu.

Można to zauważyć przy projektach z dużą ilością instrukcji i cech, podczas jej aktualizacji. Wcześniej u niektórych klientów zajmowało to ponad minutę, teraz zajmuje sekundę.

  • Generowanie modelu STL w pliku PPF.

Części ze złożonymi elementami generowały za każdym razem model STL do symulacji. W tym momencie w pliku PPF, model STL jest generuje się i przechowuje.